Tuesday, December 22, 2009

Julkisen sanan neuvoston loistava valinta

Toimittajien oma itsesääntelyelin Julkisen sanan neuvosto (JSN) on saanut uuden puheenjohtajan, Risto Uimosen.

Valinta on loistava. Uimonen on rauhallisena ja harkitsevana tunnettu rautaisen ammattitaidon journalisti, joka kuuntelee niin oikeiston kuin vasemmistonkin mielipiteitä. Hän ei persoonansa puolesta eikä muutenkaan herätä antipatioita. Uimonen näyttää tyynenä katsovan enemmänkin tulevaisuuteen kuin nykyhetken ristiriitoihin. Tässä mielessä Uimonen on erinomainen valinta jonkinlaisen kriisin kourissa pyöriskelleelle JSN:lle.

Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö hänen edeltäjänsä Pekka Hyvärinen ollut yhtään huonompi. Hyvärinenkin tunnetaan rautaisesta kokemuksestaan ja siitä innokuudesta, jolla hän tarttui haastavaan tehtävään. Ongelmana oli enemmänkin Yleisradion journalismin kriisi. Yhä enemmän kirjoitetaan härskejä rikosjuttuja ja rankkoja vihjauksia ilman mitään kunnollisia lähteitä. Kun niitä tiedustellaan, toimittajat vetoavat ns. lähdesuojaan tai (kuten Vanhasen lautakasan tapauksessa) kehottavat itse haastamaan itsensä raastupaan. Tämä kertoo, ettei edes oikeuslaitoksemme kykene hallitsemaan journalistisen ammattitaidon ongelmaa.

Uimosen valinta muutti heti ilmapiiriä positiiviseksi ja ikään kuin nosti JSN:n siitä suosta, johon Ylen journalistit sen hetkeksi lauloivat.

JSN on edelleen tärkeä elin, joka keskittyy hyvän journalistisen tavan valvontaan. Sen perustana on JSN:n itsensä laatimat journalistin säännöt. Kuka tahansa voi kannella neuvostoon, mutta muita henkilöitä kuin itseä koskevissa kanteluissa tarvitaan asianomaiselta suostumus ja sitoumus siitä, että hän ei ryhdy asiassa käräjöimään.

Ongelma onkin usein siinä, että monessa tapauksessa on sekä rikottu lakia että hyvää journalistista tapaa. On usein vaikea valita, pitäisikö tehdä rikosilmoitus poliisille vaiko antaa asia JSN:n käsiteltäväksi. Poliisitutkinta, syyteharkinta ja oikeuskäsittelyt voivat kestää vuosia. JSN tavallisesti ratkaisee asian muutamassa kuukaudessa.

Joka tapauksessa Uimosen valinta on rehti osoitus siitä, että suomalainen journalismi luottaa itsesääntelyyn ja haluaa valvoa ja kehittää laatuaan.