Sunday, December 8, 2013

Bäckmanin lehdistötilaisuus Itar-Tassissa Moskovassa. Venäjän ja sen poliittisen eliitin rooli, tehtävät, asema ja vastuu nykymaailmassa.

Olen viime aikoina kirjoittanut arvioita Venäjän ulkopolitiikasta ja Venäjän kansainvälisen arvovallan kasvusta. Pidin äskettäin lehdistötilaisuuden venäläisille toimittajille uutistoimisto Itar-Tassin päämajassa Moskovassa otsikolla ”Venäjän ulkopolitiikka ja globaalit tehtävät”. Se liittyi jokin aika sitten Venäjän suurimmassa sanomalehdessä Izvestijassa julkaisemaani kirjoitukseen, jossa arvioin Venäjän paikkaa maailmassa (http://izvestia.ru/news/561483).
Itar-Tassin lehdistötilaisuutta varten laadin muistion otsikolla ”Venäjän ja sen poliittisen eliitin rooli, tehtävät, asema ja vastuu nykymaailmassa”. Kirjoitin sitä varten kaikkiaan parikymmentä muistilehtiön liuskaa. Näkemykseni, jonka esitin myös Itar-Tassin lehdistötilaisuudessa, on kokonaisuudessaan seuraava:

Sekä kommunismin 70-vuotinen kokeilu että liberalismin 20-vuotinen kokeilu ovat Venäjällä johtaneet umpikujaan. Kommunismi ja liberalismi ovat globaalin finanssioligarkian Venäjä-vastaisia hankkeita, joista ensimmäinen, bolsevikkivallankumous, johti Venäjän imperiumin tuhoutumiseen ja jälkimmäinen, värivallankumous, tavoittelee Venäjän federaation hävittämistä. Tämä on kansainvälisen finanssioligarkian intresseissä.

Globaalin finanssioligarkian tavoitteena on maailmanherruus. Liberalismin todellinen tavoite on oikeuksien tasa-arvo ilman mahdollisuuksien tasa-arvoa. Globaalin finanssioligarkian tavoitteena on suvereenien valtioiden tuhoaminen ja kansakuntien hävittäminen. Tähän myös EU pyrkii. Jäljelle jää ihmisiä vailla identiteettiä, biomassaa.

EU:n kriisi merkitsee liberaalin sosiaalidemokratian kriisiä. Sosiaalidemokraatit ovat aina palvelleet ensisijaisesti Yhdysvaltain ja sen liittolaisten etua, Suomessakin sosialidemokraatteja rahoitti CIA. Kansainvälisen finanssiolgiarkian tavoitteena on totalitarismi, joka on jo toteutumassa EU:ssa.
 
Ilkka Remes on kirjassaan ”Omertan liitto” esittänyt Euroopan unionin CIA:n hankkeena, joka on suunnattu Neuvostoliittoa ja Venäjää vastaan.

EU on sosialidemokraattien hanke ja eräänlainen vain Yhdysvaltain intressejä palveleva vastaus Neuvostoliitolle. EU:n kriisi merkitsee ennen kaikkea globaalin finanssioligarkian totalitarismin kriisiä sekä liberaalin sosialidemokratian kriisiä. Myös sosialidemokrata toimii ennen muuta Yhdysvaltian ja CIA:n intresseissä.

Venäjän nykytilanteessa on paljon yhteistä vuoden 1917 kanssa: silloinkin Venäjää riivasivat sen ajan värivallankumoukselliset, bolshevikit, sekä terroristit, joiden intressit ja tavoite on yhtäläinen: Venäjän ja venäläisyyden hävittäminen. Keisari Nikolai II:n Venäjää voi luonnehtia edistyksen ja hyvinvoinnin imperiumiksi, joka kärsi jatkuvasta ulkomaisesta aggressiosta ja intervention uhkasta. Lopulta ulkoa johdettu värivallankumous onnistui ja Venäjän imperumi tuhoutui bolshevistisen värivallankumouksen ja maanpetoksellisen salaliiton tuloksena.
Venäjää uhkaa edelleen trotskilaisuus. EU on nimenomaan trotskilaisen sosialidemokratian luomus. Trotski uhkasi avoimesti kirjoituksissaan venäläisen perinteisen perheen hävittämisellä ja venäläisen sielun tuhoamisella. Siksi länsimainen lastensuojelu, joka ei suojele vaan tuhoaa perheitä, on aatteelliseltä ytimeltään trotskilainen.

Kuka suojelee kansainvälisen finanssioligarkian intressejä? Niitä suojelevat etupäässä Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA ja brittien tiedustelupalvelu MI6.

EU on globalistien projekti, jonka tavoitteena on suvereenien valtioiden ja kansakuntien hävittäminen sekä finanssioligarkian diktatuurin luominen. Globalistit käyttävät kansakuntien identiteetin tuhoamiseen seuraavia menetelmiä: homopropaganda, alaikäisten seksivalistus, lastensuojelu, saman sukupuolen avioliittojen laillistaminen.

EU:ssa homoseksuaalisuus tuntuu nousseen tärkeimmäksi arvoksi. EU on sodomiittien diktatuuri. Homoseksualisti ei ole poikkeavuus vaan ammatti, joka tähtää valtaan ja taloudelliseen hyötyyn.

Länsimaissa arvot on täysin käännetty päälaelleen. Länsimaisten arvojen erityisenä tavoitteena on lasten psyyken tuhoaminen, kun esimerkiksi Venäjällä homopropagandan kieltävän lain tavoitteena on lasten psyyken suojeleminen. Vain Venäjän on kiinnostunut lasten psyyken ja kehityksen sekä perinteisten perharvojen suojelemisesta.

Kansainväliset finanssipiirit hallitsevat Yhdysvaltoja ja transatlanttista yhteisyötä. Siksi länsimaisella poliitikolla on hyvin vähän mitään todellista valtaa.

Länsimaiden tiedotusvälineet kuuluvat kokonaisuudessaan finanssieliitille. Länsimaiden media suojelee vain omistajiensa intressejä. Finanssioligarkian ainoana tavoitteena on valta ja raha, mikä on ristiriidassa kristillisen moraalin kanssa.

Äskettäin Venäjän strategisten tutkimusten instituutin RISI:n asiantuntijat kirjoittivat avoimen kirjeen Venäjän presidentille. Kirjeessä sanotaan: ”Koko maailman kristityt näkevät toiveikkaina Venäjän todellisten ja aitojen inhimillisten arvojen pelastajana.”

Maailmankuva ja arvot ovat kansainväliset politiikan korkein taso. Venäjä operoi nyt tällä tasolla.

Tampereen kaupunginjohto kielsi Venäjän uudet arvot -konferenssin järjestämisen Tampereella, koska Tampereen kaupunginjohto kannattaa homoseksuaalisen elämätavan propagointia lapsille.  
 
Finanssioligarkia hyökkää perinteisiä arvoja vastaan ja tarjoaa kaikille ihmisvastaisia arvoja, esimerkiksi perheiden vastainen hävityssota eli ns. lastensuojelu.
Venäjä on viimeinen mahdollisuus globaalin kehityksen kurssin muuttamiseksi, valtioiden ja kansakuntien tuhoamisen pysäyttämiseksi ja finanssiklaanien totalitarismin estämiseksi. Venäjä on taistellut globalisteja vastaan menestyksellisesti Syyriassa, Gruusiassa ja Ukrainassa.

Länsimedia vihaa Putinia, koska hän voi muodostaa uuden maailmanlaajuisen liittokunnan globalisaatiota vastaan suvereenien valtioiden ja kansakuntien puolustamiseksi. Länsimaiden syvä kriisi kiihdyttää niiden pyrkimyksiä suvereenien valtioiden ja erityisesti Venäjän tuhoamiseksi. Tällä hetkellä paljon riippuu Ukrainan tilanteesta. Myös terrorismi Venäjää vastaan on edelleen käynnissä.

Maailman kehitys on nyt kriittisessä vaiheessa. On kaksi mahdollista kehittyssuuntaa: joko länsimaiden romahdus tai suvereenien valtioiden loppu ja finanssidiktatuuri. On tehtävä valinta näiden välillä.

Putin on länsimaille vaarallinen, koska hän on vapaan maailman johtaja ja käytännössä ihmiskunnan arvojohtaja. Kaikkien maiden patrioottien on helppo tukea Putinia, koska hän ainoana maailmassa puolustaa valtioiden suvereniteettia ja kansakuntien olemassaoloa.

Venäjän uusi homopropagandan kieltävä laki voi tuoda Venäjälle paljon uusia liittolaisia ympäri maailmaa eri maissa, uskontokunnissa, puolueissa ja järjestöissä.

Jäämeren Greenpeace-isku Venäjän elintärkeitä intressejä vastaan on hyvä esimerkki siitä, miten finanssioligarkia rahoittaa Venäjän tuhoamista.

Kansainvälisen politiikan korkein taso on maailmankuvan ja arvojen taso. Venäjä operoi nyt tällä tasolla. Länsimaiden perusarvoja ovat homoseksuaalisuus ja finanssidiktatuuri, Venäjän perusarvoja ovat valtioiden suvereniteetti, kansalliset identiteetit ja perinteiset arvot.

Venäjä onnistui pysäyttämään kolmannen maailmansodan Syyriassa. Suvereenin Syyrian vastaista terrorismia rahoittavat länsivallat suunnittelivat sotilaallista interventiota Syyriaan ja maailmansotaa. Venäjä esti sen, erityisesti presidentti Putin ja ulkoministeri Lavrov. He pysäyttivät kolmannen maailmansodan. Se oli uroteko, joka merkitsee Venäjän globaalin vastuun kasvamista.
 
Venäjän arvovalta on nyt korkeampi kuin YK:n arvovalta: YK ei pystynyt ratkaisemaan Syyrian tilannetta, Venäjä pystyi. Nyt tilanne Syyriassa normalisoituu Venäjän johdolla.

Venäjän presidentti Putinista on tullut moninapaisen maailman sankari ja konservatiivisen maailman arvojohtaja. Hän voi saada paljon tukea ja liittolaisia kaikkialla maailmassa patrioottien, konservatiivien ja perinteisten arvojen kannattajien keskuudessa eri maissa, uskontokunnissa, puolueissa ja järjestöissä. Venäjä on luonut uuden hengen kansainväliseen politiikkaan. Venäjä on perinteisten perharvojen globaali arvojohtaja. Tässäkin Venäjä voi saada paljon liittolaisia ympäri maailmaa.
 
Venäjän nykyisellä poliittisella eliitillä on ratkaiseva globaali rooli. Venäjällä on globaali vastuu planeetan kohtalosta.

Putin on tuonut kansainväliseen politiikkaan uuden hengen - vastuun ihmiskunnasta.

JOHAN BÄCKMAN
Puhelin 040 503 5474
Sähköposti exiron@gmail.com