Monday, September 25, 2017

Censorship in European Union - the case of East StratCom, and other hybrid threats

Helsinki HybridCoE, the independent hybrid threats research center, located in Helsinki, organised a Nordic expert conference at the Finnish National Hall in Helsinki city center on Monday 25th September. Panelists included the famous Swedish peace activist, chairwoman of the Swedish Peace Council Mrs. Agneta Norberg, Norwegian historian Dr. Bjorn Nistad, Danish investigative journalist Mr. Jesper Larsen, Donetsk People's Republic Helsinki representative officer Mr. Jarmo Ekman, among others. The event proved to be extremely interesting and gained wide international attention immediately it was announced - journalists around the globe contacted the organisers.
Mrs. Norberg showed her vast experience about international geopolitical issues and explained, how US military bases around the world suppress sovereign states. Mr. Larsen from Denmark explained in detail how the EU has established a new censorship office called "East StratCom Task Force" that controls mainstream media narratives by means of censorship and a specific "doublespeak" terminology and repressive methods.
Dr. Nistad from Norway showed how Western democracy does not exist, while true democracy exists in Russia, and how journalist profession has diminished in the West, being replaced by censored propagandists. Russian democracy poses real political threat to EU and NATO, which are not democratic but totalitarian in nature.
Mr. Ekman gave a detailed historical analysis about Western "false flag" propaganda actions for casus belli since the 1st world war until Iraq invasion and MH17.
The participants agreed that EU is a totalitarian system, controlled by "East StratCom Task Force"-style censorship offices and think-tanks and that the worst enemy of the European people are the mainstream mass media and their censored propagandists, who destroyed the honest journalist profession, and whose only task is to keep the collapsing EU and NATO corrupt structures together. 
The participants decided to develop Nordic co-operation by means of organising new events, by means of increasing objective knowledge of the situation especially in Donbass, in co-operation with the Donetsk People's Republic Helsinki representative office, and by publishing a detailed research about the activities of the EU censorship office "EU StratCom Task Force". 

P.S. 
Videos of the conference to be published her asap.

Saturday, September 23, 2017

Hybrid Threats, Nordic States & The Future of Donbass

International Expert Conference in Helsinki

Topics: NATO as hybrid threat in Nordic countries; Russophobia and NATO propaganda in Western mainstream media; NATO influence operations among Nordic journalists; Information Defence of Donetsk People's Republic (DNR); Recognition of DNR in Finland, Denmark, Norway and Sweden; Friendship Activities; Tourism; Minsk Agreements; Human Rights

Time: Monday September 25th 2017 at 12-15
Location: Finnish National Hall (Kansallissali), address: Aleksanterinkatu 44, Helsinki, Finland
Registration not needed.
Access: The access is free for all and free of charge

PROGRAM:

1.
Agneta Norberg, President, Swedish Peace Council (Sweden)
Sweden as a Platform for Enabling US Control of Russia

2.
Jarmo Ekman, Secretary, Donetsk People´s Republic Representative Office (Finland)
Mainstream Media’s Hybrid Warfare Against the General Population – Past and Present

3.
Jesper Larsen, Independent Investigative Journalist (Denmark)
Information War in Denmark and Beyond

4.
Dr. Bjorn Nistad, Russian Information Center (Norway)
The Portrayal of the Conflict in Ukraine in Public Debate in Norway

5.
Questions and Debate

6.
Jaana-Marika Kurtti, President, Finland-Novorossiya Friendship Society (Finland)
War Crimes committed by Ukrainian Army and Western Mainstream Media Propaganda

7.
Dr. Johan Bäckman, Hybrid Threats Research Association (Finland)
NATO as Hatespeech: How NATO Uses Finnish Journalists and Think-Tanks

8.
Questions and Debate

9.
Ceremonial Signing of the Agreements between Donetsk People´s Republic with Nordic Organizations

10.
Conclusion of the Conference


Organised by Donetsk People´s Republic Representative Office in Finland & Research Center of Excellence for Counteracting Hybrid Threats Association (Helsinki)

FOR JOURNALISTS:
Please book individual interviews with the experts from hybridcoe(at)mail.ru 

QUESTIONS: hybridcoe(at)mail.ru

FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/1583195265077827/?fref=ts

Sunday, September 10, 2017

NATO got license to kill in Finland

The newly established "hybrid know-how center" in Finland, titled "European Center of Excellence for Counteracting Hybrid Threats" (hybridcoe.fi) has turned out to be a NATO espionage and military operations center, employees of which have immunity of prosecution in Finland and thus can commit any crimes without consequence.  The Finnish media has reported about the "hybrid know-how center" very vaguely. However, the Finnish law on this center, passed in July 2017 by Finnish parliament, gives very clear picture of the NATO espionage center. The law stipulates that the NATO espionage center can operate fully outside Finnish jurisdiction, employees have immunity of prosecution, they do not have to pay taxes, they can commit any crimes without consequence and Finnish authorities have no right of supervision of employees, premises, communications or "archives" of NATO espionage center. The center can collect any intelligence information for their "archives" and transfer that data to foreign countries. Recently, a NATO intelligence director and a U.S. general visited the NATO espionage center in Helsinki. In a country where 70-80 percent of the population does not support membership in NATO, solely the establishment of such a NATO espionage center is a provocation and a military threat. The "hybrid know-how center" can thus do anything, they have even license to kill, without any consequences. It is rather clear, that the most severe hybrid threat against Finland is the NATO espionage center itself. It is an aggressive NATO military intelligence center on Finnish soil and it threatens concretely security and rights of every Finn. The NATO intelligence center can be used, for example, to forger Finnish elections, to support a coup, or NATO occupation. All this can be read from the law about the center.

Hybridiosaamiskeskuksella on lupa tappaa

Suomeen perustettu hämäräperäinen NATO:n "hybridiosaamiskeskus" on paljastunut USA:n ja NATO:n hyvin organisoiduksi salaiseksi sotilastiedustelukeskukseksi, jonka työntekijöillä on syytesuoja. Julkisuudessa on kerrottu "hybridiosaamiskeskuksen" tehtävistä hyvin epämääräisesti, mutta keskusta koskeva laki antaa hyvin selvän kuvan sen toiminnasta. Presidentin heinäkuussa hyväksymän lain mukaan "hybridiosaamiskeskus" on Suomen viranomaisten valvonnan ulkopuolella, sen työntekijöillä on syytesuoja eli oikeus tehdä rikoksia ilman seuraamuksia, eikä Suomen viranomaisilla ei ole mitään oikeutta valvoa keskuksen henkilöitä, tiloja, viestintää eikä "arkistoja" eli keskuksen keräämää tiedustelumateriaalia. Äskettäin Helsingissä keskuksen toimintaan "tutustuivat" eräs amerikkalaiskenraali sekä NATO:n tiedustelujohtaja. Kysymys on siis USA:n ja NATO:n vakoilukeskuksesta, jossa on mukana useita NATO-maita. "Hybridiosaamiskeskus" voi siis tehdä mitä tahansa, vaikka tappaa, ilman seuraamuksia. On aika selvää, että Suomen vakavin hybridiuhka tällä hetkellä on "hybridiosaamiskeskus" itse. Se on NATO:n aggressiivinen sotilastiedustelukeskus Suomen maaperällä ja se uhkaa konkreettisesti jokaisen suomalaisen turvallisuutta ja oikeuksia. Keskuksen avulla voidaan esimerkiksi vaikuttaa Suomen vaaleihin tai tukea vallankaappausta Suomessa sekä mahdollista NATO-miehitystä. Suomi ei edes tarvitse mitään uusia tiedustelulakeja, koska kaikki vakoilu voidaan hoitaa "hybridiosaamiskeskuksen" kautta. Kaikki tämä selviää "hybridiosaamiskeskusta" koskevasta laista, joka sanoo mm. seuraavaa (alleviivaukset lisätty):

1 §
Hybridiosaamiskeskuksen tehtävänä on tukea hybridiosaamiskeskuksen toimintaan osallistuvien hallitusten pyrkimyksiä parantaa hybridiuhkien torjuntaan liittyvää siviili- ja sotilassuorituskykyään (...)

Kommentti: tehtävänmäärittely on sotilaalliselle vakoilukeskukselle tyypillinen, se kerää tietoa sotilaallisen suorituskyvyn parantamiseksi. Kysymys on ulkovaltojen aggressiivisesta sotilastiedustelusta Suomen maaperällä.  

2 §
Hybridiosaamiskeskus voi hankkia, omistaa ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, tehdä sopimuksia ja olla osapuolena oikeudenkäynnissä. (...)

Kommentti: keskus voi siis olla osapuolena oikeudenkäynnissä, mutta koska keskuksen omilla työntekijöillä on syytesuoja ja keskuksella ei ole tuomioiden täytäntöönpanovelvollisuutta, keskus voi siis haastaa tahoja oikeuteen, mutta sitä ei voida haastaa mitenkään. Jos keskus häviää oikeudenkäyntinsä, sillä ei ole velvollisuutta noudattaa tuomion täytäntöönpanoa. 

5 §
Hybridiosaamiskeskuksen lainkäytöllinen koskemattomuus
Hybridiosaamiskeskuksella on Suomessa lainkäytöllinen koskemattomuus, ellei se ole yksittäistapauksessa nimenomaisesti siitä luopunut. Koskemattomuudesta luopuminen ei sisällä suostumusta tuomion täytäntöönpanotoimiin. Tuomio on pantavissa täytäntöön vain, jos siihen on suostuttu erikseen.
Hybridiosaamiskeskuksen tilat ja omaisuus ovat niiden sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta vapautetut pakkotoimista Suomessa, ellei keskus ole yksittäistapauksessa nimenomaisesti siitä luopunut.

Kommentti: keskuksella on siis täydellinen syytesuoja ja koskemattomuus kuten diplomaattiedustustolla, poliisi ei voi tehdä sinne kotietsintää, eikä keskuksen tarvitse totella mitään oikeuden päätöksiä. Käytännössä keskuksen tiloihin ei ole edes Suomen puolustusvoimilla pääsyä. Keskusta voidaan käyttää siis mihin tahansa NATO:n haluamaan tarkoitukseen, kuten kidutukseen, terrorismiin, vapaudenriistoon tai muuhun. Mitään seuraamuksia ei ole, eikä Suomen viranomaisilla ole oikeutta puuttua toimintaan. 

6 §
Hybridiosaamiskeskuksen toimitilat
Hybridiosaamiskeskuksen toimitilat ovat loukkaamattomat ja johtajan välittömässä valvonnassa. Johtaja vastaa hybridiosaamiskeskuksen turvallisuudesta keskuksen toimitiloissa. Virkamiehellä tai muulla Suomessa julkista valtaa käyttävällä henkilöllä on pääsy hybridiosaamiskeskuksen toimitiloihin virkatehtäviensä suorittamiseksi ainoastaan johtajan tai hänen nimeämänsä henkilön nimenomaisella suostumuksella.
Keskuksen henkilökunnan turvallisuuden tai keskuksen toimitiloja vaarantavan ja välittömiä toimenpiteitä vaativan tulipalon tai muun hätätilanteen sattuessa toimivaltaisilla viranomaisilla on kuitenkin oikeus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen keskuksen henkilökuntaa ja toimitiloja. Suomen toimivaltaisilla viranomaisilla on myös oikeus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen hybridiosaamiskeskuksen toimitiloja tunkeutumiselta tai vahingolta sekä estääkseen keskuksen rauhan häiritsemisen tai sen arvon loukkaamisen. Hybridiosaamiskeskus ja Suomen toimivaltaiset viranomaiset toimivat tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä keskuksen turvallisuutta koskevissa asioissa.

Kommentti: kysymyksessä on vakoilukeskuksen tyypillinen turvatalo (safehouse), jota käytetään suojana ulkomaisten tiedustelupalvelujen erikoisoperaatioihin. Suomen viranomaisilla ei ole mitään pääsyä keskuksen tiloihin, esimerkiksi tilanteessa, jossa siellä piilottelee terroristi, tai tiedetään, että siellä harjoitetaan rikollista toimintaa. Tiloissa voidaan pitää ketä tahansa ja siellä voi tapahtua mitä tahansa, eikä viranomaisilla ole mitään oikeutta puuttua asiaan. Lakiteksti myös viittaa siihen, että keskus olisi valmistaunut siihen kohdistuviin aseellisiin hyökkäyksiin. Kaikki tämä merkitsee, että mistään tavallisesta "tutkimuslaitoksesta" ei ole kysymys. 

7 §
Arkiston loukkaamattomuus
Hybridiosaamiskeskuksen arkisto on loukkaamaton. Arkistoon kuuluu kaikki se tieto, joka kuuluu keskukselle tai on sen hallussa missä tahansa muodossa Suomen alueella.

Kommentti: keskuksen "arkisto" tarkoittaa vakoilukeskuksen keräämiä tiedustelutietoja, jotka ovat siis loukkamattomia eikä Suomen viranomaisilla tai kenelläkään muullakaan ole mitään oikeutta puuttua niihin. Keskus voi siis kerätä mitä tahansa tietokantoja poliitikoista tai muista kansalaisista ja heidän mielipiteistään tai viestinnästään millä tahansa keinoin ja siirtää näitä tietoja muiden valtioiden käyttöön. Keskus voi kerätä henkilörekistereitä ja tietoja henkilöiden yksityiselämästä. Kaikki on sallittua eikä Suomi voi puuttua asiaan millään tavalla.  
8 §
Viestintä
Mitään hybridiosaamiskeskukselle tai sen henkilöstölle osoitettuja tai keskuksen tai sen henkilöstön lähettämiä virallisia viestejä ei saa tarkastaa ennakkoon eikä niiden yksityisyyteen saa puuttua valvontatoimin tai muin toimenpitein.

Kommentti: kenelläkään ei ole oikeutta valvoa vakoilukeskuksen viestintää. Jos keskuksen epäillään olevan mukana rikollisessa toiminnassa, mikään pakkokeino ei oikeuta viestinnän seuraamiseen. Suomen turvallisuusviranomaisetkaan eivät saa seurata keskuksen viestintää (koska ne ovat siinä mukana). 

9 §
Verovapaus
Hybridiosaamiskeskus on vapautettu kaikista välittömistä veroista.

Kommentti: vakoilukeskus maksaa vakoilijoilleen "pimeästi" eli palkkioista ei makseta mitään veroja mihinkään. Kukaan ei siis voi tietää, minkänlaisia palkkioita NATO agenteilleen maksaa. 

11 §
Johtokunnan jäsenten ja henkilöstön lainkäytöllinen koskemattomuus
Hybridiosaamiskeskuksen johtokunnan jäsenillä, johtajalla ja keskuksen henkilöstöllä on Suomessa lainkäytöllinen koskemattomuus heidän tehtävänsä perusteella antamiensa suullisten ja kirjallisten lausuntojen ja tehtävänsä perusteella suorittamiensa toimenpiteiden osalta. (...) koskemattomuudesta luopuminen ei sisällä suostumusta tuomion täytäntöönpanoon

Kommentti: vakoilukeskuksen henkilöstöllä on oikeus tehdä Suomessa mitä tahansa rikoksia, vaikka tappaa, eikä siitä ole mitään rikosoikeudellisia seurauksia. Keskus tarjoaa suojan mille tahansa rikolliselle toiminnalle. Edes laissa mainittu lainkäytöllisestä koskemattomuudesta luopuminen ei sisällä suostumusta tuomion täytäntöönpanoon.

12 §
Toiminnan rahoitus
Hybridiosaamiskeskuksen toiminta rahoitetaan toimintaan osallistuvien maiden maksamilla vuosittaisilla johtokunnan hyväksymillä osallistumismaksuilla sekä vapaaehtoisilla maksuilla.

Kommentti: vakoilukeskuksen rahoitus on täysin hämärän peitossa.

Thursday, August 17, 2017

Address of Finnish Presidential Candidate, the persecuted and jailed journalist Ilja JanitskinEnglish translation of the address of Finnish Presidential Candidate, the persecuted and jailed journalist Ilja Janitskin at a protest meeting in Vantaa, Finland, 16.8.2017 (the written address of the jailed journalist was read by his election chief Mrs. Tiina Keskimäki)

Respected citizens of the 100-year-old Finland!

We have gathered here for quite a sad reason: we are here because we’re very disappointed. We are extremely huffed with the fact that our legal system and police corps have fully betrayed the trust of our people. Those institutions of our state, holy task of which is to serve and protect us the citizens, have turned their back on us, and sold our country, submitted to Merkel-style multiculturalism agenda.

Those state institutions, whose task is to control the well-being of us the real Finns, in our own 100-year-old Finland, have for sure committed an adultery, discredited their oath, by putting the arbitrary of Brussels fascists alienated from reality and delusions of the anti-Fatherland and all-tolerant political establishment before the interest of us the Finns.

Money and resources are being grabbed from the depths of a magic wall for establishing a new Gestapo, a gang known as well as the hate speech unit of the police, to disturb and bully Finnish citizens, and to monitor them in the Internet. Thought crimes are being punished without criminal offense. Hatespeech has become a key word with which any citizen, who has critical stance toward common stupid-populistic multiculti-filth, can be suppressed.

And what is the situation with our Fatherland? I am an excellent example of that. I have revealed the lies of hatred-inciting fake media, such as the Finnish broadcasting company YLE, the Finnish TV-station MTV3, and the newspaper Helsingin Sanomat, criticized the Merkel-style multicultural agenda, and the lust for money of the fake populists and trash-politicians who are in political stranglehold. Only for this, I was first forced to exile, and then, after endless political skullduggery and top secret judicial tricks, I was jailed by Interpol.

But jail is not a strange place for us the revolutionary human rights activists. Actually many great names of political history have gone through rocky road and sat in a jail only because they have represented human rights oriented way of thought, which have challenged rotten values of the power elites. Martin Luther King, Breyten Breytenbach, Niccolo Machiavelli, Risto Ryti, P. E. Svinhufvud, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, not to forget Carl Gustav Mannerheim, who was forced to flee to Switzerland from the Soviet Control Commission. The list is as long as a year of hunger.

Double standards are gaining more and more popularity in Finland day after day. All-tolerant establishment and fake media do not want to take part in political debate by means of taking a measure of the opponent with political ideas. Instead of struggle of ideas, a dirty game is being played behind the scenes, by mobilizing the police forces which are all the time being politicised with the strangest unfounded accusations. The most alarming here is the fact that our police seemingly consists of intellectually the least talented imbeciles, that they easily participate in this game.

The latest invention of the tolerant-fascists is to produce child welfare reports against patriotic parents. According to the logic of the all-tolerant establishment, a child should not be raised to love his or her Fatherland, and the child should be kept far away from a nationalistic surroundings. But the same tolerant agitators think that it is suitable for the development of a child, when the child is sexualised by forcing the child to participate in sodomistic Pride-mess, to an event, which even many homosexuals who cope with themselves do detest.

Beloved friends, you are doing a valuable job by showing your indignation towards politicised betrayer police corps and our judicial system, which has buried their obligations towards the excellent Finnish people. For you, apostates hiding behind your insignia, I truly say, the truth obliges you to serve the Finnish people. So, fill out your duty before the Doomsday comes. You will answer for your actions.

Thank you!

ILJA JANITSKIN

Jailed journalist, presidential candidate for Finnish presidential elections 2018

La persecución política contra el periodista finlandés Ilja Janitskin

Pedimos que el público internacional ponga atención a la persecución política del periodista y activista político finlandés, Ilja Janitskin, editor jefe del muy popular e independiente sitio de noticias finlandés “MV-lehti”, que desde 2014 ha sido el principal objetivo en la enorme caza de brujas por la clase dirigente finlandesa. Pedimos a toda la buena gente en todos los países que funden comités “POR LA LIBERTAD DEL PERIODISTA ILJA JANITSKIN”, y que lancen estos mensajes en todos los medios de comunicación y en todos los idiomas.

Éstas son las etapas de la persecución política contra el periodista Ilja Janitskin:

1) En agosto de 2014, el portal en lengua finlandesa “MV-lehti” se lanza en Barcelona, España, por Ilja Janitskin, un ciudadano finlandés. Pronto, “MV-lehti” se convierte en uno de los medios de comunicación más populares en Finlandia. “MV-lehti” está contra la membresía finlandesa en la UE y la OTAN, y critica las políticas migratorias europeas.

2) Los principales medios de comunicación finlandeses lanzan una caza de brujas contra todas las empresas que se publicitan en “MV-lehti”. Pronto Janitskin pierde todos sus ingresos por la publicidad.

3) Todos los principales partidos políticos finlandeses anuncian a través de sus organizaciones juveniles una demanda para clausurar “MV-lehti” y enviar una demanda conjunta al fiscal general. “MV-lehti” se había convertido en una seria amenaza para el sistema político finlandés y para los principales medios de comunicación pro-OTAN.

4) Las principales corporaciones mediáticas finlandesas, tales como la pro-OTAN “Sanoma”, presentan pleitos legales contra Janitskin por supuestas violaciones de derechos de reproducción, porque “MV-lehti” algunas veces cita a los principales medios de comunicación finlandeses.

5) La policía finlandesa pide a los ciudadanos que hagan denuncias criminales contra “MV-lehti” por difamación, etc. Como consecuencia, la policía fue capaz de abrir unas 50 investigaciones criminales contra Janitskin. Estas incluían también crímenes de apuestas, porque los dispositivos de casino están publicados en “MV-lehti”. Janitskin también es sospechoso de incitar al odio étnico debido a los comentarios anónimos en el foro de discusión de “MV-lehti”. Cualquier propuesta para recaudar fondos por Janitskin es calificada como recolecta ilegal de dinero por la policía finlandesa.

6) Varios individuos conectados con Janitskin son arrestados, rápidamente encarcelados y/o interrogados por la policía finlandesa, si ellos son sospechosos de publicar cualquier material en MV-lehti.

7) Bajo gran presión, el tribunal de Helsinki ordenó el encarcelamiento de Janitskin de acuerdo con una petición por la policía. El caso es declarado secreto. El propósito del encarcelamiento es interrogarlo, si bien él todavía no está declarado culpable ni está procesado. La prensa finlandesa continúa denigrándole.

8) Los cuerpos de seguridad finlandeses prepararon la prisión y el tratamiento mental para Janitskin.

9) En octubre de 2016, Janitskin fue arrestado en Barcelona y drogado según las instrucciones de la policía finlandesa y transferido al tribunal en Madrid, que le liberó tras un breve juicio. La prensa y la clase dirigente finlandesas se escandalizaron por esta liberación y quedaron extremadamente insatisfechas.

10) La policía finlandesa presentó una demanda ante el tribunal de Helsinki para clausurar los dominios de “MV-lehti”. La demanda fue rechazada debido a la libertad de expresión. “MV-lehti” es regularmente objetivo de ciber-ataques y de vez en cuando cerrada, pero continúa funcionando.

11) Janitskin está recaudando dinero para sus gastos legales, que son de nuevo calificados como recolección ilegal de fondos por la policía finlandesa. La encarcelación es repetida en el tribunal de Helsinki por dicho motivo, y el caso es llevado en secretismo.

12) El ministro finlandés de justicia dimite y no es nombrado uno nuevo. El ministro de justicia supervisa la legalidad de los funcionarios finlandeses. Mientras que un nuevo ministro no sea nombrado, nadie es capaz de investigar la legalidad de las acciones contra Janitskin.

13) Janitskin es diagnosticado de cáncer maligno y operado en Andorra varias veces. Los activistas pro-derechos humanos sospechan que el joven y muy saludable Janitskin pudo haber sido contaminado.

14) En julio de 2017, Janitskin es arrestado en Andorra por la interpol a petición de las autoridades finlandesas para extraditarle a Finlandia. En el momento del arresto, Janitskin justo estaba recuperándose de una cirugía y preparándose para la siguiente. Él es inmediatamente encarcelado y aislado.

15) El abogado finlandés de Janitskin, Heikki Lampela declara que la vida de Janitskin está en peligro y que no es necesario extraditarlo a Finlandia solo para un interrogatorio, sino que él puede ser interrogado en una comisaría local o mediante videoconferencia. Poco después de su declaración, los principales medios de comunicación finlandeses anuncian que el señor Lampela está a punto de ser excluido del Colegio de Abogados de Finlandia y el Tribunal Supremo de Finlandia toma una decisión rápida en un caso criminal contra el señor Lampela.

16) En agosto de 2017, el señor Janitskin entra en coma en un hospital de Andorra.

“MV-lehti” todavía está abierta en internet.

Expertos legales finlandeses han dicho a las autoridades finlandesas que en principio no tienen jurisdicción sobre “MV-lehti”, que desde el origen y en todo momento ha estado publicando fuera de Finlandia, esto es, en España. Los expertos también se fijaron en que los crímenes por los que Janitskin es sospechoso, resultarían solamente en multas o un veredicto condicional menor, así que no habría razón de unas medidas tan duras contra Janitskin.

Para conseguir información adicional de activistas pro-derechos humanos: Johan Bäckman, correo electrónico johanbek@inbox.ru o teléfono +7966 016 58 32

Wednesday, August 16, 2017

The political persecution against Finnish journalist Ilja Janitskin

We ask the international audiences to give attention to the political persecution of the Finnish journalist and political activist, journalist Ilja Janitskin, the editor-in-chief of the most popular independent Finnish news site "MV-lehti", who since 2014 has been the main target in the massive witch hunt by the Finnish establishment. We ask all good people in all countries to found FREE JOURNALIST ILJA JANITSKIN committees and deliver these messages in all media in all languages. 

Stages of the political persecution against journalist Ilja Janitskin: 

1) In August 2014, the Finnish-language "MV-lehti" is launched in Barcelona, Spain, by Ilja Janitskin, a Finnish citizen. Soon, "MV-lehti" becomes one of the most popular media in Finland. "MV-lehti" is against Finnish membership in the EU and NATO and critizises European migration policies.

2) Finnish mainstream media launches a witch hunt against all corporations advertising in "MV-lehti". Soon Janitskin loses all his income from advertising.

3) All Finnish main political parties announce through their youth organisations a demand to close down "MV-lehti" and send a common demand to the Finnish prosecutor general. "MV-lehti" had become a serious threat to the Finnish political system and pro-NATO mainstream media and politics.
 
4) Main Finnish media corporations, such as pro-NATO "Sanoma", file legal suits against Janitskin for alleged copyright violations, because "MV-lehti" sometimes quotes Finnish mainstream media.

5) The Finnish police asks citizens to make crime reports against "MV-lehti" for defamation etc. As a result, the police was able to launch about 50 (fifty) crime investigations against Janitskin. These include also gambling crimes, because casino gadgets are published on "MV-lehti". Janitskin is also a suspect of incitement of ethnic hatred, because of anonymous commentaries on the discussion forum of "MV-lehti". Any proposal to collect funds by Janitskin is qualified as illegal money gathering by the Finnish police.

6) Several individuals in connection with Janitskin are arrested, shortly jailed and/or interrogated by the Finnish police, if they are suspected of publishing any materials on MV-lehti.

7) Under huge pressure, the Helsinki court ordered an imprisonment of Janitskin on the basis of a request by the police. The case is declared secret. The purpose of the imprisonment is to interrogate him, while he still is not convicted nor prosecuted. The Finnish press continues to vilify him.

8) Finnish law enforcement prepared prison and mental treatment for Janitskin.

9) In October 2016, Janitskin was arrested in Barcelona and drugged on the instructions of the Finnish police and transferred to court in Madrid, which set him free after a short trial. The Finnish press and establishment were shocked of his release and extremely dissatisfied.

10) The Finnish police files a suit to the Helsinki court to close down "MV-lehti" domains. The file is dismissed due to freedom of speech. "MV-lehti" is regularly a target of cyber attacks and time to time closed, but continues to operate.

11) Janitskin is gathering money for his legal expenses, which is again qualified as illegal collection of funds by the Finnish police. The imprisonment is repeated at the Helsinki court on this basis and the case is handled in secrecy.

12) The Finnish chancellor of justice resigns and a new one is not nominated. The chancellor of justice supervises the lawfulness of the Finnish officials. While new chancellor is not nominated, nobody is able to investigate the lawfulness of actions against Janitskin.

13) Janitskin is diagnosed with malignant cancer and operated in Andorra several times. Human rights activists suspect that young and very healthy Janitskin might have been contaminated.

14) In July 2017, Janitskin is arrested in Andorra by Interpol on the request of Finnish authorities in order to extradite him to Finland. On the moment of the arrest, Janitskin is just recovering from a surgery and preparing for the next one. He is immediately jailed and isolated.

15) Janitskin's Finnish lawyer Heikki Lampela gives a statement that Janitskin's life is in danger and that there is no need to extradite him to Finland just for interrogation, but that he can be interrogated on local police station or via video link. Soon after his statement, the Finnish mainstream media announces that Mr. Lampela is about to be excluded from the Finnish Bar Association and the Finnish Supreme Court makes a swift decision in a crime case against Mr. Lampela.

16) In August 2017, Mr. Janitskin falls into coma in Andorra hospital.

"MV-lehti" is still open in the internet.

Finnish legal experts have said Finnish authorities in principle do not have jurisdiction on "MV-lehti", which was originally and always being published outside Finland in Spain. Experts also noticed that suspected crimes of Janitskin would result only in fines or a minor conditional verdict, so there would be now reason for such harsh measures against Janitskin.

Additional information from human rights activist Johan Bäckman, email johanbek@inbox.ru or cellphone +7966 016 58 32