Friday, December 15, 2017

Donetskin kansantasavallan Suomen-edustustolla on ideologinen tehtävä toimia globalismia vastaan


Donetskin kansantasavallan (DNR) päämies Alexander Zaharchenko on tänään lehdistötilaisuudessa Donetskissa kiittänyt koko Suomen kansaa aktiivisuudesta DNR:n Suomen-edustuston perustamisessa. Zaharchenko määritteli edustuston tärkeimmäksi tehtäväksi totuuden kertomisen Donbassin tilanteesta sekä globalismin vastaisen toiminnan. Donbassin tilanteesta on kuunneltava myös toista puolta, Donbassin ihmisiä, eikä vain Ukrainan näkemystä asioihin. Zaharchenkon mielestä DNR:n edustustojen tehtävä on osoittaa vääräksi globalismi, joka tekee kaikista ihmisistä harmaata massaa. DNR avasi virallisen edustuston Helsinkiin 9.12. Sitä ylläpitää Donetskin kansantasavallan edustamiskeskus yhdistys, joka rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksessa jo vuosi sitten. Näin toiminnalla on virallinen status. Avajaisten yhteydessä yli 30 suomalaista aktivistia kirjoitti kiitoskirjeen DNR:n ulkoministerille Natalia Nikonorovalle.

Monday, December 11, 2017

Folkerepublikken Donetsk åpner representasjon i Finland

Johan Backman står til høyre på bildet fra fronten i Donbass. Han åpner FRD-representasjonen. Bäckman la vekt på at han ser hvor viktig det er når fokerepublikken Donetsk nå har åpnet sin representasjon i Finland.

»Like etter Finlands 100-årsdag, 6/12, åpnes representasjons-senteret for Donetsk, 9/12, i Helsinki. Det får stor medie-dekning i Donetsk, Russland og Ukraina. Senteret har offisiell status i Finland fra høsten 2016 og er lagt inn i organisasjons-registeret. Fra sommeren 2014 har FRD-representasjon hatt juridisk hjelp fra Donetsk-myndigheter. Det er en lang tradisjon i Finland å støtte representanter for ikke-anerkjente stater og naturlig å gi Donetsk-republikken den muligheten. Øst-Tyskland (DDR) og Palestina opplevde i sin tid det samme, trass i at de ikke var internasjonalt anerkjent. Det overrasker derfor ikke når flere finner som da støttet DDR, nå er blant supporterne av folkerepublikken Donetsk. Det betyr trolig også at mange finner, også intellektuelle, er positivt innstilt til Donetsk. Og finske myndigheter er tilfreds med en representasjon som styrker landets internasjonale posisjon som aktiv fredsskaper, bl a gjennom fredsprosessen i Minsk.

Lenin er med. En dypere symbolikk: Bolsjevikene ga Finland sin selvstandighet 6/12-2017.


Donetsk-representasjonen har organisert turer for finner til Donbass og vil fortsette med det i 2018. Det er publisert bøker på finsk. Konferanser med nordiske eksperter er organisert. Viktigste resultat så langt er at de fleste i Finland kjenner til folkerepublikken Donetsk og godtar dens eksistens. Også journalister omtaler republikken med mer respekt.

Representasjons-kontoret åpnes i en god atmosfære med finner av ulik bakgrunn. Talen fra folkerepublikkens utenriksminister, Natalia Nikonorova, ble lest høyt for tilhørerne i starten av arrangementet, noe er gjengitt på plaketten under:


»På vegne av innbyggerne i folkerepublikken Donetsk er vi takknemlige for finske bidrag til kontakt med et internasjonalt fellesskap. Åpning av senteret styrker medie,- kultur-og økonomi-forbindelser mellom våre to land. Vi er viss på at senteret vil føre til mer   samarbeid mellom to folk og vennskapelige forbindelser med alle nasjoner. Støtte til folket i Donbass og forsvar av våre felles internasjonale interesser gleder oss«. Natalia Nikonorova, utenriksminister i folkerepublikken Donetsk, 2017. (Plakett på Donetsk-senteret i Helsinki).    

Nikoronovas ord om »informasjonssenterets betydning« for medie,- kultur-og økonomi-bånd mellom Finland og Donetsk ble besvart av over 30 finske aktivister som signerte et brev med gratulasjoner til utenriksminister Nikonorova og løfter om å styrke relasjonene innen kultur, utdanning, informasjon, handel, turisme og ellers.
Signert takkebrev fra finske aktivister til Donetsk-utenriksminister Nikonorova. 

Ansatte ved representasjons-kontoret og president i vennskapssambandet Finland-Novorossia, Jaana-Marika Kurtti, holdt velkomsttale for venner fra Russland, Novorossia og Donetsk-republikken.


Finske Donbass-venner var virkelig begeistret for å kunne russiske sanger både på finsk og russisk. Under åpningen ble det etablert en video-link til Janus Putkonen, den finske direktøren av informasjonsbyrået »DONi News«. Alle kunne ta ordet til fri debatt i en god atmosfære.

Kilde: DONi News Agency, 10/12-2017, oversettelse for Friheten, Per Lothar Lindtner, 11/12-17.  

Sunday, December 10, 2017

Donetsk People's Republic Representative Center opened in Helsinki - Finland supports non-recognized states

Right after Finland celebrated her centenary on December 6th 2017, Donetsk People's Republic opened her official representative center in the Finnish capital on December 9th, 2017. The event was very widely reported in Donetsk, Russian and Ukrainian media. The DPR representative center has official status in Finland since autumn 2016, when it was registered by the Finnish Patent and Registrations administration. Before that, since Summer 2014, Finnish representative was based on power of attorney from Donetsk authorities. Finnish authorities have nothing against the DPR representative, since Finland has a good tradition in supporting representatives of non-recognized states. Earlier for example East Germany (GDR) and Palestine had functioning representatives in Helsinki despite non-recognition. Finland had good tradition in supporting especially non-regocnized GDR. Not surprisingly many of those Finns who once supported GDR, now support DPR. This in fact means majority of Finnish intellectuals, most of whom are at least positively interested. For Finnish authorities DPR representative is very comfortable for enstreghtening Finland's international position and supporting the Minsk peace process. Unfortunately, Finnish foreign ministry is temporary paralyzed, because after the split of the "True Finns" party, the new party of foreign minister Timo Soini ("The Blues") has only 1 % support, thus Finnish foreign ministry does not have real mandate to represent Finns' opinion. 
The DPR representative already has organised tourist trips for Finns to Donbass and will continue in 2018. Also, several books have been published in Finnish and seminars and conferences organised, also with Nordic experts. The main achievement of the center this far is the fact that most Finns know about Donetsk People's Republic and accept her existence. Also, journalists write more respectively. 
DPR representative opened in good atmosphere with Finns from various fields of life and profession and various ages. An address by DPR foreign minister Natalia Nikonorova was read to the audience at the opening. Nikonorova wrote, that "opening of the DPR representative center in Finland became and important step towards strenghtening information, cultural and economic ties between DPR and Your State." In answer, over 30 Finnish activists from various spheres undersigned a letter of gratitude for the DPR foreign minister Nikonorova and promised to develop Finnish-DPR relations in the fields of culture, education, information, trade, tourism and others. 
Employee of the DPR representative office and president of the Finland-Novorossia Friendship Society Ms Jaana-Marika Kurtti raised a toast for all friends of Russia, Novorossia and Donetsk People's Republic. 
The Finnish friends of Donbass were really happy to sing Russian songs together in both Finnish and Russian languages. During the opening, a video link with Donbass was established with the Finnish director of the information agency "DONi" Janus Putkonen.  

At the evening, free debate continued in good spirits.
Tuesday, December 5, 2017

Столетие независимости Финляндии - что это значит для нас?

​Сегодня наступил самый важный день для финнов за долгое время - столетие независимости Финляндии. Для нас это спокойный день, с тихой радостью, каждый у себя в домашнем уюте и теплоте думает о том, что этот день значит для каждого из нас.

Сегодня по всем финским СМИ главная новость - Президент Российской Федерации отправил поздравительное письмо финскому президенту по случаю столетия нашей страны. Внимание Российского президента значит для нас много, согревает сердце каждого финна, укрепляет отношения наших стран.

Ведь независимость Финляндии во многом связана с Россией. Не преувеличение сказать, что сегодня каждый финн думает и о России. В связи с этим забавно, что недавно, финская полиция отметила еще более важный юбилей - двухсотлетие (!) существования финской полиции! Как это так?

Ведь государственность Финляндии была постепенно создана в составе Российской Империи. Поэтому, особый имперский дух остался в государственности финнов. Это заметно. например, каждый год в День независимости Финляндии, на приеме президента, когда гости идут в президентском дворце в очереди, каждый приветствует президента. Это же - прямая копия приема генерал-губернатора Финляндии. И это традиция продолжается и сегодня.

Создателем финской государственности можно назвать в первую очередь императора Александра I. Финны уважают его, и недавно между городами Турку и Хельсинки появился даже весьма серьезный спор в связи с Императором. В честь Императора Александра I Академия Турку (позже - Хельсинский университет), уже к 1814-м году заказал памятник Императору. Когда Академия Турку стала Хельсинским университетом и переехала в Хельсинки, в 1832-м году переехал также и бюст Императора, который более 150 следующих лет стоял в Хельсинки.

Интересно, что к 200-летие создания памятника императору, к 2014-м году, правление города Турку решило потребовать его обратно. Хельсинки отказался, и появился весьма интересный спор по поводу памятника Императору, между Турку и Хельсинки. Поскольку Хельсинки отказался вернуть памятник, в Турку решили сделать новую копию из бронзы и поставить на старом месте, где он стоял 200 лет назад. Таким образом, за счет финского налогоплательщика, был еще подготовлен очередной памятник Императору - создателю финской государственности. Такие у нас в Финляндии "споры по памятникам ".

Известно, что в старом центре Хельсинки, на Сенатской площади, стоит большой памятник императору Александру II, недалеко от памятника - Успенский Собор, самый большой православный храм западной Европы, был построен на средства Императора, как символ единства Финляндии и России. Также этот союз символизирует улица возле Сенатской площади, между памятниками императорам Александру I и Александру II, до сих пор называется Союзная улица, в честь союза Финляндии с Россией. Начинается с Сенатской площади - Александровская улица, в честь Императора.

Но не только императоры - важные личности для финнов. Есть более спорные личности - это Ленин, Сталин и Маннергейм. Опыт показывает, что их невозможно обсуждать без эмоций и среди финнов, и среди русских. У Ленина, Сталина, Маннергейма есть сторонники и противники и в Финляндии и в России. Их жизнь во многом связана с Финляндией, они все бывали много Финляндии. Ленин и Сталин даже - к счастью или к сожалению - познакомились в Финляндии в городе Тампере, в помещении, где до сих пор находится последний в мире Музей Ленина. Ленин подписал протокол признания финской независимости, поэтому финны уважают Ленина, есть в Финляндии Парк Ленина в Хельсинки, бюсты Ленина по разным городам. Маннергейм - русский генерал, финский маршал, союзник нацистов, участник блокады Ленинграда, первый послевоенный финский президент - икона многих финских патриотов, несмотря на то, что он был шведом и русским генералом. Нелегко быть большим государственным деятелем в Финляндии и России, поэтому Маннергейма, Ленина и Сталина невозможно обсуждать спокойно.

Но есть человек, который сделал очень много для укрепления российско-финских отношений. Это посол России в Хельсинки Александр Юрьевич Румянцев, который более 10 лет руководил российской дипмиссией в финской столице - развивал и укреплял отношения двух стран, а также во многом улучшил жизненные условия финнов и русских, своими руками сделал жизнь лучше для миллионов людей. Понятно, что после такого значимого человека, Россия могла отправить, и отправила только самого хорошего представителя профессии российского дипломата в качестве его последователя.

Отношения Финляндии и России настолько тесные, что появились тысячи российско-финских семей и детей, в связи с этим, к сожалению, и разводы, даже печальные случаи изъятия и похищения детей. С этими проблемами в близких отношениях наших стран успешно боролись уполномоченные по правам ребенка - Павел Астахов и Анна Кузнецова, также и российская дипмиссия в Финляндии. Несмотря на трагический характер этих случаев, надо сказать, что если семейные споры - главная проблема наших стран, это означает, что настоящих проблем в отношениях нет.

Жить одновременно и в Финляндии и в России - интересно. Многие наши граждане, и в Финляндии, и в России, живут такой жизнью. На самом деле, у них есть и русская, и финская жизнь.

Забавно, что сегодня многие финны считают, что Финляндия не является независимой страной. Даже иногда напоминают о том, что в составе Российской империи Финляндия была более независимая, чем в составе Европейского Союза. Ведь в империи у нас была своя валюта, свои границы, свои законы и своя армия. А сейчас есть евровалюта, Шенген-границы, директивы Евросоюза, а армия тесно сотрудничает с другими армиями.

Интересно, что финны, видимо, самая антинатовская страна в Европе - среди финнов по результатам опросов последних лет от 70 до 80 % не поддерживают членства Финляндии в НАТО. Тот факт, что международные конъюнктуры и новые повороты во внешней политике России не влияют на мнение финнов, является доказательством того, что финны доверяют российскому руководству и его уважительному отношению к Финляндии.

Также забавно, что финские патриотические движения и активистов, которые требуют выхода Финляндии из Евросоюза, регулярно обвиняют в финских СМИ в том, что они якобы получают финансирование и инструкции из России. Поэтому, нелегко быть финским патриотом.

Один мудрый финн сказал, что Финляндия может иметь настоящие отношения только с одной страной - с Россией. Отношения Финляндии с другими странами являются только отражением российско-финских отношений. Если у финнов хорошие отношения с Россией, значит, хорошие отношения и со всеми остальными странами.

В конце еще финский анекдот. Брежнев и президент Кекконен сидели в бане и беседовали. Брежнев Кекконену: "Дорогой Урхо, что Вы думаете, если присоединим Финляндию к СССР?" Кекконен отвечал: "Дорогой Леонид Ильич, спасибо за интересное предложение, но я к сожалению не готов стать руководителем такого огромного государства."

В этот важный день, в столетие независимости Финляндии, я хочу искренне поблагодарить своих русских друзей за дружбу и за то, что мы вместе укрепили отношения наших стран. Пусть процветает и углубляется российско-финская дружба!

Thursday, November 30, 2017

Mistä venäläisessä "Unohdettu sota"-dokumenttielokuvassa on kysymys?Yllä näkyvä Venäjän valtion rahoittama dokumenttielokuva "Unohdettu sota", joka kertoo Suomen ja Neuvostoliiton välisestä talvisodasta ja sen taustasta, on herättänyt Suomen Venäjä-vastaisissa medioissa keskustelua. Dokumenttielokuvaa herjataan hysteerisesti "valedokumentiksi" ja jonkinlaiseksi "hybridioperaatioksi". Siksi päätin itse katsoa filmin ja esittää siitä joitakin huomioita. Onko dokumenttielokuvassa virheellisiä väitteitä? Miten dokumenttielokuva asemoituu muiden venäläisten Suomea, erityisesti talvisotaa tai sota-aikaa käsittelevien dokumenttifilmien joukkoon? Mistä tässä dokumenttielokuvassa on loppujen lopuksi kysymys?

Filmin kesto on runsas 26 minuuttia, joten kovin mittavasta dokumenttielokuvasta ei ole kysymys. Se on katseltavissa ineternetissä ja on esitetty ainakin Pietarin televisiossa hiljattain. Ensiesitys oli jo kesällä. Elokuvan on tuottanut valtiollinen yhteiskunnallinen televisio OTR, joka tuottaa laadukkaita sisältöjä lähinnä internettiin. OTR on erilaisia riippumattomia, myös liberaalimpeja sisältöjä tuottava "kansalaiskanava". Tässä mielessä on hyvä ottaa huomioon, että kansalaismielipide Venäjällä ei kaikissa tapauksissa ole Suomen suhteen yhtä myönteinen kuin Venäjän hallituksen mielipide. Siksi filmi on myös mielenkiintoinen.

Elokuvan varsinaisena teemana on "Unohdettu sota", mutta sisällön perusteella sillä ei viitata vain talvisotaan 1939-1940, sillä elokuvassa käsitellään myös Suomen sisällissotaa 1918 ja Suomen natsi-Saksan liittolaisena käytyä sotaa 1941-1944. Elokuvassa siis esitetään eräänlainen yleiskuva ja yksi tulkinta, ehkä ajankohtaisin, Suomen ja Venäjän välisistä sodista. Tietysti jokainen sotahistoriaa käsittelevä dokumenttielokuva on tekijöidensä yksi tulkinta asiasta.

Positiivista tässä on se, että elokuvassa halutaan esittää tiiviissä muodossa yksi kiinteä tulkinta Suomen ja Neuvostoliiton sotaan johtaneiden suhteiden kehityksestä. Tietysti tällainen näkökulma on tärkeä. Toisaalta voidaan sanoa, että aina voidaan esittää myös vaihtoehtoisia tulkintoja. Dokumenttielokuvat, kirjat ja esitelmät tai artikkelit ovat aina tekijöidensä tulkintoja asioista. Jokaiseen ei pitäisi suhtautua kuolemanvakavasti, etenkin kun asiasta on olemassa niin Suomessa kuin Venäjälläkin paljon erilaista materiaalia ja keskustelua.

Venäjällä on parin viime vuosikymmenen aikana kinnitetty Suomen kanssa käytyihin sotiin jonkin verran huomiota. Dokumenttielokuvia on tehty useita. Niissä yleensä esitetään tapahtumat laajemmasta, koko vuosisadan perspektiivistä. Sotien taustat ja synty selitetään kansainvälisten poliittisten prosessien tuloksina. Tästä on kysymys tässäkin dokumenttielokuvassa.

Dokumentissa haastatellut asiantuntijat ovat Kansallisen turvallisuuden tieteellisen tutkimusinstituutin johtaja Aleksei Diashev, kirjailija Vadim Burlak ja kirjailija Andrei Sinelnikov. Heidän kommenttinsa vuorottelevat ohjelmassa. Dokumentissa siis ei ole haastateltu laajaa kirjoa suomalaisia ja venäläisiä eri instituutioiden historioitsijoita, mutta sen sijaan puheenvuoro on annettu vähän harvinaisemmille asiantuntijoille, joilla toki on mielenkiintoista sanottavaa. Dokumentissa kuuluu ikään kuin "kansan ääni".

Seuraavassa käyn läpi kronologisesti filmissä esitettyjä tulkintoja. Aivan alussa filmissä esitetään keskeinen kysymys: oliko talvisota Tarton rauhan seuraus vaiko välttämättömyys? Asia siis asetetaan kyseenalaiseksi heti alussa. Asiantuntija lausuu heti filmin alussa, että talvisotaa ei pidä eristää vaan se pitää tulkita kansainvälispoliittisessa kontekstissa. Suomi tai mikään muukaan valtio ei elänyt eristyksissä.

Elokuvassa esitetään, että konflikti Suomen kanssa käynnistyi heti joulukuussa 1917, kun Suomi itsenäistyi. Tähän sisältyi filmin mukaan monta ongelmaa. Tässä kohdassa dokumentissa on eniten "kohua" herättänyt väite, kun juontaja sanoo Suomen itsenäistymiseen liittyen: "Läheskään kaikki suomalaiset eivät ilahtuneet tästä tapahtumien käänteestä [so. Suomen itsenäistyminen 1917], ylivoimainen enemmistö suomalaisista halusi olla Venäjän kanssa yhdessä myös jatkossa." Tämä suomennos on tosin omani, joku virallinen kääntäjä voisi tehdä tarkemman suomennoksen.

Sitaatissa ei siis sanota, että suomalaiset halusivat elää Venäjän osana. Sen sijaan todetaan, että haluttiin olla Venäjän kanssa yhdessä - siis rauhanomaisesti. Tämä tarkoittaa, että enemmistö suomalaisista olisi kannattanut rauhanomaista rinnakkaineloa, eivätkä läheskään kaikki kannattaneet itsenäistymishanketta, joka oli (dokumentin mukaan) ylhäältä saneltu. Suomen itsenäistymisen suurimmaksi ongelmaksi filmissä nähdään moneen kertaan todettu yhteisen uuden valtionrajan sijainti vaarallisesti vain noin 30 kilometrin päässä Leningradista. Joka tapauksessa suhteen muuttuminen Venäjään nähdään Suomen sisällissodan alkamisen syyksi: "Tällaiseen käänteeseen tyytymättömät tarttuivat aseisiin, ja Suomen sisällä syttyi verinen sisällissota."

Dokumentissa unohdetaan kertoa, että Suomen sisällissodan punainen osapuoli joutui joukkomurhan uhriksi, myös lapsia teloitettiin sumeilematta. Silloiset suomalaiset Venäjä-mieliset siis joutuivat varsinaisen kansanmurhan kohteeksi ja ilmeisesti valtionjohdossa pidettiin hyvänä, että Venäjä-mieliset kansalaiset eristetään ja useimissa tapauksissa murhataan. Ihan sama kampanja on nyt meneillään Suomessa YLE:n ja Helsingin Sanomien sekä Kokoomuksen johdolla, kun enemmistöä suomalaisista (viime vuosien kyselytutkimuksien mukaan 70-80% suomalaisista ei kannata jösenyyttä Natossa) leimataan Venäjän trolleiksi ja Venäjän hybridioperaatioiksi tai vaikuttaja-agenteiksi, heitä vastaan kaavaillaan jopa lainsäädäntöä.

Edelleen dokumentissa käsitellään Tarton rauha, jonka yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi nähdään strategisesti tärkeiden Petsamon ym. jääminen Suomelle, sekä Karjalan separatistien tukeminen Suomen toimesta. Suomi siis puuttui jatkuvasti sotilaallisesti syntyvän neuvostovaltion sisäisiin asioihin mm. tukemalla aseellista separatismia Karjalassa. Keskeiseksi asian käsittelyssä nousee Mannerheim-linjan rakentaminen ja siihen liittynyt suomalainen propaganda. Kerrotaan amerikkalaisten laskeneen Pentagonin tietokoneella, että Suomen alistamiseksi olisi riittänyt kaksi ydinpommia - toinen Manneheim-linjaan ja toinen Helsinkiin. Tosin ydinpommia ei tuolloin ollut vielä käytettävissä, ohjelmassa todetaan (mutta nyt on, voisi lisätä). Joka tapauksessa ohjelmassa mainitaan "suomalaisen fasismin valtava uhka" sekä kiinnitetään huomio Suomen ja natsi-Saksan tiivistyvään sotilaalliseen yhteistyöhön 1930-luvulla ja siihen, että Manneheim-linjaakin rakennettiin osin saksalaisten neuvontantajien avulla.

Fasismista todettakoon, että Euroopassa todellakin oli 1930-luvulla kolme merkittävää poliittisen fasismin keskusta - Saksa, Italia ja Suomi. Kaikissa näissä maissa kehittyi vaikutusvaltainen ja vaarallinen fasistinen poliittinen liikehdintä. Osaksi tästä syystä nämä kolme maata olivat toisessa maailmansodassa läheisiä liittolaisia ja Suomi peräti natsi-Saksan uskollisin ja tärkein liittolainen.

Talvisodan alkamisesta dokumentissa todetaan selvästi moneen otteeseen, että Neuvostoliitto aloitti sen. Filmissä esimerkiksi sanotaan, että käskyt Suomen-vastaisesta sodasta olivat olemassa jo 3.11.1939. Ohjelmassa mainitaan myös Ranskan kaavailema vapaaehtoisten lähettäminen ja saksalaisten neuvonantajien Suomelle antama tuki. Sitten päästään ns. Mainilan laukauksiin, joita ei tähän päivään saakka ole tyhjentävästi selvitetty - niistä ei näet ole löytynyt mitään riidatonta evidenssiä arkistoista. Tunnelma rajalla oli tuohon aikaan todella kireä ja ampumavälikohtauksia oli usein, ei siis ole mitenkään poissuljettua, että Suomen puolelta olisi todella ammuttu Mainilaan.

Filmissä sanotaan, että suomalainen tykistö ampui Mainilaan 26.11.1939, ja siihen juontaja lisää, että kävi selväksi, että Suomi luotti Wehrmachtin apuun (jota se oli jo saanutkin 1930-luvulla), lisäksi Suomi halusi tällaisella informaatio-operaatiollaan esitellä itsensä kansainväliselle lehdistölle hyökkäyksen uhrina. Ohjelmassa haastateltu asiantuntija, kirjailija Sinelnikov, kuitenkin sanoo, että "me aloitimme", tarkoittaen siis talvisodan aloittamista. Toki Suomi oli provosoinut sotaa jo vuosikymmeniä, erityisesti antamalla sotilaallista tukea Karjalan separatisteille, sekä käyttäytymällä kaikin keinoin epäluotettavasti.

Tähän kohtaan, dokumentin loppupuolella, sisältyy mielenkiintoisin tulkinta, jossa tapahtumat yllättäen vedetäänkin tähän päivään. Kun ensin todetaan, että Suomi sai tukea Saksalta ja sen lisäksi Ruotsilta, Norjalta, Tanskalta, Italialta ja Iso-Britannialta, lisätään tähän asiantuntijan suulla, että "tänään kutsuisin tätä prosessia [Suomen saama sotilaallinen tuki em. valtioilta Venäjää vastaan] Naton laajenemiseksi itään ja meidän rajoillemme". Talvisota ja siihen liittynyt rajan siirtäminen todetaan tämän jälkeen eräänlaiseksi välttämättömäksi harjoitukseksi. Näin annetaan ymmärtää, että nykyinen rajan sijainti on oikea, koska se suojaa myös Natolta. Ohjelmassa esitetään vertaus Suomen ja Ukrainan välillä, tosin hyvin lyhyesti. Annetaan ymmärtää, että Krimin palautus oli strategisesti välttämätön, niinkuin se tietysti olikin. Tosin se tapahtui verettömästi ja tehtiin taitavasti. Sen sijaan talvisodan osalta nähdään myös virheitä. Silloin ei vielä ollut "virheitä miehiä".

Dokumentissa unohdetaan kertoa se, että Suomessa kaavaltiin talvisodan aikana Venäjän nukkehallituksen perustamisesta ja Trotskin tai Kerenskin kutsumista sen johtajaksi. Venäjän nukkehallitus ajateltiin sijoittaa esimerkisi vallattuun Repolaan. Trotskin tai Kerenskin kutsuminen tähän tehtävään tarkoittaa, että Suomen johto kaavaili jo talvisodan aikana koko neuvostovaltion horjuuttamista ja hävittämistä ja sisällissodan lietsomista Venäjälle. Suomessa kaavailtiin myös Venäjän kansanarmeijan perustamista ja sitä alettiin myös koota, tosin sodan loppuminen keskeytti hankkeen. Sen jälkeen sitä jatkettiin ns. Vlasovin armeijan muodossa, kun Suomi oli natsi-Saksan kuuliaisin ja läheisin liittolainen. Suomen hanke saada Trotski Venäjän nukkehallituksen johtoon oli varmaankin viimeinen niitti Stalinille, koska Trotski murhattiin Meksikossa pian talvisodan päättymisen jälkeen vuonna 1940. Häntä lyötiin hakulla päähän.

Suomalaisillekin tarkkailijoille on hyödyksi ymmärtää, että talvisotaa tai mitään muutakaan historian tapahtumaa pidä tutkia tai tarkastella ikään kuin maat olisivat olleet tyhjiössä. Monimutkaiset kansainväliset prosessit vaikuttivat tapahtumien kehittymiseen ja johtivat sotaan. Historioitsijoiden, elokuvantekijöiden, toimittajien ja muiden tehtävä on näiden prosessien penkominen. Tämä elokuva on vain yksi tulkinta, mutta hyödyllinen siinä mielessä, että se valaisee tavallisten venäläisten näkökulmia asiaan.

Thursday, November 16, 2017

Sauli Niinistö levittää valeuutisia lapsikiistoista - tuorein tapaus esillä laajasti Venäjän medioissa

Viikonloppuna Venäjän medioissa puhjenneen uuden lapsikiistan käsittely on jatkunut aktiivisena tähän päivään saakka. Tällä hetkellä illansuussa Venäjän medioissa on yandex-hakukoneen mukaan julkaistu aiheesta ainakin lähes 200 uutista ja yli 10 televisioreportaasia, mutta tässä listauksessa kaikki tapaukset eivät välttämättä edes näy. Lisäksi aihetta on käsitelty viime päivinä isoissa keskusteluohjelmissa, radiossa sekä muissa vastaavissa ohjelmissa, jotka eivät näy hakukoneissa. Tämä todistaa Suomen ihmisoikeusongelmien merkittävyydestä.

Kyseisessä tapauksessa Rääkkylässä asuvan venäläis-suomalaisen perheen venäläinen äiti, joka on Venäjän kansalainen, on vedonnut Venäjän viranomaisiin ja diplomaatteihin perheoikeudellisen tilanteen selvittämiseksi ja lapsensa palauttamiseksi kotiin. Äskettäin NTV-televisiokanava julkaisi järkyttävän äitinsä kuvaaman videon kyseisestä huostaanotetusta (kiireellinen sijoitus) lapsesta, joka hysteerisesti itkien lausuu useaan otteeseen halunsa palata vanhempiensa luokse kotiin ja ilmaisee inhonsa huostaanottajiaan kohtaan. Perheessä ei ole minkäänlaista konfliktia, vanhemmat ovat tavallisia ihmisiä, eikä heitä vastaan ole olemassa näyttöä mistään. Suomessa sosiaaliviranomaiset voivat toki satuilla päätöksiinsä mitä haluavat, koska lain mukaan lapsen perheestä eristämisen perusteeksi riittää "huoli", siis täysin subjektiivinen mielipide, mitä ei tarvitse mitenkään todistaa tai edes varsinaisesti perustella. Joka tapauksessa on selvää, että kyseinen kiireellinen sijoitus on äärimmäistä lapseen kohdistettua fyysistä ja henkistä väkivaltaa, joka moninkertaisesti ylittää minkä tahansa perheessä väitetysti tapahtuneen. Myös lapsen oma käytös todistaa samaa, minkä kuka tahansa voi videolta havaita.

Tänään iltapäivällä TASS:in välittämän tiedon mukaan Venäjän lapsiasiavaltuutettu Anna Kuznetsova on pyytänyt suomalaista kollegaansa Tuomas Kurttilaa selvittämään tapauksen mahdollisimman objektiivisesti sekä myötävaikuttamaan perheen hajoamisen estämiseen. Asiaa voi edistää Kuznetsovan ja Kurttilan Moskovassa hiljattain allekirjoittama perheoikeudellinen sopimus, jonka eräs päämäärä on juuri tällaisten tilanteiden ihmisoikeussopimusten mukainen ratkaiseminen. Tosin Sauli Niinistön johtamalla Suomella on aina ollut suuria vaikeuksia ihmisoikeusvelvoitteidensa noudattamisessa, mikä on Venäjällä pantu merkille. Venäjällä on aina herättänyt ihmetystä myös se, että sekä Kurttila että pahamaineinen edeltäjänsä Maria Kaisa Aula ovat aina kieltäytyneet puuttumasta "yksittäistapauksiin", vaikka virallisesti heidän tehtävänään on "arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa". Nyt kun ihan venäläinen kollega on pyytänyt Kurttilaa arvioimaan lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa, voihan olla, että Kurttila siihen ryhtyykin (vaikka se varmaankin maksaa hänelle hänen virkansa).

Venäjän 1-kanavan tuoreen reportaasin mukaan lapsen äiti on vedonnut Venäjän diplomaatteihin pyytäen apua tilanteeseensa. Venäjän suurlähetystön konsuliosaston päällikkö Aleksandr Zelenov lausuu uutisessa, että diplomaatit ovat olleet yhteydessä äitiin ja sopineet tapaamisesta asianajajan kanssa, sekä että äidille annetaan kaikki välttämätön tuki liittyen kontakteissa Suomen viranomaisiin. Äidin on tarkoitus tavata diplomaatit ensi viikolla, uutinen kertoo.

Omituisin oli Sauli Niinistön äskettäinen ulostulo. Hän väitti, että vuonna 2012 Maria Guzenina olisi nopeasti ampunut alas erään silloisen lapsikiistan järjestämällä eduskunnassa "lehdistötilaisuuden venäläisille toimittajille". Tämä vain todistaa, miten huonosti informoitu henkilö Niinistö on. Tosiasiassa Guzenina antoi haastattelun yhdelle "venäläiselle toimittajalle" eduskunnassa, ja sekin oli lähinnä kohteliaisuuskäynti. Tuloksena oli Niinistön mukaan lehtijuttu, jonka otsikossa kerrottiin, miten venäläisen äidin tyttärestä voi tulla Suomessa ministeri.

Venäläisestä taustaastaan huolimatta Guzenina on aina pettänyt Venäjän ja venäläiset perheet ja lapset. Hän ei ole koskaan liikauttanut sormeaankaan heidän hyväkseen.

Guzeninan epämiellyttävän pr-tempaus, jota Niinistö siis ikävästi mainosti, ei johtanut mihinkään tulokseen, sillä keskustelu on jatkunut aktiivisena näihin päiviin. Sen sijaan Niinistön tavoitteena näyttää olevan sananvapauden rajoittaminen ja avoimen keskustelun estäminen muun muuassa Suomen ja Venäjän välisistä tärkeistä kysymyksistä.

Sauli Niinistön tavoitteena on Suomen natouttaminen mahdollisimman nopeasti ja kansan enemmistön tahdon vastaiseksi. Siihen kuvioon lapsikiistat eivät sovi.

Siinä missä Guzenina on pettänyt Venäjän ja venäläiset juurensa, Niinistö on pettänyt Suomen ja suomalaiset.

P.S.
Suomen median pääuutinen tänään: "Zimbabwen pääkaupungissa täysin rauhallista".

Trotski - verenhimoinen peto, Venäjän hävittäjä

Venäjällä vietettiin äskettäin lokakuun vallankumouksen 100-vuotispäivää. Venäjän virallinen suhtautuminen lokakuun vallankumoukseen ja neuvostoaikoihin siirtymiseen on ollut ainakin länsimaiselle medialle jonkinlainen arvoitus. On pohdittu, miten Venäjä loppujen lopuksi suhtautuu vallankumoukseen ja bolshevikkeihin sekä kaikkeen siihen mitä siitä seurasi. Hyvänä indikaattorina voidaan pitää Venäjän tärkeimmän televisiokanavan tuottamaa kallista ja näyttävää tv-sarjaa "Trotski", joka kertoo vallankumouksen erään keskeisimmän henkilön, Lev Trotskin (oikealta nimeltään Leiba Bronstein) tarinan. Trotski-sarjaa näytettiin Venäjän television ykköskanavalla lokakuun vallankumouksen 100-vuotisjuhlan päivinä parhaaseen katseluaikaan ja sarja on valtion kustantama. Näin ollen voidaan sanoa, että se kyllä heijastelee virallisen Venäjän kantaa asiaan, sekä myös aikamme taiteilijoiden, kuten Venäjän eturivin näyttelijöiden ja käsikirjoittajien, näkemyksiä. Televisiosarjana ja taiteellisena esityksenä Trotski-sarja on erittäin laadukas. Se on myös viihdyttävä ja koukuttava. Venäjän ykköskanavan pääjohtaja Konstantin Ernst sanoikin sarjan ensi-iltaa edeltävässä haastattelussa, että tekijät haluavat puhutella myös nuoria katsojia. Sarjan päähenkilöiden - Trotski, Lenin ja Stalin - persoonaa rakennetaan sarjan kuluessa erilaisten takautumien kautta hyvin taitavasti, taustalla on koko ajan lähestyvän ja toteutuvan vallankumouksen kiihottava tunnelma. Sarjaan sisältyy myös selväpiirteinen historiantulkinta ja viesti. Neljäs tärkeä päähenkilö on taustapiru Aleksander Parvus (oikealta nimeltään Izrail Gelfand), joka rahoitti Venäjän lokakuun vallankumouksen Saksan avulla värväämällä sekä Trotskin että Leninin. Sarjassa Trotskia esittää Venäjän ykkösnäyttelijä Konstantin Habenski. Ei ole mitään epselvyyttä siitä, että sarjassa vallankumous esitellään Venäjän yli vyöryvänä saatanallisena pahuutena. Trotski on nahkatakkinen paholainen, murhaaja ja irstailija. Kansalaissodan aikaan hän liikkuu ympäri Venäjää pansssarijunallaan, teloituttamassa rintamakarkureita, mutta viettää samaan aikaan salonkivaunussaan irstasta elämää bolshevikkien luottorunoilijan Larisa Reisnerin kanssa. Kansa näkee nälkää. Vallankumous esitellään sarjassa Saksan ja sen agenttien junailemana salaliittona Venäjän luhistamiseksi. Nämä agentit ovat ensisijaisesti Trotski ja Parvus. Vallankumousrunoilijatar Larisa Reisner esitellään polkkatukkaisena, mustaan iltapukuun pukeutuneena, tupakkaa holkissaan imevänä, kirjoituskonettaan Trotskin salonkivaunussa hakkaavana vamppina, joka sarjan edetessä oleskelee vallankumousjohtajansa läheisyydessä jo puolialastomana. Mutta sarjan venäläiset naiset (Reisnerhän ei varsinaisesti ollut venäläinen) ja vaimot esitellään miestensä rinnalla loppuun asti uskollisesti seisovina ja heitä rakastavina viisaina neuvonantajina, kuten Leninin vaimo Nadezhda Krupskaja ja myös Trotskin toinen vaimo Natalia Sedovaja. Trotskin ensimmäinen vaimo Nina Bronstein palaa lapsineen karkotuksesta katkeroituneena, Trotski ei itse enemmälti odottanut häntä, koska otti uuden vaimon, mutta siitä huolimatta myös Nina venäläisenä vaimona ja äitinä on miehelleen loppuun asti uskollinen. Venäläisen naisen ja äidin hyvyys ja uskollisuus on suorastaan ylimaallista. Sarjassa esitellään useita historian tapahtumia ja annetaan niistä selvä tulkinta, kuten esimerkiksi varsinainen vallankumouksen tapahtuminen Petrogradissa (Trotski johtaa sitä puhelimitse, ohjaillen tärkeiden kohteiden valtaamista). Välillä hän ottaa sohvalla nokoset. Kiinnostavinta antia sarjassa on Stalin (oikealta nimeltään Josif Dzhugashvili), gruusialaistaustainen vallankumousjohtaja. Stalin esitellään itse paholaisen ja juonittelijan perikuvana. Hänellä ei tietenkään ole vaimoa tai naista tässä sarjassa, koska hän ei kaipaa hyvyyttä. Stalin astuu sarjaan verenhimoisena pankkiryöstäjänä: Gruusian maaseudulla rahakuljetus pysäytetään, kun julman oloinen Stalin seisoo keskellä maantietä, tuijottaen kulmiensa alta häijysti. Stalin sytyttää tupakan, ja tupakan palamisen kuluessa hänen avustajansa ryöstävät rahakuljetuksen. Kaikki kuljetusta saattaneet sotilaat ammutaan julmasti. Sitten Stalin tumppaa savukkeensa. Hän on täysin armoton johtaja ja tappaja. Stalin kohoaa vallankumouksen johtoon Trotskin ja Leninin rinnalle. Tapahtumien edetessä Stalin tuijottaa kulmiensa alta häijysti, lausuu vain muutaman sanan, myhäilee ja hymähtelee ylimielisesti ja imeskelee piippuaan. Hahmo on voimakkaasti karrikoitu pahan perikuva. Trotskin ja Stalinin välit ovat aina viileät. Jonkinlaisena lopullisena välirikkona on niin sanottu professorien juttu, kun politbyroo äänestää siitä, teloitetaanko vallankumousta vastustaneet professorit (kuten esimerkiksi kuuluisat filosofit Berdjajev ja Iljin) vai lähetetäänkö heidät maanpakoon. Stalin haluaisi teloituttaa, Trotski haluaa heidät maanpakoon. Lenin äänestää Trotskin puolesta ja professorit lastataan laivaan. Äänestyksen hävinnyt Stalin katkeroituu, ja seuraava karkotettu maanpakolainen onkin Trotski itse. Hän muuttaa Meksikoon, missä asustelee linnoitetussa talossa, selviten salamurha-iskuista ja hautoen kammottavia muistoja murhatöistään. Trotskille syntyy vielä suhde vallankumoustaiteilija Frida Kahlon kanssa. Tämäkin suhde esitetään esimerkkinä Trotskin irstaasta luonteesta. Jo sarjan alussa kuvaan astuu "kanadalainen toimittaja Frank Jackson", joka oikeasti on Stalinin lähettämä salamurhaaja Ramon Mercader. Hänen tehtävänsä on murhata Trotski. Koko sarjan kuluessa Trotski käy pitkiä keskusteluita "toimittajan" kanssa. Lopulta Trotski vaimoineen saa tietää, että "Frank Jacksonia" ei ole olemassa, kysymyksessä on valehenkilö. Trotski ymmärtää, että "Jackson" on tullut murhaamaan hänet ja antautuu kohtalolleen. Trotski sanoo vaimolleen jäähyväiset ja lähtee viimeiseen keskusteluun "Jacksonin" kanssa työhuoneeseensa. Jackson nappaa seinältä jäähakun ja iskee sillä Trotskia päähän. Lopussa annetaan ymmärtää, että myös Trotski itse oli verisen vallankumouksen viimeinen uhri. Myöhemmin myös Trotskin lapset kuolevat yksi toisensa jälkeen ikävillä tavoilla. Vallankumousnimensä "Trotski" Leiba Bronstein muuten otti Odessan vankilan johtajalta, Nikolai Trotskilta, joka suhtautui häneen arvostavasti mutta ylimielisesti. Persoonana Trotski esitellään hankalana, kaikkien kanssa riitautuvana tyyppinä, mutta samaan aikaan myös erittäin taitavana poliitikkona, joka varsinaisesti nosti Leninin bolshevikkien ykkösmieheksi. Julma ja armoton Stalin onnistui kuitenkin syrjäyttämään sekä Leninin että Trotskin ja nousi lopulta maailmanhistorian vaikutusvaltaisimmaksi ja maailman suurimmaan valtion johtajaksi, joka lopulta selvisi toisen maailmansodan voittajaksi. Mitään epäselvyyttä ei kuitenkaan ole siitä, että bolshevikit esitellään pahuuden täydellisinä ruumiillistumina ja aidon, oikean Venäjän hävittäjinä. Televisiosarja Trotski on erittäin laadukkaasti toteutettu ja se kannattaisi näyttää myös Suomen televisiossa mahdollisimman pian.