Wednesday, February 29, 2012

THE BEGINNING OF HISTORY

by Dr. Johan BÄCKMAN

After the collapse of the Soviet Union, the American political scientist Francis Fukuyama published his famous thesis about the end of history. According to Fukuyama, western liberal democracy was the final destiny of the human kind, which all countries should follow.

Unfortunately today we know that Fukuyama’s prophecy turned into a nightmare. The collapse of Soviet Union and Yugoslavia resulted in economic crisis, organized crime, terrorism and civil war. Luckily the Boris Yeltsin regime did not result in collapse of Russia, but in Vladimir Putin’s rise to power in 2000. This forced the enemies of Russia to change their tactics.

The Rose revolution in Georgia in 2003, the Orange revolution in Ukraine in 2004, the Tulip revolution in Kyrgyzstan in 2005, and a similar attempted coup in Belarus in 2010, showed that democratic elections in former Soviet Union area countries had become a specific target for hostile intelligence and information operations targeted against Russia.

In 2005 Vladimir Putin described the collapse of the Soviet Union as the greatest geopolitical catastrophe of the 20th century. The Russian society became mobilized against hostile takeover and manipulation by foreign information warfare and intelligence operations.

Recently, the Arab Spring revolts, especially aggression against Libya and unheard-of aggressive information warfare against Syria, made many experts finally assured of the true nature of so-called color revolutions: they were American-led aggressive intelligence and information warfare operations to overthrow governments and leaders that are not obedient to United States. As a result, the concept of democracy itself was abused, discredited and inflated in the whole world.

After Libya, many Russians thought the next stage would be Russia, the Balkanization of the country in Yugoslavian way. Meanwhile, most Western Russia experts had been trained into anti-Russian propagandists and provocateurs, members of a new profession, in which difference between a journalist, scholar or intelligence officer was non-existent. Many NGOs in Russia and abroad had been taken over by liberals, well-trained into anti-Russian intelligence operations.

The Russian 2011 parliamentary elections faced unprecedented arrogant manipulation and falsification of election observation results, even before the elections, by well-trained American agents financed openly by U.S. foundations and obtaining instructions from U.S. embassies. They did not even try to hide the fact that their main goal was to overthrow Putin. The Russian media revealed well-financed and well-organized attempts to falsify election observation in Russia to change the global public opinion against Russia and Putin, creating suspiciousness and discontent with artificial allegations of election fraud.

But the anti-Russian hate speech turned up to be absurd. The more the American agents organized their rallies in Moscow streets, the more the real popularity of Putin grew, and the more the international public was surprised of the arrogance of the American foreign policy. A kind of a climax was the disgraceful performance of U.S. ambassador Susan Rice in the UN Security Council after Russia had vetoed the U.S. attempt to invade Syria.

The ground-breaking public talk given by Vladimir Putin to Russian masses and to the world in a Moscow stadium, on Fatherland’s Defenders’ Day of February 23th 2012, can be defined as the final end for the attempts to conquer the planet with American-financed color revolutions. Putin said that Russia is in a war, but that the Russian people will win the war, because winning is in the genes of the Russian winner-people. We are defenders of fatherland, he said, and added, that we won’t allow anybody to interfere into our internal affairs and impose their will on us because we have our own will. Putin also asked the people of Russia, consisting of various peoples and nationalities, to be united and unite around Russia. His final words were: The war against Russia is going on, but the victory will be ours.

What was striking was that Putin admitted that Russia was in a war. Obviously, the liberal democracy attempt to dismantle Russia as Soviet Union and Yugoslavia and several Arab states were dismantled, is clearly a war against a nation. However the attempts to organize anti-Putin rallies in Russia and to blame Putin in the international press have now practically only resulted in the strong growth in his popularity. In February 2012, the relatively small and indefinite anti-Putin pickets were faced with up to 200,000 people demonstrating their will to vote for Putin, despite the freezing up to -22 F Moscow winter.

Already in autumn 2011, Putin and his fellow leaders signed a roadmap for establishing Eurasian Union and its Commission, a new superpower consisting of several countries from the former Soviet Union and their neighbors. Eurasian Union will be first based on economic integration but obviously it will be a political and military union. Putin has declared the creation process of Eurasian Union to be completed in 2012 and the Union will be in function in 2015.

Some experts have already said that re-election of Putin and his strong mandate from the Russian people, including his forthcoming victory in the war against Russia, as he said, will probably lead not only in dismantle of NATO, but also in unprecedented humiliation for the United States, not to mention breakdown of European Union. Who is Mr. Putin? is obviously an outdated question. The re-election of Vladimir Putin and the creation of Eurasian Union are the beginning of history, and the final end to export American liberal democracy values by arrogant manipulation, color revolution or humanitarian intervention.

Recently the Russian first television channel showed a report from the early February Moscow demonstration for Putin. An ordinary middle-aged Russian, who presented himself as a simple chauffeur, said he brought his family to support Putin. The Titov family will vote for Putin, the man said to the cameras, with his wife and children, in a -22 F freeze. It is the Russian middlebrow Titov and his millions of countrymen who will decide the destiny of the planet. They are the beginning of history.Johan Bäckman
Adjunct Professor in Sociology of Law, University of Helsinki

Historian alku

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen amerikkalainen politologi Francis Fukuyama julkisti kuuluisan teesinsä historian lopusta. Fukuyaman mukaan länsimainen liberaali demokratia oli ihmiskunnan lopullinen kohtalo, mitä kaikkien maiden tulee seurata. 

Valitettavasti tänään tiedämme, että Fukuyaman profetia osoittautui painajaisuneksi. Neuvostoliiton ja Jugoslavian romahdus johti talouskriisiin, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, terrorismiin ja sisällissotaan. Mutta Boris Jeltsinin hallinto ei vienyt Venäjää hajoamiseen, vaan Vladimir Putinin valtaannousuun. Tämä pakotti Venäjän viholliset muuttamaan taktiikkaansa.

Georgian ruusuvallankumous 2003, Ukrainan oranssivallankumous 2004, Kirgisian tulppaanivallankumous 2005, ja vastaava vallankaappausyritys Valko-Venäjällä 2010 todistivat, että entisen Neuvostoliiton alueella demokraattisista vaaleista oli tullut vihamielisten tiedustelu- ja informaatio-operaatioiden erityinen kohde.

Vuonna 2005 Vladimir Putin luonnehti Neuvostoliiton hajoamista vuosisadan suurimmaksi geopoliittiseksi katastrofiksi. Samalla Venäjän yhteiskunta järjestäytyi ulkomaiden informaatiosota- ja tiedusteluoperaatioiden vihamielistä manipulointia vastaan.  

Äskettäinen arabikevät, erityisesti hyökkäys Libyaan ja ennenkuulumaton informaatiosota Syyriaa vastaan, saivat monet asiantuntijat vakuuttuneiksi värivallankumouksien todellisesta luonteesta: ne ovat amerikkalaisjohtoisia aggressiivisia tiedustelu- ja informaatiosota-operaatioita, joiden tavoitteena on syöstä vallasta hallitukset ja johtajat, jotka eivät ole Yhdysvalloille kuuliaisia. Tämän seurauksena demokratian käsite itsessään kärsi inflaation koko maailmassa.

Libyan jälkeen monet venäläiset uskoivat, että seuraava askel olisi Venäjän balkanisoiminen Jugoslavian tapaan. Useimmat länsimaiset Venäjä-asiantuntijat on koulutettu venäläisvastaisiksi propagandisteiksi ja provokaattoreiksi, jäseniksi uuteen ammattikuntaan, jossa ero toimittajan, tutkijan ja vakoojan välillä on veteen piirretty viiva. Monet kansalaisjärjestöt Venäjällä ja ulkomailla joutuivat Venäjä-vastaisiin operaatioihin hyvin valmennettujen liberaalien haltuun.

Venäjän parlamenttivaalit joulukuussa 2011 joutuivat ennenkuulumattoman ylimielisen manipulaation kohteeksi jo paljon ennen vaalihuoneiden avautumista. Hyvin koulutetut amerikkalaiset asiamiehet, jotka saivat ohjeensa Yhdysvaltain lähetystöstä ja rahoitusta täysin avoimesti amerikkalaisilta säätiöiltä, väärensivät vaalitarkkailun tuloksia. He eivät mitenkään peitelleet sitä tosiasiaa, että päämääränä oli Putinin syrjäyttäminen. Venäjän media paljasti hyvin rahoitetun ja järjestetyn yrityksen väärentää vaalitarkkailun tuloksia maailmanlaajuisen mielipiteen muuttamiseksi Venäjää ja Putinia vastaan sekä epäluulon ja tyytymättömyyden lietsomiseksi keinotekoisilla syytöksillä vaalivilpistä.

Pian Venäjä-vastainen vihapuhe muuttui naurettavaksi. Mitä enemmän Amerikan asiamiehet riehuivat Moskovan kaduilla, sitä enemmän Putinin todellinen kannatus kasvoi, ja sitä enemmän kansainvälinen yleisö hämmästeli Yhdysvaltain ulkopolitiikan ylimielisyyttä. Eräänlainen huipentuma oli Yhdysvaltain YK-lähettilään Susan Ricen ala-arvoinen esiintyminen turvallisuusneuvostossa Venäjän estettyä Yhdysvaltain yrityksen hyökätä Syyriaan.

Putinin puhe Venäjän massoille ja koko maailmalle Moskovan stadionilla Isänmaan puolustajien päivänä 23. helmikuuta 2012 oli viimeinen niitti yrityksille valloittaa planeetta amerikkalaisrahoitteisilla värivallankumouksilla. Putinin mukaan Venäjä on sodassa, mutta venäläiset voittavat sodan, koska voittaminen on heillä geeneissä ja he ovat voittajakansaa. Me olemme isänmaan puolustajia, hän sanoi ja lisäsi: Emme anna kenenkään puuttua sisäisiin asioihimme ja pakottaa meitä heidän tahtoonsa, koska meillä on oma tahto. Putin myös pyysi Venäjän kansaa, joka koostuu erilaisista ihmisistä ja kansallisuuksista, liittymään yhteen ja liittoutumaan Venäjän ympärille. Putin sanoi lopuksi: Sota Venäjää vastaan jatkuu, mutta voitto on meidän.

On merkillepantavaa, että Putin tunnusti Venäjän olevan sodassa. Ilman muuta liberaalien yritykset hajottaa Venäjä kuten Neuvostoliitto, Jugoslavia ja monet arabimaat hajotettiin on selvää sotaa kansakuntaa vastaan.  Mutta yritykset järjestää Putin-vastaisia mielenosoituksia ja mustamaalata Putinia kansainvälisessä mediassa ovat käytännössä johtaneet vain hänen kannatuksensa voimakkaaseen kasvuun. Helmikuun 2012 mielenosoituksissa epämääräiset ja suhteellisen pienet Putin-vastaiset mielenosoitukset saivat vastaansa jopa 200,000 Putinia tukevaa kansalaista lähes 30 asteen pakkasesta huolimatta.

Syksyllä 2011 Putin ja hänen valtiomieskumppaninsa allekirjoittivat tiekartan Euraasialiton ja Euraasian komission perustamiseksi. Euraasialiitto on uusi supervalta, joka yhdistää entisen Neuvostoliiton alueen maita ja niiden naapureita. Euraasialiitto perustuu aluksi talousintegraatioon, mutta tietysti siitä tulee myös poliittinen ja sotilaallinen liitto. Putin on ilmoittanut Euraasialiiton muodostamisen alkavan vuonna 2012 ja liiton toiminnan alkavan vuonna 2015.

Jotkut asiantuntijat ovat jo todenneet, että Putinin uudelleenvalinta ja hänen vahva mandaattinsa Venäjän kansalta, mukaan luettuna tuleva voitto Venäjä-vastaisessa sodassa, kuten Putin sanoi, johtavat todennäköisesti ei ainoastaan sotilasliitto Naton hajoamiseen, vaan myös Yhdysvaltojen ennenkuulumattomaan nöyryyttämiseen, Euroopan Unionin hajoamisesta puhumattakaan. Who is Mr. Putin on ilman muuta vanhentunut kysymys. Vladimir Putinin uudelleenvalinta ja Euraasialiiton luominen ovat historian alku ja lopullinen päätös yrityksille maahantuoda amerikkalaisia liberaalidemokraattisia arvoja ylimielisellä manipulaatiolla, värivallankumouksella ja humanitaarisella interventiolla.

Äskettäin Venäjän television ykköskanava näytti reportaasin Putinia tukevasta suurmielenosoituksesta Moskovasta. Tavallinen keski-ikäinen venäläismies, joka esitteli itsensä tavalliseksi autonkuljettajaksi, kertoi tuoneensa koko perheensä tukemaan Putinia. Titovin perhe äänestää Putinia, mies julisti kameralla vaimonsa ja lastensa kanssa, lähes 30 asteen pakkasesta huolimatta. Venäläinen kansamies Titov ja hänen miljoonat maanmiehensä päättävät planeetan tulevaisuuden. He ovat historian alku.

JOHAN BÄCKMAN

Kirjoittaja on oikeussosiologian dosentti Helsingin yliopistossa.

Thursday, February 23, 2012

Timo Soinin suuri missio

Tänään torstaina kello 9 Kotkan perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtuutettu Freddy van Wontergehm vastaa oikeudessa syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Wontergehm on Facebookissa ilmoittanut pitävänsä muslimityttöjen murhaamista positiivisena asiana. Aikaisemmin Wontergehm on mm. kiistänyt holokaustin eli juutalaisten kansanmurhan. Timo Soini ei kuitenkaan ole millään tavalla puuttunut Freddy van Wontergehmin lausumiin ja syytteeseen. Päin vastoin, Freddy saa jatkaa Kotkan perussuomalaisten johdossa. Ilmeisesti Kotkan persut ovat Freddyn kanssa samaa mieltä siitä, että muslimityttöjen murhaaminen on kannatettava asia, kannattavathan ne Freddyäkin, jonka luottamus riittää myös Kotkan sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Herääkin kysymys, miten luotettavasti Kotkan sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee esimerkiksi muslimityttöjen asioita, kun sen jäsen on julkisessa kirjoituksessaan ilmoittanut pitävänsä muslimityttöjen murhaamista positiivisena asiana.

http://antifasistit.blogspot.com/2012/02/timo-soinin-suuri-missio.html

Sunday, February 12, 2012

YLE jäi valheesta kiinni, julkaisi kokonaan väärennetyn sitaatin. Atte Jääskeläinen kuitenkin kieltäytyy oikaisusta

Oikaisupyyntö Yleisradiolle

Ylen uutiset on täysin valheellisesti väittänyt, että olisin 4.2.2012 Moskovan suuressa mielenosoituksessa puhunut sanatarkasti seuraavaa: 

"Tervehdys Venäjän kansa. Te mahtava kansa. Teillä on mahtava maa. Älkää salliko kenenkään manipuloida teitä. Sillä maailman kohtalo riippuu Venäjästä…Tuen Putinin ideaa Euraasian liitosta, sillä pidän itseäni kansallisuudelta venäläisenä. Uskon, että Putin pystyy toteuttamaan Venäjän euraasialaisen konseptin mukaisen kehityksen."

YLEn mukaan tämä olisi peräti "sanatarkka lainaus" siitä, mitä olen mielenosoituksessa puhunut. Tosiassa koko sitaatti on tuulesta temmattu. Mitään tällaista lainausta ei löydy mistään paitsi YLEn ko. valheellisesta uutisesta. 

Tosiasiassa sanatarkka lainaus puheestani 4.2.2012 Moskovan suuressa mielenosoituksessa on videotallenteen mukaan (minuutin 32 kohdalla linkissä http://www.youtube.com/watch?v=IBAaWyNFkCo&feature=player_embedded#!) seuraava:

"Terve Venäjän kansa! Haluan sanoa teille seuraavaa. Te ole todella onnellinen kansa, koska teillä on oikeus äänestää vaaleissa ja planeettamme kohtalo on tiedän käsissänne. Joten olen erittäin onnellinen että saan puhua mielenosoituksessanne. Valitettavasti tänään käydään sotaa Venäjää vastaan. Se on informaatiosotaa. Se on oranssia sotaa. Ja me olemme sitä vastaan. Niinpä toivotan teille onnea!"

Kuten näkyy, mielenosoituksessa sanottu ei miltään osin vastaa sitä mitä YLE on valheellisesti väittänyt siellä sanotun. En ole sanallakaan maininnut olevani Venäjän kansalainen enkä ole maininnut Putinia. 

YLEn esiittämä sitaatti on täysin tuulesta temmattu. Asiasta on ilmoitettu YLElle jo perjantaina, mutta siitä huolimatta YLE ei ole korjannut valheellisia väitteitään miltään osin.  YLE on tahallaan halunnut tukeutua asiassa väärää tietoa levittäviin lähteisiin eli toimittaja Jarmo Mäkelän juttuun, johon väitteet on sepitetty.  Kyse on erittäin huonosta journalismista. 

Lisäksi netissä on seuraava valheellinen uutinen:

"Dosentti Johan Bäckman kiertää ahkerasti luentomatkoilla Venäjällä kertomassa mm. suomalaisesta lastensuojelupolitiikasta."

Tämäkin väite on puuta heinää. Olen käynyt Venäjällä yhden (1) kerran luennoimassa suomalaisesta lastensuojelusta, silloinkin YLEn rahoituksella ja pyynnöstä dokumenttifilmiä varten! Väite että kiertäisin siellä ahkerasti luennoimassa on täyttä valhetta. 

Uutisoinnistanne ilmenee, että YLE julkaisee mitä tahansa täysin perättömiä väitteitä vastoin parempaa tietoa. YLEn materiaaleista ilmenee, että YLE yleensä keksii päättömät väitteet itse. Mitenkään muuten tätä on mahdotonta selittää. 

Väärät väitteet ovat olleet netissä jo pitkään ja aiheuttaneet minulle paljon harmia. Se lienee YLEn tarkoituskin. 

YLE on viime aikoina ollut suurissa ongelmissa valheellisten väitteiden levittämisen takia. Useat YLEn toimittajat ovat viime vuosina saaneet kunnianloukkaustuomioita täysin perättömistä uutisista. Tämä ongelma on siis YLEssa yleinen: esitetään täysin päättömiä väitteitä, jotka eivät perustu muuhun kuin toimittajan poikkeukselliseen mielikuvitukseen. 

Nyt on aika parantaa tapanne ja oikaista väärät väitteet. Vaikka se ottaa kunnian päälle, niin onhan sentään olemassa ajatus suomalaisen toimittajan moraalista. 

Pyydän että YLE oikaisee virheelliset tiedot Internetissä ja radiossa riittävän näkyvästi. Pyydän että lakimieheni saa tutustua oikaisumateriaaliin ennen sen julkistamista. 

Oikaisujen lisäksi lienee kohtuullista esittää myös anteeksipyyntö valheellisten tietojen levittämisestä. 

Seuraavalla kerralla pyydän, että olette minuun yhteydessä, ennen kuin julkaisette minua koskevia lausuntositaatteja. 

Ystävällisin terveisin

Johan Bäckman

Saturday, February 11, 2012

Ylen uutiset levittää Bäckmanista väärää tietoa, Helsingin Sanomat oikaisi väärät tiedot.

Oikaisu

Eilen meinasi kahvi mennä väärään kurkkuun. Ylen netti- ja radiouutisten mukaan olin puhunut Moskovassa yli 190 000 ihmiselle ja kertonut olevani "kansallisuudeltani venäläinen". Ylen ulkomaantoimittaja Jarmo Mäkelän kirjoittaman jutun mukaan tämä olisi peräti "sanatarkka lainaus".

Uutinen ilmaantui eetteriin eilen kello 7 aikaan aamulla ja väitettyä venäläisyyttäni huudettiin myös radiossa.

Yle keksi väitteen omasta päästään. En ole koskaan sanonut mitään tällaista. Moskovassa todellakin puhuin viikko sitten oranssivallankumouksen vastaisessa suuressa mielenosoituksessa, johon poliisin mukaan osallistui 190 000 ihmistä. Puheeni on kokonaisudessaan videolla, eikä siinä tietenkään ole Ylen väittämää "sanatarkkaa lainausta", jonka mukaan olisin "kansallisuudeltani venäläinen".

Pyysin Ylen uutispäällikköä Atte Jääskeläistä korjaamaan väärän tiedon. Journalismin ohjeen mukaan väärä tieto pitäisi korjata heti.

Atte Jääskeläinen ei kuitenkaan pitänyt kiirettä, sillä sain vastauksen vasta kello 17.48. Atte Jääskeläinen kirjoitti: "Itse tieto, että näin on Venäjän mediassa raportoitu teidän sanoneen, siis pitänee paikkansa."

Atte Jääskeläisen mielestä väite Venäjän kansalaisuudestani siis "pitänee" paikkansa, vaikka mitään näyttöä ei ole olemassa. Yksikään venäläinen uutistoimisto ei ole väittänyt minua Venäjän kansalaiseksi, koska se tieto ei pidä paikkaansa.

Atte Jääskeläisen mukaan todistustaakka on kuitenkin minulla. Hänen mielestään minun pitää nyt todistaa, että en ole Venäjän kansalainen.

Illansuussa Yle julkaisi vielä toisenkin jutun, jossa toistettiin väite, jonka mukaan olen venäläinen ja Venäjän kansalainen. Lisäksi väitettiin, että lausunnoistani on nyt aiheutunut "melkoinen sotku" Venäjän medioissa.

Tosiasiassa "sotku" oli vain Ylen uutisissa ja minun ja Atte Jääskeläisen välisessä kahden sähköpostin kirjeenvaihdossa.

Atte Jääskeläisen mukaan Yle tietää minua ja videotallennetta paremmin, mitä minä olen sanonut jossakin tilaisuudessa.

Pyysin Yleä esittämään linkin, joka todistaa, että olisin Moskovassa julistanut 190 000 ihmiselle olevani Venäjän kansalainen. Yle selvitti asiaa koko päivän. Asiaa hoitava Ylen toimittaja Ulla-Maija Hamunen kirjoitti minulle kello 22.54: "Koska minä en osaa venäjää, en voi osoittaa kohtaa tarkemmin."

Kun Yle oli tutkinut asiaa koko päivän löytyi viimeinkin se lainaus, joka käännätettiin Ylen venäjänkielisessä toimituksessa. Yli vuoden vanhan uutisen mukaan olisin kertonut olevani Venäjän maanmies. Venäjän maanmiehiä ovat kaikki ne kansallisuudet jotka asuvat tai ovat joskus asuneet Venäjän yhteydessä. Mutta eihän se tarkoita, että olisin kansalaisuudeltani venäläinen.

Minun kantaani asiaan Yle ei suostunut julkaisemaan.

Illalla Yle kehitti vielä uuden syytöksen minua vastaan. Ylen mukaan olisin keksinyt omasta päästäni apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan tuoreen päätöksen, jossa hän toteaa eräiden viranomaisten toimet venäläispojan huostaanottoon liittyvässä asiassa lainvastaisiksi ja myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vastaisiksi. Ylen haastattelun mukaan Pajuoja kiistää tehneensä tällaista päätöstä.

Tämä siis tarkoittaa, että Pajuoja ei ole itse tietoinen päätöksistä, jotka on hänen nimissään allekirjoitettu.

Yle ei suostu oikaisemaan ilmeisen vääriä tietoja, vaikka Ylellä ei ole esittää mitään näyttöä väärille väitteilleen ja vaikka oikaisuvaatimuksen yhteydessä on esitetty pitävät todisteet, kuten videonauhoite puheestani tai apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan allekirjoittama päätös.

Myös Helsingin Sanomat julkaisi pari päivää sitten nettiversiossaan uutisjutun, jossa väitettiin sekä Izvestijan että Pravdan haukkuneen Sauli Niinistön Venäjälle erittäin vaaralliseksi ja epäluotettavaksi. Helsingin Sanomien mukaan minä olisin ollut "ainoa lähde" näille Niinistöä loukkaaville väitteille, joita Pravda ja Izvestija olivat muka julkaisseet.

Tosiasiassa sekä Pravda että Izvestija olivat maanantai-aamuna julkaiseet Niinistöä ylitsevuotavasti kehuvat artikkelit. Molemmissa lehdissä oli haastatteltu minua, ja kommenttini voi jokainen todeta ylitsevuotavan myönteisiksi, olinhan itsekin julkistanut äänestäväni Niinistöä.

En tiedä kuka oli Hesarin nimettömän jutun kirjoittanut, mutta se oli selvästi tehty vahingoittamistarkoituksessa. Tarkoitus oli levittää Suomeen väärää tietoa siitä, että olisin haukkunut Niinistön Venäjän päälehdille eli siis Venäjän kansalle.

Ilmoitin asiasta päätoimittaja Mikael Pentikäiselle. Muutaman minuutin kuluessa väärät tiedot oli poistettu netistä ja juttuun oli lisätty myös oikaisu.

Mutta Yleisradio ei tapansa mukaan suostu oikaisemaan väitteitä, vaikka koko maailma tietäisi ne vääriksi.

Mitäköhän Atte Jääskeläisen päässä pyörii? Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mitä Yle uutisoi Venäjän presidentinvaaleista, kun niistäkin uutisoidaan Atte Jääskeläisen hyväksymällä menetelmällä.

JOHAN BÄCKMAN

Wednesday, February 8, 2012

Sauli Niinistö, Venäjä ja Euraasialiitto

Maanantai-aamuna heräsin varhaiseen puhelinsoittoon, kun venäläinen Pravda-sanomalehti halusi kommentin Sauli Niinistön valintaan. Totesin Niinistön Venäjälle erittäin hyväksi tulevaisuuden partneriksi, joka ei ole Nato-kiihkoilija eikä Karjalan palauttaja, vaan entinen pankkimies ja talousintegraation kannattaja, joka haluaa olla koko kansan presidentti. Vähän ajan kuluttua soitto myös Venäjän suurin sanomalehti Izvestija, joka kysyi mielipidettäni Niinistöstä. Minun mielestäni Niinistöllä on paljon annettavaa Venäjälle ja maidemme suhteille, joihin lähitulevaisuudessa liittyy Euraasialiiton eli uuden Venäjä-keskeisen suurvallan nopea rakentaminen. Vladimir Putin on ilmoittanut Euraasialiiton perustamisesta viimeistään 2013. Nato-kiihkoilijoista totesin venäläislehdille, että niitä kyllä löytyy jokunen kaikista suomalaisista puolueista, mutta Niinistö ei heihin kuulu. Suomalaisista 68 % vastustaa Natoa ja Niinistön kannatus on melkein yhtä korkea. Oli tietysti mukava olla vaikuttavassa siihen, että Niinistöstä muodostui Venäjän tärkeimmissä medioissa heti kättelyssä myönteinen kuva. Venäläiset eivät juuri tunne Niinistöä. Erityisesti Pravda oli aluksi melko epäluuloinen Niinistön suhteen, mutta julkaisi eräänlaisena oikaisuna positiiviset kommenttini. Myös Niinistön ja Jenni Haukion kirjalliset harrastukset nousevat Venäjällä varmasti positiivisen huomion kohteeksi. Niinistön ja Venäjän suhteissa tärkeimmäksi noussee juuri Euraasialiitto, uusi supervalta, jonka syntyä Putin on kaavaillut jo tälle vuodelle ja aktiivista rakentamista ensi vuodelle. Suomen ja Venäjän kaupan massiivisten lukujen näkökulmasta ei ole mitenkään poissuljettua, että myös Suomi kuuluisi tulevaisuudessa Euraasialiittoon. Se kyllä lisäisi hyvinvointiamme enemmän kuin EU. Mutta paljon riippuu siitä, mitä Niinistö tästä kaikesta ajattelee.

Lue kommenttini Niinistöstä Pravdalle:
http://www.pravda.ru/world/europe/european/07-02-2012/1107167-suomi-0/

Kommenttini Niinistöstä Izvestijalle:
http://izvestia.ru/news/514361

Kommentoin Niinistöä myös Fontanka-uutisportaalin isossa haastattelussa:
http://fontanka.fi/articles/3844/