Monday, September 25, 2017

Censorship in European Union - the case of East StratCom, and other hybrid threats

Helsinki HybridCoE, the independent hybrid threats research center, located in Helsinki, organised a Nordic expert conference at the Finnish National Hall in Helsinki city center on Monday 25th September.

Panelists included the famous Swedish peace activist, chairwoman of the Swedish Peace Council Mrs. Agneta Norberg, Norwegian historian Dr. Bjorn Nistad, Danish investigative journalist Mr. Jesper Larsen, Donetsk People's Republic Helsinki representative officer Mr. Jarmo Ekman, among others. The event proved to be extremely interesting and gained wide international attention immediately it was announced - journalists around the globe contacted the organisers. Donetsk People's Republic Helsinki representative press studio organised interviews for the participants during the conference.

Mrs. Norberg showed her vast experience about international geopolitical issues and explained, how US military bases around the world suppress sovereign states. Mr. Larsen from Denmark explained in detail how the EU has established a new censorship office called "East StratCom Task Force" that controls mainstream media narratives by means of censorship and a specific "doublespeak" terminology and repressive methods.
Dr. Nistad from Norway showed how Western democracy does not exist, while true democracy exists in Russia, and how journalist profession has diminished in the West, being replaced by censored propagandists. Russian democracy poses real political threat to EU and NATO, which are not democratic but totalitarian in nature.
Mr. Ekman gave a detailed historical analysis about Western "false flag" propaganda actions for casus belli since the 1st world war until Iraq invasion and MH17.
The participants agreed that EU is a totalitarian system, controlled by "East StratCom Task Force"-style censorship offices and think-tanks and that the worst enemy of the European people are the mainstream mass media and their censored propagandists, who destroyed the honest journalist profession, and whose only task is to keep the collapsing EU and NATO corrupt structures together. 
The participants decided to develop Nordic co-operation by means of organising new events, by means of increasing objective knowledge of the situation especially in Donbass, in co-operation with the Donetsk People's Republic Helsinki representative office, and by publishing a detailed research about the activities of the EU censorship office "EU StratCom Task Force". 

P.S. 
Videos of the conference to be published her asap.

Saturday, September 23, 2017

Hybrid Threats, Nordic States & The Future of Donbass

International Expert Conference in Helsinki

Topics: NATO as hybrid threat in Nordic countries; Russophobia and NATO propaganda in Western mainstream media; NATO influence operations among Nordic journalists; Information Defence of Donetsk People's Republic (DNR); Recognition of DNR in Finland, Denmark, Norway and Sweden; Friendship Activities; Tourism; Minsk Agreements; Human Rights

Time: Monday September 25th 2017 at 12-15
Location: Finnish National Hall (Kansallissali), address: Aleksanterinkatu 44, Helsinki, Finland
Registration not needed.
Access: The access is free for all and free of charge

PROGRAM:

1.
Agneta Norberg, President, Swedish Peace Council (Sweden)
Sweden as a Platform for Enabling US Control of Russia

2.
Jarmo Ekman, Secretary, Donetsk People´s Republic Representative Office (Finland)
Mainstream Media’s Hybrid Warfare Against the General Population – Past and Present

3.
Jesper Larsen, Independent Investigative Journalist (Denmark)
Information War in Denmark and Beyond

4.
Dr. Bjorn Nistad, Russian Information Center (Norway)
The Portrayal of the Conflict in Ukraine in Public Debate in Norway

5.
Questions and Debate

6.
Jaana-Marika Kurtti, President, Finland-Novorossiya Friendship Society (Finland)
War Crimes committed by Ukrainian Army and Western Mainstream Media Propaganda

7.
Dr. Johan Bäckman, Hybrid Threats Research Association (Finland)
NATO as Hatespeech: How NATO Uses Finnish Journalists and Think-Tanks

8.
Questions and Debate

9.
Ceremonial Signing of the Agreements between Donetsk People´s Republic with Nordic Organizations

10.
Conclusion of the Conference


Organised by Donetsk People´s Republic Representative Office in Finland & Research Center of Excellence for Counteracting Hybrid Threats Association (Helsinki)

FOR JOURNALISTS:
Please book individual interviews with the experts from hybridcoe(at)mail.ru 

QUESTIONS: hybridcoe(at)mail.ru

FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/1583195265077827/?fref=ts

Sunday, September 10, 2017

NATO got license to kill in Finland

The newly established "hybrid know-how center" in Finland, titled "European Center of Excellence for Counteracting Hybrid Threats" (hybridcoe.fi) has turned out to be a NATO espionage and military operations center, employees of which have immunity of prosecution in Finland and thus can commit any crimes without consequence.  The Finnish media has reported about the "hybrid know-how center" very vaguely. However, the Finnish law on this center, passed in July 2017 by Finnish parliament, gives very clear picture of the NATO espionage center. The law stipulates that the NATO espionage center can operate fully outside Finnish jurisdiction, employees have immunity of prosecution, they do not have to pay taxes, they can commit any crimes without consequence and Finnish authorities have no right of supervision of employees, premises, communications or "archives" of NATO espionage center. The center can collect any intelligence information for their "archives" and transfer that data to foreign countries. Recently, a NATO intelligence director and a U.S. general visited the NATO espionage center in Helsinki. In a country where 70-80 percent of the population does not support membership in NATO, solely the establishment of such a NATO espionage center is a provocation and a military threat. The "hybrid know-how center" can thus do anything, they have even license to kill, without any consequences. It is rather clear, that the most severe hybrid threat against Finland is the NATO espionage center itself. It is an aggressive NATO military intelligence center on Finnish soil and it threatens concretely security and rights of every Finn. The NATO intelligence center can be used, for example, to forger Finnish elections, to support a coup, or NATO occupation. All this can be read from the law about the center.

Hybridiosaamiskeskuksella on lupa tappaa

Suomeen perustettu hämäräperäinen NATO:n "hybridiosaamiskeskus" on paljastunut USA:n ja NATO:n hyvin organisoiduksi salaiseksi sotilastiedustelukeskukseksi, jonka työntekijöillä on syytesuoja. Julkisuudessa on kerrottu "hybridiosaamiskeskuksen" tehtävistä hyvin epämääräisesti, mutta keskusta koskeva laki antaa hyvin selvän kuvan sen toiminnasta. Presidentin heinäkuussa hyväksymän lain mukaan "hybridiosaamiskeskus" on Suomen viranomaisten valvonnan ulkopuolella, sen työntekijöillä on syytesuoja eli oikeus tehdä rikoksia ilman seuraamuksia, eikä Suomen viranomaisilla ei ole mitään oikeutta valvoa keskuksen henkilöitä, tiloja, viestintää eikä "arkistoja" eli keskuksen keräämää tiedustelumateriaalia. Äskettäin Helsingissä keskuksen toimintaan "tutustuivat" eräs amerikkalaiskenraali sekä NATO:n tiedustelujohtaja. Kysymys on siis USA:n ja NATO:n vakoilukeskuksesta, jossa on mukana useita NATO-maita. "Hybridiosaamiskeskus" voi siis tehdä mitä tahansa, vaikka tappaa, ilman seuraamuksia. On aika selvää, että Suomen vakavin hybridiuhka tällä hetkellä on "hybridiosaamiskeskus" itse. Se on NATO:n aggressiivinen sotilastiedustelukeskus Suomen maaperällä ja se uhkaa konkreettisesti jokaisen suomalaisen turvallisuutta ja oikeuksia. Keskuksen avulla voidaan esimerkiksi vaikuttaa Suomen vaaleihin tai tukea vallankaappausta Suomessa sekä mahdollista NATO-miehitystä. Suomi ei edes tarvitse mitään uusia tiedustelulakeja, koska kaikki vakoilu voidaan hoitaa "hybridiosaamiskeskuksen" kautta. Kaikki tämä selviää "hybridiosaamiskeskusta" koskevasta laista, joka sanoo mm. seuraavaa (alleviivaukset lisätty):

1 §
Hybridiosaamiskeskuksen tehtävänä on tukea hybridiosaamiskeskuksen toimintaan osallistuvien hallitusten pyrkimyksiä parantaa hybridiuhkien torjuntaan liittyvää siviili- ja sotilassuorituskykyään (...)

Kommentti: tehtävänmäärittely on sotilaalliselle vakoilukeskukselle tyypillinen, se kerää tietoa sotilaallisen suorituskyvyn parantamiseksi. Kysymys on ulkovaltojen aggressiivisesta sotilastiedustelusta Suomen maaperällä.  

2 §
Hybridiosaamiskeskus voi hankkia, omistaa ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, tehdä sopimuksia ja olla osapuolena oikeudenkäynnissä. (...)

Kommentti: keskus voi siis olla osapuolena oikeudenkäynnissä, mutta koska keskuksen omilla työntekijöillä on syytesuoja ja keskuksella ei ole tuomioiden täytäntöönpanovelvollisuutta, keskus voi siis haastaa tahoja oikeuteen, mutta sitä ei voida haastaa mitenkään. Jos keskus häviää oikeudenkäyntinsä, sillä ei ole velvollisuutta noudattaa tuomion täytäntöönpanoa. 

5 §
Hybridiosaamiskeskuksen lainkäytöllinen koskemattomuus
Hybridiosaamiskeskuksella on Suomessa lainkäytöllinen koskemattomuus, ellei se ole yksittäistapauksessa nimenomaisesti siitä luopunut. Koskemattomuudesta luopuminen ei sisällä suostumusta tuomion täytäntöönpanotoimiin. Tuomio on pantavissa täytäntöön vain, jos siihen on suostuttu erikseen.
Hybridiosaamiskeskuksen tilat ja omaisuus ovat niiden sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta vapautetut pakkotoimista Suomessa, ellei keskus ole yksittäistapauksessa nimenomaisesti siitä luopunut.

Kommentti: keskuksella on siis täydellinen syytesuoja ja koskemattomuus kuten diplomaattiedustustolla, poliisi ei voi tehdä sinne kotietsintää, eikä keskuksen tarvitse totella mitään oikeuden päätöksiä. Käytännössä keskuksen tiloihin ei ole edes Suomen puolustusvoimilla pääsyä. Keskusta voidaan käyttää siis mihin tahansa NATO:n haluamaan tarkoitukseen, kuten kidutukseen, terrorismiin, vapaudenriistoon tai muuhun. Mitään seuraamuksia ei ole, eikä Suomen viranomaisilla ole oikeutta puuttua toimintaan. 

6 §
Hybridiosaamiskeskuksen toimitilat
Hybridiosaamiskeskuksen toimitilat ovat loukkaamattomat ja johtajan välittömässä valvonnassa. Johtaja vastaa hybridiosaamiskeskuksen turvallisuudesta keskuksen toimitiloissa. Virkamiehellä tai muulla Suomessa julkista valtaa käyttävällä henkilöllä on pääsy hybridiosaamiskeskuksen toimitiloihin virkatehtäviensä suorittamiseksi ainoastaan johtajan tai hänen nimeämänsä henkilön nimenomaisella suostumuksella.
Keskuksen henkilökunnan turvallisuuden tai keskuksen toimitiloja vaarantavan ja välittömiä toimenpiteitä vaativan tulipalon tai muun hätätilanteen sattuessa toimivaltaisilla viranomaisilla on kuitenkin oikeus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen keskuksen henkilökuntaa ja toimitiloja. Suomen toimivaltaisilla viranomaisilla on myös oikeus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen hybridiosaamiskeskuksen toimitiloja tunkeutumiselta tai vahingolta sekä estääkseen keskuksen rauhan häiritsemisen tai sen arvon loukkaamisen. Hybridiosaamiskeskus ja Suomen toimivaltaiset viranomaiset toimivat tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä keskuksen turvallisuutta koskevissa asioissa.

Kommentti: kysymyksessä on vakoilukeskuksen tyypillinen turvatalo (safehouse), jota käytetään suojana ulkomaisten tiedustelupalvelujen erikoisoperaatioihin. Suomen viranomaisilla ei ole mitään pääsyä keskuksen tiloihin, esimerkiksi tilanteessa, jossa siellä piilottelee terroristi, tai tiedetään, että siellä harjoitetaan rikollista toimintaa. Tiloissa voidaan pitää ketä tahansa ja siellä voi tapahtua mitä tahansa, eikä viranomaisilla ole mitään oikeutta puuttua asiaan. Lakiteksti myös viittaa siihen, että keskus olisi valmistaunut siihen kohdistuviin aseellisiin hyökkäyksiin. Kaikki tämä merkitsee, että mistään tavallisesta "tutkimuslaitoksesta" ei ole kysymys. 

7 §
Arkiston loukkaamattomuus
Hybridiosaamiskeskuksen arkisto on loukkaamaton. Arkistoon kuuluu kaikki se tieto, joka kuuluu keskukselle tai on sen hallussa missä tahansa muodossa Suomen alueella.

Kommentti: keskuksen "arkisto" tarkoittaa vakoilukeskuksen keräämiä tiedustelutietoja, jotka ovat siis loukkamattomia eikä Suomen viranomaisilla tai kenelläkään muullakaan ole mitään oikeutta puuttua niihin. Keskus voi siis kerätä mitä tahansa tietokantoja poliitikoista tai muista kansalaisista ja heidän mielipiteistään tai viestinnästään millä tahansa keinoin ja siirtää näitä tietoja muiden valtioiden käyttöön. Keskus voi kerätä henkilörekistereitä ja tietoja henkilöiden yksityiselämästä. Kaikki on sallittua eikä Suomi voi puuttua asiaan millään tavalla.  
8 §
Viestintä
Mitään hybridiosaamiskeskukselle tai sen henkilöstölle osoitettuja tai keskuksen tai sen henkilöstön lähettämiä virallisia viestejä ei saa tarkastaa ennakkoon eikä niiden yksityisyyteen saa puuttua valvontatoimin tai muin toimenpitein.

Kommentti: kenelläkään ei ole oikeutta valvoa vakoilukeskuksen viestintää. Jos keskuksen epäillään olevan mukana rikollisessa toiminnassa, mikään pakkokeino ei oikeuta viestinnän seuraamiseen. Suomen turvallisuusviranomaisetkaan eivät saa seurata keskuksen viestintää (koska ne ovat siinä mukana). 

9 §
Verovapaus
Hybridiosaamiskeskus on vapautettu kaikista välittömistä veroista.

Kommentti: vakoilukeskus maksaa vakoilijoilleen "pimeästi" eli palkkioista ei makseta mitään veroja mihinkään. Kukaan ei siis voi tietää, minkänlaisia palkkioita NATO agenteilleen maksaa. 

11 §
Johtokunnan jäsenten ja henkilöstön lainkäytöllinen koskemattomuus
Hybridiosaamiskeskuksen johtokunnan jäsenillä, johtajalla ja keskuksen henkilöstöllä on Suomessa lainkäytöllinen koskemattomuus heidän tehtävänsä perusteella antamiensa suullisten ja kirjallisten lausuntojen ja tehtävänsä perusteella suorittamiensa toimenpiteiden osalta. (...) koskemattomuudesta luopuminen ei sisällä suostumusta tuomion täytäntöönpanoon

Kommentti: vakoilukeskuksen henkilöstöllä on oikeus tehdä Suomessa mitä tahansa rikoksia, vaikka tappaa, eikä siitä ole mitään rikosoikeudellisia seurauksia. Keskus tarjoaa suojan mille tahansa rikolliselle toiminnalle. Edes laissa mainittu lainkäytöllisestä koskemattomuudesta luopuminen ei sisällä suostumusta tuomion täytäntöönpanoon.

12 §
Toiminnan rahoitus
Hybridiosaamiskeskuksen toiminta rahoitetaan toimintaan osallistuvien maiden maksamilla vuosittaisilla johtokunnan hyväksymillä osallistumismaksuilla sekä vapaaehtoisilla maksuilla.

Kommentti: vakoilukeskuksen rahoitus on täysin hämärän peitossa.