Monday, May 22, 2017

Bäckman ehdottaa Suomen ja Venäjän välille "informaatiorauhansopimusta"

Suomen mediassa esitetään jatkuvasti perättömiä väitteitä Venäjän Suomea vastaan muka tekemistä hybridi-iskuista. Samaan aikaan Suomessa lietsotaan vihaa venäläisiä toimittajia ja heidän työnantajiaan vastaan. Europarlamentti hyväksyi jokin aika sitten julkilausuman, jossa venäläiset toimittajat rinnastetaan ISIS-terroristeihin. Suomen media kampanjoi aktiivisesti maassa asuvia Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisia vastaan, kuvaten heidät turvallisuusuhkaksi ja esittäen lakialoitteita kaksoiskansalaisten syrjimiseksi ja heidän oikeuksiensa rajoittamiseksi. Suomessa kuten muuallakin länsimaissa kirjoitellaan perättömiä väitteitä Venäjän aikeista sekaantua kaikkiin mahdollisiin vaaleihin, ja Suomessa kuten muuallakin lännessä NATO-vastaiset puolueet tai henkilöt leimataan Venäjän rahoittamiksi jne. Samaan aikaan myös Venäjän medioissa kirjoitetaan Suomen ja muiden länsimaiden medioiden russofobiasta. Erityisesti Venäjään kohdistuvien syytösten mittaluokka on valtava ja tilanteessa on vakava eskalaation uhka.

Tilanteen rauhoittamiseksi ja "informaatioeskalaation" liennyttämiseksi esitänkin Venäjän ja Suomen välille "informaatiorauhansopimusta" eli kahdenvälistä hallitusten välistä sopimusta informaatio- ja hybridiuhkien torjumiseksi. Sopimusluonnoksen sisältö on pääosin seuraava:

-osapuolet perustavat informaatiouhkien torjunnan asiantuntijatyöryhmät. Venäjän ja Suomen työryhmät kokoontuvat säännöllisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä ja ongelmista.

-osapuolet torjuvat aktiivisesti yksittäisiin henkilöihin kohdistuvaa leimaamista ja häirintää, erityisesti maassa asuviin kaksoiskanslaisiin kohdistuvaa vihapuhetta sekä pidättäytyvät lakialoitteista, jotka on tarkoitettu kaksoiskansalaisten oikeuksien rajoittamiseksi.

-osapuolet pidättäytyvät perusteetta syyttämästä toisiaan hybridioperaatioista tai informaatioiskuista. Yksi kriittinen lehtikirjoitus ei mitenkään täytä hybridi-iskun tunnusmerkkejä.

-osapuolet kehittävät lainsäädäntöä, joka rajoittaa epävirallisten "mustien listojen" julkaisemista määrätyllä tavalla poliittisesti suuntautuvista henkilöistä, esimerkkinä Ukrainan "Mirotvorets"-sivusto.

-osapuolet edistävät avoimmutta tiedonvälityksessä ja journalismissa, järjestävät lehdistötilaisuuksia, konferensseja, seminaareja, mukaan luettuina kahdenvälisiä, sekä kehittävät erityisesti kriisialueita koskevaa journalismia monipuolisemmaksi ja objektiivisemmaksi. Journalistien tulee etsiä uusia faktoja eri osapuolilta eikä julkaista etukäteen saneltua.

-osapuolet edistävät tiedonvälityksen avoimmuutta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla kuten kulttuurissa, tieteessä, taiteessa, politiikassa ja journalismissa objektiivisen tiedonvälityksen ja hyvän naapuruuden vahvistamiseksi sekä kehittävät aktiivisesti journalistien kahdenvälisiä suhteita.


Пресс-релиз. Финский политолог Йохан Бекман предлагает российско-финский договор против информационных угроз в целях деэкскаляции ситуации в информационной сфере.
Комментарии политолога Йохана Бекмана:
"-- В Финляндии регулярно необоснованно говорят о якобы гибридных атаках со стороны России против Финляндии. Идет постоянная аггрессия против российских журналистов и их работодателей. Недавно европарламент принял резолюцию, где российских журналистов сравнили с террористами ИГИЛ. В Финляндии СМИ пишут активно о том, что жители Финляндии с двойным российско-финским гражданством якобы представляют угрозу национальной безопасности Финляндии, и в связи с этим есть даже законопроекты в целях их дискриминации. Постоянно пишут о том, что Россия якобы планирует вмешательство на выборах или финансирует какие-то политические силы в стране. Одновременно российские СМИ нередко пишут о русофобии в финских СМИ. Есть серьезная угроза экскалации ситуации. Обвинения в адрес России в западных СМИ и в заявлениях политиков уже достигли невероятных масштабов. Поэтому, чтобы успокоить ситуацию, предлагаю создать новые двусторонние правовые инструменты для разрядки положения."
"-- Предлагаю между Финляндией и Россией оформить двусторонний договор по противодействиям информационным угрозам. В рамках этого договора, стороны должны создать экспертные комиссии, которые встречались бы регулярно для обсуждения актуальных вопросов и проблем в целях деэкскаляции ситуации в информационной сфере."
"-- Стороны намерены отказаться от преследования и стигматизации людей с двойным гражданством, которых сейчас причисляют к агентам влияния и подвергают дискриминации в законопроектах. Также СМИ не имеют права вести пропаганду против людей с двойным гражданством."
"--Также предлагаю закрепить в договоре положение о том, что стороны должны избегать безосновательных интерпретаций и публикаций о том, что другая сторона якобы ведет информационные или гибридные войны против другой стороны. Также, стороны разрабатывали бы законодательство, запрещающее домогательства против конкретных людей в социальных сетях и в интеренете, и особенно, запрещающее публикование неформальных "черных списков" личностей определенной политической ориентации - в стиле украинского "Миротворца" - и оформили бы законодальтесьтво против создания подобных неформальных реестров."
"--Стороны также намерены активизировать гласность по вопросам информации и журнализма, организуют пресс-конференции, круглые столы, в том числе, двусторонние, также, стороны намерены развивать журналистику, где журналисты самостоятельно изучали бы и публиковали новые факты, а не заранее подготовленные материалы без конкретного исследования новых фактов, особенно, когда речь идет о горячих точках в Донбассе или в Сирии."
"-- Стороны также развивают гласность и сотрудничество в области культуры, науки, журналистики и политики, в целях укрепления добрососедских отношений на основе объективной информации, также, стороны активно развивают сотрудничество между российскими и финскими журналистами."
Дополнительная информация:
Йохан Бекман, +7966 016 58 32