Sunday, September 30, 2012

Homopropaganda kiellettävä myös Suomessa

Dosentti Johan Bäckman ehdottaa myös Suomeen Pietarissa hyväksyttyä paikallista lakia, joka kieltää homopropagandan eli homoseksuaalisen elämäntavan ihannoinnin ja mainostamisen alaikäisille. Bäckmanin mukaan vastaava laki vahvistaisi myös suomalaista yhteiskuntaa.  

Venäjän useissa kaupungeissa on hyväksytty laki, joka kieltää alaikäisiin kohdistuvan homopropagandan julkisilla paikoilla. Laki tarkoittaa, että julkisissa tiloissa on kiellettyä levittää materiaalia, jossa lietsotaan homoseksuaalista elämäntapaa, mikäli materiaali voi olla alaikäisten näkyvillä. Laki on tärkeä askel yhteiskunnan eheyttämisessä ja terveen, normaaleihin perhesuhteisiin keskittyvän yhteiskunnan rakentamisessa. Tällainen laki kauttaaltaan lisää yhteiskunnan hyvinvointia, siksi sellainen tarvittaisiin myös Suomeen. Suomalainenkin yhteiskunta on luterilaista kirkkoa myöten ikävällä tavalla juuttunut homopropagandan lobbaamiseen. Heteroseksuaalit ja perheelliset ovatkin eräänlaisen aatteellisen syrjinnän kohteita. Meillä ei esimerkiksi järjestetä heteromarsseja, eikä propagoida heteroseksuaalista elämäntapaa. Suomessa pitäisi myös valtion toimesta levittää aktiivisesti tervettä ja täysipainoista perhe-elämää ja lasten tasapainoista kasvua propagoivaa materiaalia. Hyvästä ja terveestä perhe-elämästä, liikunnasta, terveestä ravinnosta, raittiudesta ja tupakoimattomuudesta pitäisi antaa valtion ja kuntien taholta ihmisille ohjeita. Homopropagandan kieltävä laki suojelisi suomalaisten lasten psyykeä ja tervettä kasvua. Valitettavasti kunnat ja kaupungit eivät voi enää päättää omista järjestyssäännöistään. Jonkinlainen oikeudellinen ratkaisu tilanteeseen pitää kuitenkin löytää. Miten sinä ratkaisisit tilanteen?

ÄÄNESTÄ ESPOOSSA NUMEROA 582 - DOSENTTI, VALTIOTIETEIDEN TOHTORI JOHAN BÄCKMAN, PUHELIN +358 40 503 5474

Tuesday, September 4, 2012

Dosentti Johan Bäckmanin vastaus Teivo Teivaiselle (julkaistu Helsingin Sanomissa 5.9.2012)

Performanssi arvioitava oikeudellisesti

Teivo Teivaisen (HS Mielipide 4.9.) mukaan hänen Uspenskin performanssissaan olisi ollut kysymys vain kaupunkikävelystä. Teivainen kuitenkin kirjoitti Facebookiin 3.8. heti tuoreeltaan järjestäneensä Uspenskin katedraalilla ”Pussy Riot performanssin” ja että ”Uspenskin katedraalista tuli Free Pussy Riot katderaali”. Kun asiasta nousi Venäjällä skandaali, Teivainen ilmoittikin vain olleensa kaupunkikävelyn opas.

Olennaista on kuitenkin se, että Teivaisen tarkoitus oli järjestää performanssi kirkon sisällä yhdessä naamioituneiden naisten kanssa, kuten HS Kulttuuri 4. elokuuta kertoi. Naisten henkilöllisyydestä ei ole tietoa, koska Teivainen on kieltäytynyt paljastamasta sitä.

Helsingin poliisin perjantaina 31. elokuuta antamassa tutkinnan päätöksessä Teivaisen performanssiin liittyen on todettu, että Teivainen on saattanut teollaan loukata ortodoksikristittyjen tunteita. Teivainen on myös poliisin mukaan järjestänyt poliittisen mielenosoituksen kirkkoa vastaan. Poliisi kuitenkin katsoo, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Teivaisen show pitää kuitenkin vielä arvioida oikeudellisesti. Paras osoite lienee valtakunnansyyttäjä.

Johan Bäckman
Oikeussosiologian dosentti
Helsingin yliopisto


Viitetiedot:
Johan Bäckman. Performanssi arvioitava oikeudellisesti. Mielipide. Helsingin Sanomat 5.9.2012. Sivu C 4.

Saturday, September 1, 2012

Dosentti Johan Bäckmanin Helsingin Sanomissa julkaistu vastine Saska Saariskosken kirjoitukseen

OLEN EDISTÄNYT SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISTÄ DIALOGIA

Saska Saarikosken (HS 31.8.) mielestä huononnan Suomen ja Venäjän suhteita, koska annan maidemme välisistä ongelmista kriittisiä lausuntoja Venäjän medioille. Vaikka Saarikosken vetoomus Venäjän suurlähettiläälle voidaan lukea parodiana taistolaisesta ilmiantokirjeestä, siihen sisältyy myös poikkeuksellinen vaatimus sananvapauteni rajoittamisesta.

Tosiasiassa olen merkittävästi edistänyt dialogia Suomen ja Venäjän välillä esimerkiksi järjestämällä Suomen ihmisoikeustilannetta koskevia tiedotustilaisuuksia Venäjällä. Olen puhunut Venäjän medioille suomalaisen lastensuojelun ongelmista ja käyttänyt termiä huostaanottobisnes. Yleisradio teki sittemmin samannimisen dokumenttielokuvan ja peruspalveluministerikin on alkanut käyttää termiä.

Äskettäin ulkoministeri Erkki Tuomioja kiitteli venäläistä kollegaansa Sergei Lavrovia Venäjän ulkoministeriön Suomea kritisoineesta ihmisoikeusraportista, edistäähän se maidemme välistä ihmisoikeusdialogia. Perheoikeudellisten kysymysten korkea profiili maidemme välillä kertoo vain suhteidemme intiimistä tasosta. Venäjän esitys perustaa erityinen komissio selvittämään lapsioikeudellisia ongelmia on jo johtanut ainakin säännölliseen neuvonpitoon.

Professori Teivo Teivainen syyttää minua Uspenskin katedraalilla järjestämänsä kirkkoperformanssin vääristelystä. Tosiasiassa olen antanut Teivaisen yhteystiedot lukuisille venäläisille toimittajille, jotka ovat tehneet hänestä pitkiä haastateluita. Minulla on kuitenkin yhtälailla oikeus todeta Teivaisen show mauttomaksi ja loukkaavaksi.

On kuitenkin paradoksaalista, että monia suomalaisen yhteiskunnan ongelmia voi tänään käsitellä vapaammin Venäjän mediassa kuin Suomessa.

JOHAN BÄCKMAN
Oikeussosiologian dosentti
Helsingin yliopisto


Viitietiedot:

Johan Bäckman. Olen edistänyt Suomen ja Venäjän välistä dialogia. Mielipide. Helsingin Sanomat 2.9.2012. Sivu C 7.