Friday, May 13, 2011

Haagin lapsikaappaussopimus ei sovi Venäjälle

Tänään 13.5. Venäjän duuman on määrä käsitellä Haagin lapsikaappaussopimuksen ratifiointia. Sopimuksen avulla Venäjälle tai Venäjältä kaapatut lapset voidaan helpommin palauttaa kotimaahansa.

Venäläiset asiantuntijat suhtautuvat sopimukseen kielteisesti, sillä sen katsotaan loukkaavan Venäjän ja venäläisten etua.

Venäjän ortodoksikirkko vastustaa lastensuojelu-uudistuksia, koska niiden uskotaan vahingoittavan kaikkein pyhintä eli perhettä. Samaa mieltä on Venäjän kommunistipuolue, jolla on vielä duumassa vaikutusvaltaa.

Venäläinen lastensuojelua tarkoittava uudissana ”juvenalnaja justitsija” merkitsee perhevastaisuutta ja sosiaaliviranomaisten mielivaltaa. Monet kansalaisjärjestöt lobbaavat lastensuojelu-uudistuksia vastaan järjestämällä konferensseja ja näyttäviä mielenosoituksia.

Sopimus rikkoo perustuslakia

Haagin sopimusta pidetään monella tapaa sopimattomana Venäjän lainsäädäntöön. Sopimus ei tunne ollenkaan Venäjän perheoikeudelle keskeistä vanhemman oikeuksien käsitettä. Vastaavasti länsimaissa yleinen huoltajuuden käsite on Venäjällä käytännössä tuntematon.

Venäjän perustuslain mukaan äitiys ja lapsuus ovat valtio erityisessä suojeluksessa, lisäksi lapsen kasvatus on molempien vanhempien tasa-arvoinen oikeus ja velvollisuus. Kriitikot pitävätkin Haagin sopimusta perhevastaisena, koska se käytännössä sivuuttaa äitiyden ja vanhemmuuden.

Suorastaan vaarallisena kriitikot pitävät sopimuksen 12 artiklaa, jonka mukaan lapsen sopeutuminen uusiin olosuhteisiin vuoden aikana voi estää palauttamisen. Tämän katsotaan provosoivan järjestäytynyttä rikollisuutta, joka piilottaa ja manipuloi lapsia.

Ongelmallisena pidetään myös 13 artiklaa, jonka mukaan lasta ei tarvitse palauttaa, jos huoltoa koskevia oikeuksia ei tosiasiassa käytetty kaappaushetkellä. Kriitikkojen mukaan tämä uhkaisi vaikkapa venäläisiä perinteitä antaa lapsi kesäksi mummon hoitoon.

Sopimusta pidetään myös syrjivänä, koska lapsen sosiaalinen tausta voi estää palauttamisen. Tämä voi koskea köyhiä venäläisperheitä, joita on länsimaisin mittarein mitattuna todella paljon. Venäjän perustuslaki kieltää kaiken syrjinnän.

Venäläisten asiantuntijoiden mukaan Venäjän on suojeltava kaikkia kansalaisiaan, joten venäläiset lapset pitäisi olosuhteista riippumatta palautta Venäjälle. Siellä heidän sijoituspaikkansa voidaan ratkaista Venäjän lakien mukaan. Haagin sopimuksen katsotaankin vaarantavan Venäjän valtion inressejä ja jokaisen venäläisen oikeuksia suojeluun oman valtionsa taholta.

Haagin sopimuksen 20 artiklan mukaan lasta ei tarvitse palauttaa, jos se rikkoo palauttajavaltion ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaa koskevia perusperiaatteita. Tässä kriitikkojen mukaan Venäjää vastaan voidaan käyttää länsimaissa yleistä ihmisoikeuspropagandaa, joka liioittelee ja mustamaalaa Venäjän olosuhteita.

Tapaus Anton

Venäjällä valtavan huomion saanut Anton-pojan tapaus vaikuttaa varmasti käsityksiin länsimaisten sopimuskumppanien luotettavuudesta lapsiasioissa. Venäjän ulkoministeriön Suomelle huhtikuussa antaman nootin mukaan Suomi on rikkonut Anton-asiassa jo seitsemää kansainvälistä sopimusta.

Venäjä pitää Antonin haltuunottoa ja salakuljetusta suomalaisen diplomaattiauton takakontissa rikollisena, koska lapsi oli ja on Venäjän kansalainen. Suomen koko valtiojohto piti sen sijaan lapsen tuontia oikeutettuna, koska Venäjä ei ollut ratifioinut Haagin lapsikaappaussopimusta.

Jos duuma tänään äänestää sopimuksen ratifioinnin puolesta, asia siirtyy parlamentin ylähuoneen eli liittoneuvoston hyväksyttäväksi. Jos liittoneuvosto hylkää esityksen, duuma voi vielä hyväksyä sen 2/3 enemmistöllä.

JOHAN BÄCKMAN

Kirjoittaja on oikeussosiologian dosentti Helsingin yliopistossa.

Monday, May 2, 2011

Missä Soini, siellä fasismi

Tällä iskulauseella suomalaiset nuoret kommentoivat suuressa banderollissa Timo Soinin vaalivoittoa mielenosoituksessa, joka järjestettiin eduskuntatalon portailla perjantaina.

Televisiossa Soini oli hyvin loukkaantunut; hänen mielestään banderollilla loukattiin ennen muuta Soinin äänestäjiä, jotka näin (Soinin mukaan) leimattiin natseiksi. Soini pahoitti mielensä myös siitä, että Sofi Oksanen rinnasti hänen natseihin ja peräti Hitleriin.

Uusi eduskunta ei ollut ehtinyt kunnolla aloittaa ensimmäistä päiväänsä, kun vähemmistövaltuutettu Biaudet jo määräsi valtakunnansyyttäjänviraston selvittämään, oliko Soinin edustaja herra Hakkarainen rikkonut lakia kansanryhmiä halventavilla lausunnoillaan.

Tuore kansanedustaja ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli samoihin aikoihin televisiossa todennut, että hän seisoo edelleen islaminuskoa halventavien lausuntojensa takana. Samalla hän paheksui vanhojen sitaattien kaivelua, muttei kuitenkaan kiistänyt niitä, ehkä korkeintaan tyylillisesti.

Puolustusministerin paikkaa hamuava Jussi Niinistö oli itse 1990-luvulla perustamassa Kansallinen kulttuuririntama -järjestöä ja kirjoitti Valkoinen rintama -lehteen. Kokoomuspoliitikko Petri Lahesmaa kutsui Niinistön porukkaa "rasistis-fasistiseksi liikkeeksi".

Nyt tuo "rasistis-fasistinen liike" on siis vallannut eduskunnan. Sen taustalla on aseistautunut salaseura Suomen Sisu (SS), jonka jäsenistä moni (ainakin viisi) on nyt päätynyt eduskuntaan. Tällä hetkellä taistellaan ministeripaikoista.

Soini on tietysti vaikeassa paikassa: sisulaiset ja halla-aholaiset voivat painostaa häntä ja uhata persujen hajottamisella, jos tärkeitä paikkoja ei liikene.

Halla-aho tuomittiin hiljattain uskonarauhan rikkomisesta juuri islaminuskoa halventavan kirjoituksen takia. Syyte somaleita halventavasta tekstistä hylättiin; se ei kuulemma kiihottanut kansanryhmää vastaan.

Itse vastustin Halla-ahon saamaa syytettää, koska se vain lisäsi hänen kansansuosiotaan. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on siis eräänlainen kuninkaantekijä, joka merkittävästi auttoi Halla-ahon nostamisesta valtaan.

Soinin mielestä fasistinimittely loukkaa hänen äänestäjiää. Samalla logiikalla Hitlerin valtaannoususta ja natsien rikoksista pitäisi syyttää Saksan kansaa. Myös Hitler nousi valtaan murskaavalla, vähän persujen tyyppisellä voitolla parlamenttivaaleissa, ks.
http://en.wikipedia.org/wiki/German_federal_election,_July_1932

Yhteistä Hitlerille ja Soinille on ainakin se, että molemmat manipuloivat kansaa rotuopeilla. Soinin perässä on lukuisa joukko sisulaisia ja halla-aholaisia rotuoppien kannattajia, jotka mielellään halveksuvat ja halventavat sellaisia kansanryhmiä tai uskontokuntia, joiden halventaminen voi kiihdyttää suomalaisten tunteita.

Tuoreessa kirjassaan Suomalainen rasismi Vesa Puuronen puhuu myös eräänlaisesta salaisesta sopimuksesta, jonka nojalla Halla-aho saa levittää rasistista agendaansa.

Muistetaan myös se, että Halla-aho julkaisi vaalien alla eräänlaisen Mein Kampfin, kokoelman kirjoituksia, ja keräsi aimo potin rahaa vaalikampanjaansa vapaaehtoisilta.

Onko Soini uusi Hitler? Kuvataiteilija Johannes Heinonen vastaa kysymykseen: