Sunday, January 10, 2010

Tiedote: Putin-nuoret osoittavat mieltä Suomen konsulaattia vastaan

Suomen tiedotusvälineille

Putin- eli Nashi-nuoret osoittavat tiistaina 12.1.2010 mieltä Suomen konsulaattia vastaan Pietarissa noin klo 12.

Mielenosoituksen aiheena on vastustaa Pohjan kirkkoherra Juha Molarin erottamista. Espoon piispa Mikko Heikka on päättänyt erottaa Molarin, koska tämä osallistui Sanomatalossa viime vuoden maaliskuussa ns. Nashi-mielenosoitukseen. Tämä on piispan ja hänen asettamansa kokoomuslaisen tutkinta-asiamies Jorma Backin mielestä kirkkolain tarkoittamaa papin sopimatonta käytöstä. Erottamisen taustana on Karjalan palautusta ajavan ProKarelian esittämä vaatimus Molarin rankaisemisesta.

Espoon tuomiokapitulin edessä (os. Kirkkokatu 10, Espoo) järjestetään samaan aikaan 12.1.2010 klo 11.30 alkaen mielenosoitus, johon osallistuu useita kansalaisjärjestökä Venäjältä, Virosta ja Suomesta. Tukimielenosoituksia järjestetään samaan aikaan useissa kaupungeissa Suomen edustustoja vastaan, mm. Tallinnassa. Pariisissa ja Tukholmassa.

Molari on jo kannellut kohtelustaan eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Molarin kohtelu on herättännyt laaja kummastelua ja keskustelua Internetissä.

Lisätietoja Johan Bäckman 040 503 5474, Juha Molari 044 760 4549

Tiedotteita: http://antifasistit.blogspot.com, juhamolari.blogspot.com