Tuesday, January 5, 2010

Kirkkoherra Juha Molarin erottaminen on lyöty lukkoon


Lehdistötiedote

LUTERILAINEN PAPPI EI SAA SITEERATA DOSTOJEVSKIÄ
Kirkkoherra Juha Molarin erottaminen on lyöty lukkoon

Espoon piispa Mikko Heikka ei arvosta monikulttuurisuutta, sillä hän on päättänyt erottaa Pohjan kirkkoherran Juha Molarin Venäjä-myönteisten mielipiteiden takia. Tämä näkyy selvästi piispan määräämän tutkinta-asiamiehen, 71-vuotiaan Jorma Backin lausunnoista, joissa kovin sanoin vaaditaan Molarin erottamista, tärkeimpänä perusteena "kritiikitön" suhtautuminen Venäjään. Back pitää raskauttavana myös Molarin myönteistä suhtautumista Venäjän ortodoksiseen kirkkoon.

Ainoaksi mainitsemisen arvoiseksi puutteeksi Molarin varsinaisessa virantoimituksessa tutkinta-asiamies Jorma Back nimeää sen, että Molari mainitsi eräässä saarnassaan neljä vuotta sitten venäläisen kirjailijan Fjodor Dostojevskin. Tätäkin Back pitää viranhoidon kannalta raskauttavana, koska kyseinen kirjailija on kuulemma seurakuntalaisille liian vieras.

Back ei mainitse lausunnoissaan mitään siitä, että Juha Molarin vaimo ja heidän kaksi yhteistä lastaan ovat Venäjän kansalaisia. Molarin mielestä on luontevaa, että hän suhtautuu Venäjään ja venäläisiin myönteisesti, koska hänen vaimonsa ja lapsensa ja monet tuttavansa ja vaimon sukulaiset ovat venäläisiä.

Tutkinta-asiamies Back pitää kielteisenä asiana myös sitä, että Molari matkustelee Venäjällä. Backin mielestä Molarin pitäisi anoa Venäjälle matkustamiseen erikseen lupaa tuomiokapitulilta. Molarin mielestä hänen matkustamisensa Pietarissa vaimon sukulaisia ja lasten isovanhempia tapaamassa on luonnollista.

Piispan asettama tutkinta-asiames luettelee Venäjä-myönteisyyden ja Dostojevskin ohella kymmenkunta vastaavaa syytä Molarin erottamiselle ja vaatii kovin sanoin asian siirtämistä kurinpitoasiamiehelle, mikä kirkkolain mukaan merkitsee Molarin erottamista. Espoon tuomiokapituli päättää Juha Molarin erottamisesta 12.1. Asia on käytännössä selvä, sillä tuomiokapituli tuskin asettuu piispaa vastaan.

Molaria ei epäillä mistään rikoksesta eikä hänen viranotoimituksessaan ole huomauttamista. Molarilla ei ole myöskään poissaoloja.

Muista erottamisen perusteista mainittakoon Molarin väitetty osallistuminen Nashi-mielenosoitukseen viime huhtikuussa. Tätä Back pitää perusteena Molarin irtisanomiselle, vaikka Molari itse kiistää osallistumisen. Molari kertoo olleensa paikan päällä satojen muiden kiinnostuneiden tavoin seuraamassa mielenosoituksia. Molari antoi tässä yhteydessä TV2:llle lyhyen haastattelulausunnon, jossa hän moitti joidenkin virolaisten levittämää russofobiaa. Tätä Back pitää mielenosoitukseen osallistumisena ja vaatii Molarin erottamista.

Molaria koskevissa raporteissaan tutkinta-asiamies Back ei ole kyennyt esittämään yhtäkään kontrolloitavissa olevaa näyttöä Molarin toiminnasta tai lausunnoista. Backin teksteissä ei ole lainkaan osoitettu lähteitä.

Molari oli myös seuraamassa Tampereella järjestettyä mielenosoitusta ProKarelia-järjestöä vastaan sekä osallistui asiaa käsittelevään asiantuntijaseminaariin. Molari kertoi mielipiteenään, ettei Karjalan palautuksen ajaminen ole tapahtunut asiallisissa merkeissä. ProKareliaa lähellä oleva aktivisti teki Molarista rikosilmoituksen Tampereen poliisille ja ProKarelian pääsihteeri vaati tuomiokapitulilta Molarin erottamista. Poliisi ja syyttäjä eivät alkaneet edes tutkimaan asiaa, mutta tutkinta-asiamies Back vaatii Molarin erottamista, koska poliisin ja syyttäjän päätös asian tutkimatta jättämisestä eivät Backin mukaan tarkoita, etteikö Molari olisi syyllistynyt rikokseen.

Lisäksi Jorma Back vaatii Molarin erottamista sillä perusteella, että Molari oli netissä kuvaillut Anton Salosen tapausta "suomalaisperäiseksi diplomaattiseksi sotkuksi", viitaten lapsen salakuljetukseen takakontissa. Tämä kolmen sanan lausunto riittää Backin mukaan Molarin erottamiseen, sillä Backin mielestä ainoa syyllinen on venäläinen osapuoli. Näin Back toteaa lausunnossaan.

Molari on kannellut Heikan ja tutkinta-asiamies Backin toimista eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Asian tultua julkiseksi Espoon tuomiokapituli on määrännyt kaiken Molaria koskevan aineiston salaiseksi. Häntä uhataan erottamisella, mikäli hän kertoo tilanteestaan julkisesti.

Venäjän tiedotusvälineet ovat pitäneet Molarin kohtelua räikeänä rasistisena vainona. Asiasta ovat kertoneet näkyvästi lukuisat venäläiset lehdet, radioasemat ja televisiokanavat. Myös Venäjän hallituksen virallinen lehti Rossiiskaja Gazeta on nostanut asian tapetille.

Espoon tuomiokapituli päättää Juha Molarin erottamisesta 12.1.2010 kello 12. Suomalaiset, venäläiset ja virolaiset kansalaisjärjestöt, kuten Suomen antifasistinen komitea, Viron Yövartio ja muut osoittavat mieltä Juha Molarin puolesta Espoon tuomiokapitulin luona 12.1.2010 kello 11.30 alkaen. Sitä ennen järjestetään kansainvälinen lehdistötilaisuus kello 10.30 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Mielenosoittajia on tulossa ainakin Suomesta, Virosta, Latviasta ja Venäjältä.

Lisätietoa: Juha Molari, puh. 044 760 4549
Lisätietoa mielenosoituksesta: Johan Bäckman, 040 503 5474

Tämän esiintymisen perusteella piispa Mikko Heikka vaatii Juha Molarin erottamista, katso video: