Sunday, July 5, 2015

Kantelu oikeuskanslerille

Kantelu oikeuskanslerille 

Suomen viranomaiset ovat 2.7.2015 vakavalla tavalla vahingoittaneet Suomen ulkomaansuhteita sekä rikkoneet kansainvälistä oikeutta estämällä oikeudettomasti Venäjän Etyj-delegaattien pääsyn Suomeen Etyj-kokouksiin, joita Suomi isännöi. EU-pakotepäätös velvoittaa Suomen päästämään myös pakotelistalla olevat henkilöt isännöimiinsä Etyj-kokouksiin (ks. artikla 1 kohdat 3-6, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014D0145-20141129&qid=1435934533204&from=EN ). Näin ollen Suomi on rikkonut kansainvälisiä velvoitteitaan. Mainitun asian johdosta Venäjä on antanut Suomelle nootin ja viitannut em. seikkoihin. Asia on aiheuttanut vakavaa vahinkoa kansainvälisille suhteille, mm. Ukrainan kriisin ratkaisemiselle sekä ilmeisesti pysyvästi vahingoittanut Etyj-järjestön toimintamahdollisuuksia em. kriisin ratkaisemisessa. Lisäksi asiassa suoritettu päätöksentekoprosessi vaikuttaa epäilyttävältä. Ulkoministerin taholta on ilmoitettu julkisuuteen, että päätös on salainen ja sen ovat tehneet muut EU-maat "notifkaatiomenettelyn" kautta, vaikka EU-pakotepäätöksen perusteella Suomen viranomaisten on päästettävä delegaatio maahan. Ulkoministeri on kieltäytynyt valottamasta asiaa kuvaten sen salaiseksi, vaikka oikeusvaltiossa päätöksenteon pitäisi olla avointa. Näyttääkin siltä että tarkoituksena on ollut salata todellinen päätöksentekijä ja päätöksen taustalla oleva prosessi. Pyydän kunnioittavasti oikeuskansleria viipymättä tutkimaan em. toimien lainmukaisuuden ja ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin. 

 Yst. terv. Johan Bäckman