Sunday, March 29, 2015

Suomen DNR:n edustuston ensimmäinen puolivuotiskausi

Moskovan yössä raportoin DNR:n (Donetskin kansantasavallan) päämiehelle Denis Pushilinille Suomen DNR:n edustuston ensimmäisestä puolivuotiskaudesta (ks. kuva yllä). Paikalla oli myös herttainen Jelena DNR:n Moskovan edustustosta. DNR:n Suomen edustusto on toiminut Helsingissä tehokkaasti eritoten Petri Krohnin ja Evgenia Hilden-Järvenperän korvaamattoman asiantuntemuksen ja tietotaidon ansiosta. Myös monet muut henkilöt ovat tukeneet ja kannustaneet edustuston toimintaa.

DNR:n Suomen edustusto perustettiin Helsinkiin viime kesänä ja sillä on valtakirjan nojalla oikeus edustaa DNR:ää sekä solmia DNR:n nimissä sopimuksia. DNR on entisen itäisen Ukrainan alueella 7.4.2014 perustettu kansantasavalta, joka sai kansan tuen itsenäistymiselle kansanäänestyksessä 11.5.2014. DNR kontrolloi tällä hetkellä noin kahden miljoonan asukkaan aluetta. DNR ja sen sisartasavalta LNR (Luganskin kansantasavalta) ovat liittoutuneet Novorossijan federatiiviseksi liittotasavallaksi, jonka kontrolloi tällä hetkellä noin 3,5 miljoonan asukkaan aluetta. Se on tällä hetkellä ainoa alue Euroopassa, joka on täysin vapaa amerikkalaismiehityksestä.

Yhdysvaltain ja EU:n johtama liittouma on toteuttanut DNR:n alueella laajamittaisen kansanmurhan pommittamalla raskailla aseilla DNR:n siviiliväestöä. EU:n pyrkimyksenä on siviilien joukkomurhaamisella kostaa kansantasavalloille annettu poliittinen tuki. Meneillään olevan tulitauon aikana tilanne on rauhoittunut, vaikka Ukraina ei miltään osin noudata Minskin sopimuksia ja valmistautuu lännen tuella laajamittaiseen tuhoamissotaan. Suomen hallitus on antanut varauksettoman tukensa siviilien joukkotuhonnalle Donbassissa.

DNR:n Suomen edustuston toiminta on ollut monipuolista ja onnistunutta:

1) Ensinnäkin olemme olleet yhteydessä poliittisiin päättäjiin, viranomaisiin ja toimittajiin tavoitteenamme välittää oikeaa tietoa DNR:stä. Tärkeintä on valistaa suomalaisia DNR:n olemassaolosta. Joissakin tilanteissa olemme pyytäneet poliitikkoja käyttämään DNR:stä kunnioittavampaa kieltä. Toimintamme on ollut onnistunutta, mikä näkyy jo siinä, että monet ellei useimmat suomalaiset tietävät DNR:n olemassaolosta. Suomen media käsittelee DNR:ää päivittäin monipuolisesti ja valtaosin neutraaliin tai jopa positiiviseen sävyyn.

2) Edustusto on toimittanut humanitaarista apua Donbassiin sekä univormuja ja muita tarvikkeita DNR:n kansanarmeijalle.

3) Edustusto on valmistellut suomalaisten vapaaehtoisten lähettämistä taistelemaan DNR:n kansanarmeijan riveihin. Ensimmäiset vapaaehtoiset lähtevät huhtikuussa. Suomen laki ei kiellä vapaaehtoisten värväämistä ja lähettämistä.

4) Edustusto on tukenut Donbassiin lähteneiden suomalaisten kulttuurityöntekijöiden, kuten toimittajien, kirjailijoiden ja elokuvantekijöiden toimintamahdollisuuksia DNR:n alueella.

5) Edustusto on saanut DNR:lle Suomessa virallisen tunnustuksen ensimmäisenä EU-maana, kun Suomen sosialidemokraattinen puolue SDP on sallinut jäsentensä työskentelyn DNR:n edustustossa.

6) Suomen ulkoministeriön johdossa työskentelevien NATO:n ja USA:n vakoojien ja agenttien parjauskampanja DNR:ää vastaan on epäonnistunut, koska suomalaiset ovat enemmän kiinnostuneita totuudesta ja DNR:n kansan tahdosta.

7) Edustusto ja sen työntekijät ovat harjoittaneet merkittävää, laajamittaista ja laadukasta tiedotustoimintaa sosiaalisessa mediassa. Edustustolla on myös oma nettisivusto osoitteessa www.novorossiyaembassy.com .

8) Edustusto on järjestänyt suomalaisten asiantuntijoiden paneelikeskusteluita, jotka ovat herättäneet merkittävää huomioita Suomen lehdistössä ja lisänneet merkittävästi DNR:n tunnettuutta ja siihen kohdistuvaa hyväksyntää.

9) Edustusto on nostanut esiin Suomen ja Venäjän medioissa sekä pyrkinyt kaikin laillisin keinoin estämään suomalaisen Noptel-yrityksen kaavaileman kahden miljoonan euron arvoisen lasermittareiden kansainvälisen oikeuden vastaisen vientikaupan Kiovan laittomalle vallankumousjuntalle. DNR:n käsityksen mukaan tuhannen suomalaisen lasermittarin tarjoaminen kiovalaisille natsiarmeijoille merkitsee laajamittaisen kansanmurhan ja tuhoamissodan valmistelun hyväksyntää.

Jatkossa DNR:n edustusto tehostaa vapaaehtoisten värväämistä ja lähettämistä Donbassiin sekä osallistuu DNR:n perustamisen ja kansanäänestyksen 1-vuotispäiviin sekä tiedottaa asioista entistä aktiivisemmin.

Tilaisuudessa Jelenalle luovutettiin Krimin vapauttajan kunniamitali.

Alas Kiovan natsi-amerikkalainen fasistijuntta!