Sunday, December 21, 2014

Moskovassa perustettiin Suur-Venäjä-puolue


Moskovan Ermitazh-hotellissa tänään järjestetty Suur-Venäjä-puolueen perustamiskonferenssi (ks. kuva yllä) veti salin täyteen aktivisteja ja patriootteja. Suur-Venäjä-puolueen ideana on yhdistää historiallisia Venäjän alueita ja antaa ulkovenäläisille paremmat mahdollisuudet poliitiseen toimintaan ja vaikuttamiseen. Tilaisuudessa esitetty puolueohjelman luonnos, manifesti (ks. kuva alla) käsitteli laajasti puolueen ideaa. Puolueen aktivisteihin kuuluu toimittajia, tutkijoita, historioitsijoita ja patrioottisten järjestöjen ihmisiä sekä ulkovenäläisiä aktivisteja.

Manifestin mukaan Suur-Venäjä tarkoittaa maa-aluetta, jota Neuvostoliittoon ja Venäjän imperiumiin kuuluvat kansat asuttavat. Nykyisen Venäjän ulkopuolella asuu noin 150 miljoonaa historiallisen Venäjän alamaista tai heidän jälkeläistään. Manifestissa sanotaan hieman tiivistäen mm. seuraavaa:

Venäjä on kahden suuren imperiumin -- Bysantin ja Mongolien -- perillinen. Suur-Venäjä on slaavien, suomalais-ugrilaisten kansojen, tataarien ja muiden Euraasian kansojen maa-aluetta. 1980-1990-lukujen taitteessa venäläinen sivilisaatio oli tuhoutumisen partaalla. Toisen maailmansodan jälkeinen maailmanjärjestys luhistui, Varsovan sopimus mitätöitiin, Neuvostoliitto lakkasi olemasta. Monet teollisuudenalat romahtivat, rahoitusjärjestelmä ajautui ulkomaiseen ohjaukseen. Kymmenet miljoonat Venäjän maanmiehet, mukaan luettuna entisen Venäjän imperiumin kaikki kansat, joutuivat suureen hajaannukseen. Läntiset tutkijat julistivat länsimaisen sivilisaation lopullista voittoa, historian loppua ja yksinapaisen maailman syntyä. Mutta historia on monesti osoittanut Venäjän kyvyn nousta tuhkasta liberaalisten kokeilujen maalle 1990-luvulla aiheuttamista suunnattomista vahingoista huolimatta. Tämän päivän tilanne antaa Venäjälle tilaisuuden irtaantua naiivista eurosentrismistä ja osoittaa, että Venäjä kykenee aktiiviseen politiikkaan kaikissa ilmansuunnissa. Historiallisen Venäjän alueelle syntyneiden valtioiden suvereniteettia kunnioittaen haluamme luoda yhteisen poliittisen, taloudellisen, kulttuurisen, humanitaarisen ja tiedonvälityksellisen tilan. Euraasialainen Venäjä on sivilisaation uusi muoto. Sivilisaatioiden konflikti ei kuulu venäläiseen malliin. Venäjä on omaksunut "monikulttuurisuuden" aatteen kauan ennen länttä. Venäjä ei ole osa Eurooppaa eikä Aasiaa. Venäjä on Euraasiaa. On tutustuttava Euroopan virheisiin, jotta ne voidaan välttää. Aikamme on pakoa Euroopan illuusiosta. Eurosentrismin liberaali ajattelu on osoittautunut vaaralliseksi Euroopan maille, jotka ovat menettäneet kansallisen suvereniteettinsa sekä poliittisen ja taloudellisen itsenäisyytensä. Venäjän ja Euroopan suhteiden tulevaisuus on hyvä naapuruus. Euraasialaisuus on kansallinen ideamme. Venäjä kääntyy sisäänpäin. Venäjän on reagoitava Yhdysvaltain dominointipyrkimyksiin. Venäjän on palautettava Yhdysvaltain kanssa rauhanomainen rinnakkainelo. Venäjä kääntyy itään. Venäjän kieli ja kulttuuri ovat venäläisen euraasialaisen sivilisaation kehys. 1990-luvulla venäläinen kulttuuri joutui voimakkaan hyökkäyksen kohteeksi länsimaisen kultuurin laajentuessa kansamme kulutuskultuurin osaksi. Joukkotiedotuksesta tuli venäläisvastaisen propagandan instrumentti. Erilaiset länsimaiset lainasanat ovat vahingoittaneet venäjän kieltä, länsimaiset standardit heikentäneet kouluopetusta ja osaamista. Perinteiset arvot ovat pelastus venäläisen kulttuurin kriisistä. Kulttuuriaarteiden pitää olla jokaisen venäläisen ulottuvilla. Sukupolvien välinen yhteys on palautettava. Venäjän valtiollisuuden uudelleenrakentaminen liberaaleilla resepteillä ei voi onnistua. Venäjä ei voi olla eurooppalainen standardivaltio. Venäjä on aina liittänyt itseensä maita ja kansoja. Tänään me uusien historiallisen tosiasioiden edessä esitämme uusia integaation teitä. Sisäisesti vahva valtio on kansallisten intressien, rajojen ja kansalaisten turva. Venäjän valtiollisuuden erityispiirre on poliittisen johtajan valtava merkitys. Vallan jatkuvuuden toimivat mekanismit ovat välttämättömyys. On luotava uusi taloudellinen ja poliittinen eliitti, jonka elämän tarkoitus on palvella maata ja kansaa. On luotava maksimaalisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden yhteiskunta ja ehkäistävä suuret tuloerot. Valtion on suojeltava kansalaisia ja heidän on voitava luottaa huomiseen. Suur-Venäjä-puolue on uudenlainen poliittinen puolue, jonka tavoite on saada Venäjän ulkopuolella asuvat venäläiset osallistumaan aktiivisesti Venäjän politiikkaan.  

Näin siis tiivistäen Suur-Venäjä-puolueen manifestissa. Omassa alustuksessani sanoin mm. seuraavaa:

Tänään venäläiset asuvat kaikkialla, joten Venäjäkin on kaikkialla. Maanmiesten tukemisen mekanismit ovat puutteellisia. Monet venäläiset äidit ja lapset ovat joutuneet vaikeisiin tilanteisiin, kun lapsia on otettu huostaan russofobisten ennakkoluulojen perusteella. Toisen maailmansodan jälkeen antisemitismi tuomittiin ja holokausti kirjoitettiin historiaan, mutta kukaan ei tuominnut russofobiaa eikä venäläisten kansanmurhaa, vaikka natsien päätavoiteena oli venäläisten joukkotuho, Leningradin ja muiden kaupunkien siviiliväestön hävittäminen nälkäsaarrolla. Antisemitismi on tuomittu laajasti kansainvälisellä tasolla, antisemitismi on kriminalisoitu useiden maiden rikoslaissa, maailmassa on paljon järjestöjä, jotka torjuvat antisemitsmiä. Myös russofobia on saatava Venäjän ja muiden maiden rikoslakiin, russofobiasta on tehtävä rikos, on perustettava järjestöjä, joiden päätehtävä on russofobian torjuminen. Sellaisia kuten Simon Wiesenthal -keskus tai Anti-Defamation League, jotka torjuvat tehokkaasti antisemitsimiä ja metsästävät juutalaisten murhaajia. Tärkein tehtävämme on venäläisten perusarvojen puolustaminen kaikkialla. Tällä hetkellä Venäjää vastaan käydään sotaa. Venäjä on hybridisodan kohteena. Baltian maiden apartheid-järjestelmä sortaa ja syrjii venäläisiä, länsimedia pursuaa russofobiaa, Kiovan natsiamerikkalainen fasistijuntta joukkomurhaa raskailla aseilla Donbassin siviiliväestöä. Oikeastaan länsimaat eivät tunnusta venäläisten olemassaoloa. Esimerkiksi Suomessa tai Virossa ei ole venäläisiä, on vain "venäjää puhuvia" ihmisiä. Venäläisiä ei tunnusteta vähemmistöksi. Sanaa venäläinen tai ortodoksi ei käytetä julkisuudessa näissä maissa. Tähän liittyy myös kristinuskon vastaista kiihotusta. Yhdysvallat käy tällä hetkellä Venäjää vastaan neljän rintaman sotaa. Ensimmäinen rintama on Ukraina, jossa Yhdysvallat järjesti aseistautuneen vallankaappauksen ja yritti kaapata Krimin. Toinen rintama ovat Venäjä-vastaiset sanktiot, joita Yhdysvallat sanelee Euroopalle tarkoituksena Venäjän keskiluokan manipuloiminen Putinin syrjäyttämiseksi. Yhdysvaltain päätavoite on Putinin syrjäyttäminen ja Hodorkovskin nostaminen Venäjän väliaikaishallituksen johtoon. Kolmas rintama on värivallankumousjohtaja John Tefftin nimittäminen Yhdysvaltain suurlähettilääksi Moskovaan valmistelemaan värivallankumousta ja Euromaidan-tyyppistä vallankaappausta. Neljäs rintama on ruplaan kohdistuva manipulaatio. Viides rintama ovat terrori-iskut ja false flag -operaatiot, joilla Yhdysvallat yrittää syyllistää Venäjää ja lietsoa epätietoisuutta Putinin syrjäyttämiseksi. Meidän on tuettava Novorossijan valtion muodostamista. Tällä hetkellä se koostuu Donetskin ja Luganskin kansantasavalloista (DNR ja LNR) sekä Transnistriasta (PMR), joka oli pitkään uuden Novorossijan ensimmäinen palanen. Näiden alueiden ainutlaatuisuus on siinä, että DNR, LNR ja PMR ovat ainoita alueita Euroopassa, jotka on kokonaan vapautettu amerikkalaismiehityksestä. Siksi USA ei voi sietää niitä. 

Konferenssin päätteeksi annoin taas haastatteluja, mm. Lifenews-kanavalle: