Friday, March 4, 2011

Simo Pietiläinen ja Paavo Salonen syyllistyivät rikoksiin

Suomen valtakunnansyyttäjänvirasto on tänään julkistanut päätöksen, jonka mukaan entinen konsuli Simo Pietiläinen ja Paavo Salonen syyllistyivät Anton-pojan tapauksessa rikoksiin. Venäjän valtionsyyttäjän mukaan Paavo Salonen sieppasi lapsen laittomasti Venäjällä ja salakuljetti lapsen konsuli Simo Pietiläisen avustuksella Suomeen suomalaisen diplomaattiauton takakontissa. Suomen valtakunnansyyttäjä katsoi miesten rikkoneen lakia ja syyllistyneen rikoksiin. Näin Suomen valtakunnansyyttäjän päätöksessä lukee:

”Pietiläinen on Salosen Suomeen salaa tuodessaan toiminut tietoisena siitä, että menettely on vastoin Suomen konsulipalvelulain 9, 31 ja 32 §:ää, koska hän on tosiasiassa kotiuttanut Venäjälle kaapatun lapsen Venäjän lainsäädännön vastaisella toimenpiteellä. Hän on siten rikoslain 40 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla virkaansa toimittaessaan tahallaan rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin perustuvan virkavelvollisuutensa. Pietiläisen menettely on ollut omiaan murentamaan diplomaattisessa kanssakäymisessä tarvittavaa luottamusta sekä Suomen ja Venäjän välillä vallitsevaa yhteistyön henkeä eikä teko näin ollen, huomioon ottaen sen haitallisuus ja muut tekoon liittyvät seikat, ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen.”

”Menettelyllään Paavo Salonen on omalta ja lapsensa osalta rikkonut rajan ylittämisestä annettuja säännöksiä lyömällä laimin passilain 2 §:n 1 momentin ja 28 §:n mukaisen velvollisuutensa syyllistyen näin valtionrajarikokseen. Pietiläisen menettely puolestaan täyttää yllytyksen Paavo Salosen tekemään valtionrajarikokseen.”