Thursday, March 3, 2011

Sharia-laki sopisi Suomeen

Sharia-lain soveltaminen olisi hyvä askel suomalaisen oikeusvaltion parantamisessa. Sitä paitsi sharia-laki on parempaa lakia kuin suomalainen "laki", joka useimmiten ei ole oikeutta, vaan vääryyttä. Shari-laki on ikivanha islamilainen tapaoikeusjärjestelmä, joka sisältää erilaisia ohjeita elämän eri tilanteisiin. Typpiliisintä sharia-oikeutta ovat perhe- ja perintöoikeudelliset kysymykset. Sharia-sovittelu voitaisiin hyvin intregroida kokeiluluontoisena nykyisen sovittelujärjestelmän rinnalle. Tehokkaasti toimiva sharia-sovittelu voisi jossakin määrin jopa vähentää nykyisen oikeusjärjestelmämme kuormitusta. Sharia-oikeus pitäisi ottaa Suomessa käyttöön ensin kokeiluversiona. Isossa-Britanniassahan sharia-oikeus toimii hyvin erityisissä sharia-tuomioistuimissa. Suomessakin sharia-sovittelua ja siihen perehtynyttä ja valtuutettua henkilöä voitaisiin kutsua eräänlaiseksi tuomioistuimeksi. Tietenkin sharia-sovittelu pitää sopeuttaa suomalaiseen lainsäädäntöön, sillä se pitäisi rajoittaa jo aikaisemmin mahdolliseen rikosasioiden sovitteluun, perheoikeudellisten asioiden sovitteluun ja myös perintöoikeuteen sekä erilaiseen neuvottelemiseen. Sharia-sovitteluun ei tietenkään voida ottaa mukaan mitään rikosoikeudellisia rangaistuksia, sitä paitsi kovat rangaistukset ovat edelleenkin eräänlaisia poikkeuksia sharia-oikeudessa. Tietenkin sharia-sovittelu edellyttäisi kaikkien osapuolten hyväksyntää ja vapaaehtoisuutta. Monissa arabimaissakin sharia-oikeus toimii eräänlaisena neuvoa-antavana systeeminä maallisen oikeuden rinnalla. Sharia-oikeus on siitä kiinnostava, että sen mukaan vain Jumala voi tietää ja ymmärtää lain sisällön täydellisesti. Siinä on perää.

Johan Bäckman - eduskuntavaaliehdokas 2011 Helsingin vaalipiirissä 040 503 5474