Thursday, November 1, 2012

YLE väärensi Venäjän Bäckman-uutisia

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on nyt antanut ensimmäisen päätöksen, jonka mukaan YLE on julkaissut minua koskevia vääriä tietoja (JSN 4814/YLE/12). Helmikuussa 2012 YLE uutisoi osallistumisestani erääseen mielenosoitukseen Moskovassa. Uutisen yhteydessä oli esitetty sitaatti, jota väitettiin minun sanomakseni mielenosoituksessa. JSN:n mukaan sitaatti oli tosiasiassa yhdistelty valheellisesti siten, että kaksi erillistä sitaattia eri ajoilta olikin väärennetty yhdeksi lainaukseksi. "Hänen lausumansa esitettiin yhdessä sitaatissa, joka koostui kahdessa eri yhteydessä esitetystä puheenvuorosta", JSN kirjoittaa päätöksessään. Lisäksi sitaatissa oli tahallisia käännösvirheitä. YLE esimerkiksi väitti, että minä olisin ilmoittanut mielenosoituksessa olevani venäläinen. YLE:n uutisen mukaan minä "pidän itseäni kansallisuudelta venäläisenä". Mitään tällaista en ollut sanonut, eikä sellaista lue missään. Jouduin kirjelmöimään YLE:n päätoimittajan Atte Jääskeläisen kanssa vaatien korjauksia. YLE "korjasi" uutisen väittämällä, että olisin peräti Venäjän kansalainen. Sekään ei pidä paikkaansa. YLE:llä ei ollut mitään perusteita julkaista näitä vääriä tietoja. Esitin YLE:lle ja JSN:lle videonauhoitteen mielenosoituspuheestani, eikä siinä ollut mitään venäläisyydestä eikä Venäjän kansalaisuudesta. YLE siis keksi väitteitä omasta päästään. Eräässä toisessa yhteydessä julkaistussa haastattelussa olin sanonut tuntevani itseni "Venäjän maanmieheksi", venäjäksi российский соотечественник (englanniksi oikea käännös olisi Russian compatriot). Tuo termi tarkoittaa kaikkia niitä kansoja, jotka elävät tai ovat eläneet Venäjän yhteydessä, siis myös suomalaisia. Missään nimessä se ei tarkoita "venäläistä". YLE kuitekin väärensi uutisen jo kolmannenkin kerran väittämällä, että olisin "venäläisten maanmies". Sekään ei pidä paikkansa, koska termi российский соотечественник ei tarkoita vain venäläisten maanmiestä, vaan kaikkien Venäjän alueella asuvien tai joskus asuneiden kansojen (niitä on satoja) maanmiestä. YLE levitti asiasta vääriä tietoja vielä neljännenkin kerran: Ykkösaamun radiokeskustelussa lausuttiin, että "hän kokee itsensä kansallisuudeltaan venäläiseksi siinä mielessä, että hän kokee olevansa venäläisten maanmies". Tuo valtakunnan verkossa lausuttu väite on puhdasta huuhaata: en ole ensinnäkään edes väittänyt olevani kansallisuudeltani venäläinen (koska olen suomalainen), toiseksi en ole väittänyt olevani "venäläisten maanmies". JSN tutki asian perusteellisesti. JSN:n päätöksestä voi havaita, että YLE ei ainoastaan kieltäytynyt korjaamasta karkeaa virhettä, vaan väärensi uutisen uudelleen peräti neljä (4) kertaa. Kaiken kukkuraksi JSN:n päätöksen mukaan YLE on ottanut peräti tavaksi lausuntojeni väärentämisen. JSN:n mukaan YLE ei suostunut korjaamaan ilmeistä virhettä: "Yle ei korjannut katsauksessa annettua väärää kuvaa, vaikka neuvostolle toimitetun kirjeenvaihdon perusteella kantelija lähetti Ylelle täsmällisen käännöksen Moskovassa esittämästään sitaatista ja Ylen linkkien käyttökin viittasi siihen, että toimitus oli tietoinen virheestä." JSN kuitenkin katsoo, että vaikka Ylen "tapa siteerata kantelijaa ei ollut täysin moitteeton, jutut eivät sisältäneet olennaista virhettä, eikä kantelija Ylen uutisoinnin seurauksena joutunut kohtuuttoman kielteisen tai harhaanjohtavan julkisuuden kohteksi". JSN:n mukaan siis vääränkin tiedon julkaisemisen voi ottaa "tavaksi".

JOHAN BÄCKMAN