Tuesday, May 4, 2010

Kuka väärensi Anton Salosen kansalaisuuden?

Venäläinen pikkupoika Anton Salonen ja hänen venäläinen äitinsä Rimma ovat Venäjällä edelleen ykkösuutisia, vaikka Antonin salakuljetuksesta laittomasti Suomeen suomalaisen diplomaattiauton takakontissa on pian kulunut vuosi.

Nyt puhutaan siitä, kuka on väärentänyt Anton Salosen kansalaisuustiedot Suomen väestötietojärjestelmään. Vanhempiensa avioeron jälkeen v. 2003 syntynyt ja aina äitinsä kanssa asunut Anton merkittiin Suomen väestötietoihin ensin Venäjän kansalaiseksi ja myöhemmin lisäksi myös Suomen kansalaiseksi. Asia on todistettu oikeudessa ja muualla väestötietojärjestelmästä printatuilla oikeaksi todistetuilla otteilla, joista näkyy selvästi, että Antonin kansalaisuudeksi on Suomen väestötietojärjestelmään merkitty ensin Venäjän ja sitten lisäksi myös Suomen kansalaisuus.

Nyt kaikki tiedot Antonin Venäjän kansalaisuudesta on salaperäisesti pyyhitty pois Suomen väestötietojärjestelmästä kaikessa hiljaisuudessa.

Venäjän valtakunnansyyttäjänviraston syyteasiakirjojen mukaan Antonin isä Paavo Salonen yhdessä muiden henkilöiden kanssa sieppasi Anton Salosen Venäjällä äidiltään 12.4.2009 ja yritti viedä lapsen Venäjän rajan ylitse kahta päivää myöhemmin 14.4.2009 siinä kuitenkaan onnistumatta. Lapsi piilotettiin Suomen Pietarin konsulaattiin melkein kuukaudeksi ja salakuljetettiin oikeusasioiden konsuli Simo Pietiläisen diplomaattiauton takakontissa Suomeen 8.5.2009. Venäjä on pitänyt tapahtumaa Wienin sopimuksen ja Venäjän lakien ennenkuulumattoman röyhkeänä rikkomisena. Venäjän poliittinen johto on antanut asiasta Suomelle useita lausuntoja ja nootteja. Pietiläistä ja isä-Salosta vastaan on vireillä syyteharkinta sekä Venäjän että Suomen valtakunnansyyttäjänvirastoissa.

Suomen ulkoministeriö ja valtioneuvoston jäsenet ovat olleet aktiivisesti mukana tukemassa venäläispojan sieppausta ja salakuljetusta. Ulkoministeri Stubb on sanonut, että asiassa toimittiin laillisesti ja "inhimillisesti oikein". Venäjä on vastannut Stubbille huomauttamalla, että tämä suorastaan yllyttää alaisiaan diplomaatteja rikoksiin asemamaissaan. Stubb, Vanhanen, Brax ja Halonen ovat syyttäneet Venäjää Haagin sopimukseen kuulumattomuudesta, joka heidän mukaansa on siis "pakottanut" sieppamaan ja salakuljettamaan ulkomaalaisen lapsen Suomeen.

Nyt Stubb on myös kieltäytynyt sopimasta Venäjän kanssa sen ehdottamaa kahdenvälistä sopimusta lapsen oikeuksista, vaikka tosiasiassa Haagin sopimus juuri edellyttää kahdenvälistä sopimista. Suomi on toistanut samalla vaatimuksensa Venäjän liittymisestä Haagin sopimukseen. Venäjä on vastannut, ettei Haagin sopimus oikeuta sieppaamaan ulkomaalaisia lapsia ja salakuljettamaan niitä diplomaattiauton takakontissa. Keskustelu kertoo suomalaisen diplomatian tasosta. Tosiasiassa Stubb ei tiedä mitään Haagin sopimuksesta (tv-haastattelussa Stubb puhuikin "Haagin lapsikaappaustuomioistuimesta").

Kaiken maksumieheksi laitettiin Rimma Salonen, joka tuomittiin jälkikäteen kummallisessa näytösoikeudenkäynnissä ehdolliseen lapsikaappauksesta ja vapaudenriistosta sekä yli 20 000 euron kärsimyskorvauksiin, vaikka Rimma vei lapsensa Venäjälle laillisesti, piti lasta siellä hyvissä oloissa ja antoi lapsen tavata siellä isäänsä (minkä oikeuskin totesi).

Rimmalle tuomitun kärsimyskorvauksen määrä ylittää moninkertaisesti törkeimpienkin väkivaltarikosten kärsimyskorvaukset. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on Aamulehdessä luonnehtinut Rimma Salosen tuomiota selvästi laittomaksi ja suomalaisen oikeuskäytännön vastaiseksi, mikä sai poikkeuksellisesti myös Tampereen käräjäoikeuden laamannin käymään uudelleen oikeutta lehdistön palstoilla. On tuskin liioiteltua kuvata tapahtumaketjua suomalaisen oikeusvaltion lopuksi.

Hämmästyttävintä on tietysti se, että Anton Salosen salakuljettaneen entisen konsulin Simo Pietiläisen pitkäaikainen puoliso ja liikekumppani Riitta Rauhala saa toimia Anton Salosen asianajajana Suomessa ilman, että asianajajaliitto tai viranomaiset (valituksista huolimatta) millään tavalla puuttuisivat Rauhalan kytkentöihin. Rauhala ajaa asiassa vain Simo Pietiläisen ja Suomen ulkoministeriön etua, vaikka hänen pitäisi ajaa lapsen etua. Kukaan ei uskalla puuttua asiaan, sillä muuten voisi joutua hankaukseen Stubbin, Vanhasen ja Braxin kanssa. Hehän ovat sitä mieltä, että lapsen saa siepata ja salakuljettaa, koska Venäjä ei ole liittynyt Haagin sopimukseen.

Nyt Suomen ulkoministeriön ja myös valtiojohdon on kasvojensa säilyttämiseksi pyyhittävä Anton Salosen elämästä kaikki pienimmätkin merkit venäläisyydestä, jotta ulkomaalaisen pojan sieppaaminen ja salakuljetus saadaan näyttämään vain suomalaisen pojan pelastamiselta. Samalla on syytä myös kieltää lehdistökeskustelu esimerkiksi siitä, kuka väärensi Anton Salosen kansalaisuustiedot Suomen väestötietojärjestelmään.

Satakunnan Kansan mukaan kaikki tiedot Anton Salosen Venäjän kansalaisuudesta on pyyhitty pois Suomen väestörekisteristä. Maistraatti oli kuulemma todennut Venäjän kansalaisuuden virheelliseksi, vaikkei suomalaisen maistraatin tehtävänä tiettävästi voi olla Venäjän kansalaisuudesta päättäminen.

Eikä siinä vielä kaikki, sillä poistetunkin kansalaisuuden pitäisi näkyä väestörekisteritiedoissa. Antonin tapauksessa kaikki jäljet Venäjän kansalaisuudesta ovat kuitenkin kadonneet. Kysymys on ilman muuta rikosasiasta eli väestörekisteritietojen totuuden vastaisesta väärentämisestä. Tarkoitus on väestörekisteritietoja väärentämällä yhä syvenevässä kiistassa tukea Suomen valtiojohtoa ja erityisesti Stubbia, joka on aggressiivisimmin puhunut siitä, että kysymys on vain ollut Suomen kansalaisen "pelastamisesta".

Suomen valtiovalta on saavuttanut suurta menestystä Anton Salosen väkivaltaisessa pakkosuomalaistamisessa. Äidiltään siepattua ja diplomaattiauton takakontissa rajan yli salakuljetettua lasta on jo vuoden päivät ehdottomasti kielletty puhumasta äidinkieltään venäjää. Kun Rimma Salonen on tiedustellut sosiaaliviranomaisilta, miksi hänen venäläinen poikansa ei saa puhua venäläisen äitinsä kanssa äidinkieltään venäjää, sosiaalitoimi on tulostanut vastaukseksi otteet Suomen väestötietojärjestelmästä. Jokainen, joka väittää Anton Salosta venäläiseksi, on nyt Suomen valtiovallan silmissä suuri valehtelija.

Nyt sosiaaliviranomaiset ovat myös kieltäneet Anton Salosta venäjän kielen puhumisen lisäksi rukoilemasta ruokarukousta yhdessä äitinsä kanssa, tekemästä ristinmerkkiä ja kantamasta äitinsä lahjoittamaa kaularistiä. Anton Salonen on kastettu Venäjän patrarkaatin alaiseen ortodoksikirkkoon Pühtitsan kuuluisassa luostarissa Virossa.

Anton Salosen tapaus on nyt herättänyt Venäjällä niin suurta pahennusta ja suuttumusta, että se muistetaan varmasti ikuisesti. Olen tavannut venäläisiä kaikilta mantereilta, ja jokainen ikään ja sukupuoleen katsomatta tietää, keitä ovat Rimma ja Anton Salonen. Kymmenet, ehkä sadat miljoonat tietävät nimen "Salonen".

Kukaan ei saa milloinkaan venäläisten tietoisuudesta pois sitä, minkä suomalaiset diplomaatit ja Alexander Stubb ovat tehneet Anton ja Rimma Saloselle.

JOHAN BÄCKMAN
Oikeussosiologian ja kriminologian dosentti