Saturday, June 6, 2015

Kiovan juntta on syrjäytettävä -- "Länsimedia syyllinen Ukrainan konfliktiin"

Suomennos Johan Bäckmanin haastattelusta, 
Rossija Zavtra 5.6.2015 

Rossija Zavtra: Johan, tänään suuri huomio kiinnittyy Ukrainaan ja sen taisteluun Donetskin ja Luganskin kansantasavaltoja vastaan. Milloin mielestänne tämä konflikti päättyy ja miten? 

Johan Bäckman: Konflikti voi päättyä vain tilanteen normalisointiin eli helmikuussa 2014 vallan kaapanneen Kiovan laittoman vallankumousjuntan syrjäyttämiseen sekä Ukrainan jäljellä olevaa osaa hallinnoivien fasististen ja natsilaisten rikollisjoukkioiden likvidointiin. Lisäksi juntan jäsenet pitää saattaa rikosvastuuseen Donbassin siviilien kansanmurhasta. Vain tällä tavoin voidaan palauttaa rauha ja oikeudenmukaisuus Donbassissa ja koko Euroopassa. Nyt kukaan ei voi tietää, miten kaikki päättyy. Historiassa sattuman rooli ei ole vähäinen. Mutta on olemassa seikkoja, jotka vaikuttavat tilanteeseen ja voivat määritellä tulevaa. Konflikti liittyy USA:n geopoliittisiin intresseihin. Yhdysvallat onnistui tuhoamaan Neuvostoliiton kylmäksi sodaksi kutsutulla hybridisodalla, nyt heidän tavoitteensa on sama: Venäjän tuhoaminen. Mutta se ei tule onnistumaan. Kun Valkoinen talo tajuaa tämän, kaikkien elämä muuttuu helpommaksi. Jo 1990-luvun alussa USA aloitti Ukrainan miehityksen, järjesti siellä oranssikumouksen 2004 ja fasistikumouksen 2014. Yhdysvaltain erikoispalvelut toteuttivat ne. USA haluaa hyödyntää keski-Euraasian strategisesti tärkeän alueen painostukseen, uhkauksiin ja hyökkäyksiin Venäjää vastaan. USA käy nyt monitahoista informaatiopsykologista sotaa Venäjää vastaan. Mutta USA ei voi voittaa tätä sotaa. Tänään USA kontrolloi länsimediaa ja propagoi omaa versiotaan tapahtumista. Nimenomaan länsimedia on pääsyyllinen konfliktiin, koska se lietsoo vihaa ja sotaa Venäjää vastaan. Amerikkalaiset joukot ja neuvonantajat ovat olleet jo pitkään Ukrainassa. Siksi länsimedian keskeinen uutisteema on väite Venäjän joukoista Novorossiassa, vaikka siellä ei ole niitä. Mutta länsimedia väittää tätä päivittäin, jotta voidaan peittää amerikkalaisten joukkojen läsnäolo entisessä Ukrainassa. Länsimedia ei tunnusta USA:n osallisuutta konfliktiin, vallankaappaukseen ja Kiovan miehitykseen, eikä tunnusta sitä, että koko Ukraina -- tai se mitä siitä nyt on jäljellä -- on amerikkalaisten erikoispalvelujen tuote. Ukraina ei koskaan ole ollut kansakunta, itse sana "Ukraina" on puolalaisten antama nimitys heidän valtaamilleen venäläisille maille ja ukrainan murre on puolan kielen tärvelemää varhaista venäjää. Vuonna 1991 luotu Ukrainan alue on keinotekoinen, bolsevikkien ja eritoten Leninin luomus. Mistään ukrainalaisesta kansakunnasta ei voi puhua, koska sellaista ei ole olemassa. USA yritti 1990-luvulla luoda Ukraina-projektin, keinotekoisen kansallisvaltion, joka on jo hajonnut. Länsi ei näe konfliktia, koska länsimedia väittää Venäjän hyökänneen Ukrainaan. Venäjän media esittelee tilanteen objektiivisemmin kertomalla Ukrainan sisäisestä kriisistä. Länsimaat eivät halua tunnustaa sitä tosiasiaa, että DNR:n ja LNR:n kannattajat käyvät puolustussotaa Kiovan junttaa vastaan. Länsi ei tunnusta DNR:ää eikä LNR:ää. Lännen mielestä näitä uusia valtioita ei ole olemassa. Kuten Kiovan vallankumousjuntta, myös länsi kiistää Donbassin siviilien ihmisoikeudet. Kuten tiedetään, EU:n, NATO:n ja USA:n hyväksynnällä Kiovan juntta pommittaa ja joukkomurhaa Donbassin siviiliväestöä. Venäjä sen sijaan käy DNR:n ja LNR:n kanssa laajaa dialogia, pyrkii kaikin keinoin ehkäisemään humanitaarisen katastrofin lähettämällä siviileille humanitaarista apua.

Onko mahdollista, että Ukraina valitsee Ison-Britannian tai Espanjan tien? Ehkä DNR ja LNR ovat tulevaisuudessa kuten Skotlanti tai Baskimaa? 

Bäckman: Olosuhteet ovat erilaiset. Ukrainassahan USA masinoi vallankaappauksen miehittääkseen Krimin. Sen tuloksena Krimin ja Donbassin asukkaat päättivät suojella itseään perustuslainvastaisen vallankumouksellisen natsi-amerikkalaisen juntan uhkalta. Tähän eivät sovi Ison-Britannian tai Espanjan analogiat. On muitakin analogioita, esimerkiksi Ahvenanmaa tai Etelä-Tiroli. Mutta tässä on otettava huomioon DNR:n ja LNR:n ainutlaatuisuus. Molemmat ovat tällä hetkellä ainoita alueita Euroopassa, jotka on kokonaan vapautettu amerikkalaismiehityksestä. Juuri siksi länsi, EU, USA ja NATO ovat erittäin tyytymättömiä ja valmiit joukkomurhaamaan siviilejä. Eihän voi väittää, että Skotlanti olisi vapautettu armeijan ja erikoispalvelujen miehitykseltä. Amerikkalaismiehittäjät, neuvonantajat ja CIA toimivat kaikkialla Euroopassa ja länsimedia on värvätty niiden palvelukseen. Vain DNR ja LNR on kokonaan vapautettu amerikkalaishyökkääjän miehitykseltä, ja se tuntuu kaikkialla.

Otetaanko Ukraina EU:n tai NATO:n jäseneksi? Jos otetaan, millä ehdoilla ja mihin EU tarvitsee Ukrainaa? Jos ei, miksi sille koko ajan luvataan suurta eurooppalaista tulevaisuutta? 

Bäckman: Ukrainaa ei koskaan oteta EU:n tai NATO:n jäseneksi, eikä niihin oteta myöskään Moldovaa. Ne ovat hajonneita ja epäonnistuneita valtioita, niistä on jo erotettu suuria osia, Modlovasta Transnistria ja entisestä Ukrainasta Krim, DNR ja LNR. Mutta USA ja NATO lähettävät Ukrainaan ja Moldovaan neuvonantajiaan, joukkojaan, aseita -- kaikkea mahdollista demokratian, sananvapauden ja kansan tahdon alistamiseksi ja tuhoamiseksi. USA voi tällä tavoin valmistautua suursotaan Venäjää vastaan. Täytyy ymmärtää, että USA:n aggresio Ukrainaa ja Moldovaa vastaa on hyökkäys Venäjää vastaan.

Miten tämä konflikti voi vaikuttaa Eurooppaan? Jo tänään näemme, että jotkut Euroopan maat poikkeavat Washingtonin näkemyksestä. 

Bäckman: Konflikti vaikuttaa erittäin voimakkaasti Eurooppaan, se on teema nro 1. Vaikutuksen tärkein tulos on EU:n militarisointi. EU:sta on tullut USA:n sotilaallisen aggression, uhkailujen, painostuksen ja sotapropagandan väline. Russofobia ja homopropaganda ovat nyt EU:n aatteellinen perusta. Se vastaa USA:n intressejä. USA:lle Euraasian kahtiajako on välttämätön, se tarkoittaa EU:n ja Venäjän välirikkoa. Jos Euraasian välirikko poistuu, USA hajoaa. Näin ollen USA:lle tiettyjen eurooppalaisten puolueiden, järjestöjen, yritysten ja henkilöiden lähentyminen Venäjään on erittäin vaarallista. Front National, Syriza ja muut puolueet ovat hyvä esimerkki. Venäläinen patriotismi, järjestys, kulttuurin kukoistus, demokratia ja sananvapaus ovat eurooppalaisten patrioottien mieleen. Nyt USA yrittää kaikin keinoin estää EU:n lähentymisen Venäjään ja juuri siksi USA:n käskystä rakennettiin sanktiojärjestelmä.

Missä määrin EU on tänään tehokas yhteisö, mikä on sen tulevaisuus? Voiko se hajota? Jos voi, miten se tapahtuu ja mikä muuttuu? Onko sen hajoamisesta Euroopan maille hyötyä? 

Bäckman: EU:n hajoamisprosessi on tosiasia. Euroalueen hajoamisesta on puhuttu pitkään. Suomessa keskustellaan jatkuvasti siitä, pitäisikö meidän erota eurosta. Mutta EU on samaan aikaan USA:n miehitysvyöhyke. USA miehittää kaikkia NATO-maita ja valvoo EU:n jäseniä. Kaikki länsimedian toimittajat ovat Yhdysvaltain erikoispalvelujen valvonnassa. USA on tietysti tajunnut meneillään olevan EU:n hajoamisprosessin, joten USA tehostaa miehityshallintoaan ja lähettää lisäjoukkoja Eurooppaan. Informaatiotilan hallinta on tärkeintä, joten USA ja NATO ovat paljolti keskittyneet eristämään Euroopan kansat Venäjän median vaikutukselta. Lännessä on iso hanke Venäjä-myönteisten poliittisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden mustamalaamiseksi ja venäläisen vaikutuksen poistamiseksi.

Median rooli konfliktissa ei ole vähäinen. Miten maailman media on muuttunut konfliktin alettua? 

Bäckman: Länsi tarkkailee suurella mielenkiinnolla ja pelolla Venäjän mediaa ja vaatii sen sensurointia, jotta väestöt voidaan eristäää venäläisestä informaatiosta. Tämä prosessi näkyy kaikkialla. Länsimedia on aina valmis alistumaan amerikkalaisten erikoispalvelujen saneluun Venäjä-uutisaiheiden määrittelyssä. Internetin kautta Russia Today ja Sputnik News ovat kenen tahansa seurattavissa. Niiden journalistinen taso on erittäin korkea, joten ne ovat USA:n tärkein vihollinen. USA voi hyökätä Russia Todayta vastaan sen toiminnan lamaannuttamiseksi. Mutta samaan aikaan länsiyleisö ei enää niele amerikkalaista versiota konfliktista.

Miten informaatiosodat muuttuvat tulevaisuudessa, mitä uusia teknologioita käytetään? Vai onko niitä enää jatkossa? 

Bäckman: Informaatiopsykologinen sodankäynti on nyt keskeinen osa sotatoimia. NATO-kenraalit puhuvat tästä koko ajan. Läntisten tiedustelupalveluiden prioriteetti on informaatiopsykologisissa operaatioissa. Jatkossa ne keskittyvät enemmän seuraamaan konkreettisten henkilöiden toimintaa ja iskemään heitä vastaan. Kun konkreettista henkilöä vastaan on meneillään informaatiopsykologinen operaatio, häntä vastaan hyökätään länsilehdistössä, blogeissa, keskustelufoorumeilla, samaan aikaan häntä ja hänen läheisiään uhkaillaan anonyymisti. Vihanlietsonnan tarkoitus on myös yllyttää kolmannet tahot jopa murhaamaan operaation kohde. Lännessä Putinin politiikan kannattajia vastaan hyökätään tällä tavoin jatkuvasti. Esimerkiksi Suomen valtiollinen tv- ja radioyhtiö Yleisradio tekee yhteistyötä Baltiassa toimivien erikoispalveluiden kanssa. Jokin aika sitten Yleisradio kertoi aktiivisiin Putinin kannattajiin Suomessa kohdistuvasta tiedonkeruusta. Vähän aikaa sitten Helsingissä perustettiin ministeriöiden välinen työryhmä, jonka tehtävänä on venäläisten toimittajien työn häirintä, estäminen ja sananvapauden rajoittaminen sekä Venäjän politiikan kannattajien mustamaalaaminen. Työryhmää johtaa Suomen hallituksen tiedotusvastaava Markku Mantila, jonka ilmoitusten mukaan Suomessa toimii asiantuntijoiden, toimittajien ja järjestöihmisten keskuudessa noin 20 Putinin politiikan aktiivista kannattajaa. Juuri näitä 20 henkilöä vastaan Suomessa on meneillään erikoisoperaatio, jonka tavoite on vakoilla, mustamaalata ja mitätöidä heidän vaikutuksensa. Tällaisia NATO:n tuella tapahtuvia operaatioita on ollut meneillään jo pitkään. Tavoitteena on myös estää Donbassin humanitaarisen tilanteen rehellinen arviointi ja taata kansanmurhan jatkuminen.

Mikä on median ja uutiskanavien tulevaisuus? Minkälaisia muutoksia on luvassa?

Bäckman: Se voittaa, joka välittää tiedon nopeimmin. Venäläiset toimittajat työskentelevät aina tehokkaasti ja nopeasti ja ovat valmiit ensimmäisinä välittämään tärkeät tosiasiat tekemällä laadukkaita reportaaseja. Olen seurannut venäläisten toimittajien työskentelyä jo pitkään. Tulevaisuudessa kaikki tapahtuu vieläkin intensiivisemmin. Printtilehdet katoavat, koska ne ovat liian hitaita. Mutta kirjat jäävät, koska niissä voi arvioida maailman tilaa ja historiaa syvällisemmin. Nyt tv, radio ja uutiset ovat menneet nettiin. Todellisen informaation välittäjä voittaa. Esimerkiksi Sputnik News välittää tiiviitä ja mielenkiintoisia uutisia koko maailmaan kaikilla kielillä. Venäjän tv-kanavat ovat laadukkaita ja mielenkiintoisia. Valtiollisten medioiden merkitys ja rooli kasvavat. Syvästi kriisiytyneet kaupalliset mediat katoavat. Vain voimakkaat valtiolliset mediat voivat selvitä. Joten tällä hetkellä medioiden tulevaisuuden suunnittelu on tehtävä valtion rahoituksen tasolla. On meneillään median demokratisointi: sosiaalinen media ja riippumattomat uutisportaalit kaappaavat informaatiotilan kaupalliselta medialta. Uskon että tulevaisuudessa media jakaantuu kahteen alueeseen: vahvoihin ja laadukkaisiin valtiollisiin medioihin ja riippumattomien sosiaalisten medioiden valtamereen. Kenestä tahansa voi tulla sosiaalisen median toimittaja. Tänään pääasialliset mediavälineet ovat älypuhelimet ja tabletit, mutta niitä on jo hankala käyttää: informaatiota on liikaa ja seassa on runsaasti roskaa. Sitä paitsi netti ei toimi kaikkialla hyvin tai tarpeeksi nopeasti. Luulen että syntyy uusi väline, esimerkiksi tabletin kaltainen uutislaite. Nykyinen internet hukuttaa käyttäjänsä roskaan, mutta uutislaite tarjoaa vain sen mitä käyttäjä tarvitsee. Ajatellaan että jokaisella Venäjän kansalaisella on oma uutislaite, jonka nimi on Sputnik. Ulkoisesti se muistuttaa tablettia, mutta toimii vain äänikomennoilla. Siinä ei ole nappeja eikä kosketusnäyttöä. Käyttäjä esimerkiksi sanoo Sputnikilleen: "Sputnik, näytä viimeiset ykköskanavan uutiset!" Ja alle sekunnin kuluessa viimeinen uutislähetys alkaa. Tai käyttäjä kysyy: "Sputnik, haluan kuulla Putinin viimeisen puheen!" Ja alle sekunnissa uusin puhe alkaa. Tai: "Sputnik, haluan kuulla Tsaikovskin neljännen sinfonian toisen osan!" Ja alle sekunnissa musiikki alkaa soida. Sputnikissa on myös navigaattori, puhelin ja tietokanta, josta löytyy venäläinen kirjallisuus, elokuva ja musiikki, Venäjän lainsäädäntö jne. Jokaisella Venäjän kansalaisella on oltava oma ilmainen Sputnik. Erittäin tärkeät valtiolliset tiedotteet alkavat kuulua laitteesta automaattisesti.

Miten Venäjän media muuttuu tulevaisuudessa? Mikä on sen merkitys muulle maailmalle? 

Bäckman: Venäläisten toimittajien pulma on siinä, että he haluavat olla toimittajia. Lännessä tällaista ammattia ei enää ole, on vain erikoispalvelujen propagandisteja. Joten on hankala järjestää yhteistyötä venäläisten ja länsimaisten toimittajien välillä, koska he edustavat ihan eri ammatteja. Länsimainen toimittaja on hyvin koulutettu värvätty propagandistiagentti. Venäläinen toimittaja taas tekee uutisia suurelle yleisölle. Venäjän media on monipuolinen: on paljon tv-kanavia, radioasemia, lehtiä, nettiportaaleja. Venäläisen journalismin voima on sen ammattitaidossa ja suurten venäläisten kirjailijoiden, runoilijoiden ja tietokirjailijoiden perinteissä. Siksi kukaan ei voi voittaa venäläistä toimittajaa. Venäjän median tulevaisuus on journalismissa ja venäläisen toimittajan ammattitaidossa. Tarvitsemme aina uutisia, ja journalistit kirjoittavat niitä. Venäjän medioiden erityisyys on siinä, että ne ovat olemukseltaan aina globaaleja. Ei vain venäläisiä tai euraasialaisia, vaan nimenomaan globaaleja. Niitä seuraa koko maailma. Ei vain siksi, että venäjäntaitoisia asuu kaikkialla, vaan siksi, koska niiden sisältö on mielenkiintoinen ja laadukas. Juuri siksi venäläisen journalismin ja venäläisen journalistin globaali merkitys kasvaa.

Mitkä media-ammatit katoavat tulevaisuudessa ja mitä uusia tulee tilalle? 

Bäckman: Tietenkin uutisia kirjoittavan toimittajan ammatti jää. Se on tärkeä ammatti. Mutta he työskentelevät ennen muuta valtiollisille medioille. Samaan aikaan on meneillään journalismin demokratisoitumisen prosessi. Siksi on olemassa sosiaalisen median valtameri, missä jokainen on omalla tavallaan toimittaja.
Lähde: 
http://russiatomorrownews.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC-%D0%B9%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD/