Sunday, May 18, 2014

Dugin Helsingissä: Venäjä on ihmiskunnan puhemies ja ihmiskunnan vapauden etujoukko

Moskovan valtionyliopiston professori, Venäjän merkittävimpiin poliittiisiin ajettelijoihin kuuluva Aleksander Dugin on tänään aloittanut vierailunsa Helsingissä. Häntä ovat haastatelleet kaikki merkittävimmät suomalaiset, ruotsalaiset ja virolaiset tiedotusvälineet. Jugendsalissa Helsingissä häntä kuuntelee satapäinen yleisö venäläisiä, suomalaisia, eri maalaisia toimittajia ja diplomaatteja. Dugin katsoo, että Venäjä on ihmiskunnan puhemies. Venäjä on myös ihmiskunnan vapauden etujoukko tänään. Venäjä on siirtymässä emotionaalisesta patriotismista intellektuaaliseen patriotismiin. Suomalainen identiteetti on oikeastaan euraasialainen, mutta Suomi on yhdistänyt länsimaisen ja euraasialaisen identiteetin ainutlaatuisella tavalla. Lähentymällä Venäjään Suomi voisi kehittää suhteitaan muihin suomalais-ugrilaisiin kansoihin paremmin. Dugin kannattaa myös Karjalan ja karjalaisuuden tukemista. Suomalaiset osaavat harmonisoida vastakohtia, Dugin sanoo. Suomalaisten oma suomalainen idea on olla siltana eri siviliaatioiden välillä. Tässä Suomi voi olla esimerkkinä koko maailmalle. Puhe ihmisoikeuksista tai markkinataloudesta on rasismia, koska siinä yritetään viedä länsimaisen sivilisaation ihmisoikeus- tai markkinakäsitys kolonalisoimalla muita sivilisaatioita. Suomen puolueeton status on hyvä malli. Tarvitsemme suomalaisen Suomen, emme venäläistä emmekä Nato-Suomea, Dugin sanoi. Euraasialaisuus Suomessa on vasta alkamassa, Dugin sanoo. Se kiinnostaa teitä, hän lisää. Omaa asemaansa Dugin kommentoi sanomalla, että hän on Venäjän poliittisella kartalla "keskustalainen" eikä suinkaan äärilinjojen edustaja. Hän myös kertoi olevansa ortodoksinen vanhauskoinen. Uskonto esimerkiksi estää häntä käyttämästä solmiota.