Sunday, September 30, 2012

Homopropaganda kiellettävä myös Suomessa

Dosentti Johan Bäckman ehdottaa myös Suomeen Pietarissa hyväksyttyä paikallista lakia, joka kieltää homopropagandan eli homoseksuaalisen elämäntavan ihannoinnin ja mainostamisen alaikäisille. Bäckmanin mukaan vastaava laki vahvistaisi myös suomalaista yhteiskuntaa.  

Venäjän useissa kaupungeissa on hyväksytty laki, joka kieltää alaikäisiin kohdistuvan homopropagandan julkisilla paikoilla. Laki tarkoittaa, että julkisissa tiloissa on kiellettyä levittää materiaalia, jossa lietsotaan homoseksuaalista elämäntapaa, mikäli materiaali voi olla alaikäisten näkyvillä. Laki on tärkeä askel yhteiskunnan eheyttämisessä ja terveen, normaaleihin perhesuhteisiin keskittyvän yhteiskunnan rakentamisessa. Tällainen laki kauttaaltaan lisää yhteiskunnan hyvinvointia, siksi sellainen tarvittaisiin myös Suomeen. Suomalainenkin yhteiskunta on luterilaista kirkkoa myöten ikävällä tavalla juuttunut homopropagandan lobbaamiseen. Heteroseksuaalit ja perheelliset ovatkin eräänlaisen aatteellisen syrjinnän kohteita. Meillä ei esimerkiksi järjestetä heteromarsseja, eikä propagoida heteroseksuaalista elämäntapaa. Suomessa pitäisi myös valtion toimesta levittää aktiivisesti tervettä ja täysipainoista perhe-elämää ja lasten tasapainoista kasvua propagoivaa materiaalia. Hyvästä ja terveestä perhe-elämästä, liikunnasta, terveestä ravinnosta, raittiudesta ja tupakoimattomuudesta pitäisi antaa valtion ja kuntien taholta ihmisille ohjeita. Homopropagandan kieltävä laki suojelisi suomalaisten lasten psyykeä ja tervettä kasvua. Valitettavasti kunnat ja kaupungit eivät voi enää päättää omista järjestyssäännöistään. Jonkinlainen oikeudellinen ratkaisu tilanteeseen pitää kuitenkin löytää. Miten sinä ratkaisisit tilanteen?

ÄÄNESTÄ ESPOOSSA NUMEROA 582 - DOSENTTI, VALTIOTIETEIDEN TOHTORI JOHAN BÄCKMAN, PUHELIN +358 40 503 5474