Monday, June 27, 2011

Anton Salonen kanteli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Alaikäinen Venäjän kansalainen Anton Salonen siepattiin äidiltään Rimma Saloselta Venäjällä 12.4.2009, piilotettiin Suomen konsulaattiin Pietariin kuukaudeksi ja salakuljetettiin 8.5.2009 konsuli Simo Pietiläisen kuljettaman diplomaattiauton takakontissa Suomeen, missä sosiaaliviranomaiset kielsivät Anton Saloselta venäjän kielen puhumisen ja rukoilemisen. Anton Salosen sieppaamiselle ei ollut minkäänlaista oikeutusta. Venäjän pääsyyttäjä nosti lapsen isää Paavo Salosta ja Simo Pietiläistä vastaan rikossyytteet 18.12.2009. Myös Suomen valtakunnansyyttäjä totesi Antonin Venäjältä sieppaamisen oikeudettomaksi ja salakuljetuksen rikolliseksi, vaikka syytteitä ei nostettukaan. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske katsoi Pietiläisen syyllistyneen virkarikokseen: "Pietiläisen menettely on ollut omiaan murentamaan diplomaattisessa kanssakäymisessä tarvittavaa luottamusta sekä Suomen ja Venäjän välillä vallitsevaa yhteistyön henkeä eikä teko näin ollen, huomioon ottaen sen haitallisuus ja muut tekoon liittyvät seikat, ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen." Suomen korkein hallinto-oikeus on todennut venäjän Anton Salosen äidinkieleksi. Suomi on kuitenkin vastoin totuutta kiistänyt Anton Salosen Venäjän kansalaisuuden. Nyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tehtävänä on selvittää, onko Suomi rikkonut asiassa Euroopan ihmisoikeussopimusta. Katson Suomen mm. syyllistyneen Venäjän kansalaisten Anton ja Rimma Salosen epäinhimilliseen kohteluun, rikkoneen heidän perhe-elämänsä suojaa sekä estäneen heiltä mahdollisuudet oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Myös ihmisoikeussopimuksen syyttömyysolettamaa rikottiin mm. silloin, kun silloinen ulkoministeri Alexander Stubb Suomen hallituksen lehdistötilaisuudessa ilmoitti Rimma Salosen syyllistyneen rikoksiin. Venäjän presidentinhallinnon lapsiasiainvaltuutettu Pavel Astahov onkin jo pitänyt Anton ja Rimma Salosen voittoa varmana. Venäjä on kahden viime vuoden aikana antanut asiassa Suomelle useita nootteja, protesteja ja moitteita sekä todennut Suomen rikkoneen useita kansainvälisiä sopimuksia.

Kantelu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle jätettiin 22.6.2011, kun Anton Salosen sieppauksesta tuli kuluneeksi 800 päivää. Koska Rimma Salonen on edelleen Venäjän oikeuden mukaan Anton Salosen huoltaja, hän on valtuuttanut minut edustamaan Venäjän kansalaista Anton Salosta EIT:ssä.

Lisätietoja Johan Bäckman +358 40 503 5474.