Tuesday, June 8, 2010

Kohukonsuli Simo Pietiläinen uhkailee Rimma Salosen todistajaa

Rimma Salosen tilanne Suomessa vaikeutuu, sillä hän ei saa puolueetonta oikeudenkäyntiä. Erityisen ongelmalliseksi Rimma Salonen kokee sen, että Anton-pojan asianajajana Suomessa toimii samaisen Anton-pojan autonsa takakontissa Suomeen salakuljettaneen Simo Pietiläisen pitkäaikainen puoliso ja liikekumppani Riitta Rauhala.

Simo Pietiläistä vastaan on vireillä kaksi syyteharkintaa. Suomessa häntä epäillään sekä virkarikoksesta että avunannosta valtionrajarikokseen ja Venäjällä valtionrajan laittomasta ylittämisestä. Rauhala vastaavasti vaati Rimma Saloselle ehdotonta vankeusrangaistusta ja yli 50 000 euron maksuja siitä, että hän ennen Pietiläisen suorittamaa salakuljetusta vei lapsensa Venäjälle. Ulkopuolisen silmissä Rauhalan vaatimus näytti vain yritykseltä pestä Pietiläinen puhtaaksi: mitä suurempi rikollinen Rimma Salonen on, sitä oikeammalta Pietiläisen teko näyttää.

Rimma Salosen mielestä Rauhan ja Pietiläisen läheiset intressit häiritsevät oikeudenkäyntiä eikä Rauhala siksi voi ajaa riippumattomasti Anton Salosen etua. "Rauhala ei edusta poikani etua, vaan ulkoministeriön ja kumppaninsa konsuli Pietiläisen etua, joka on salakuljettanut poikani Suomeen", Rimma Salonen ilmoittaa. Rimma Salonen jätti Turun hovioikeudelle seuraavanlaisen hakemuksen Riitta Rauhalan vapauttamiseksi Anton-pojan asianajajan tehtävästä:

"Asianajaja Riitta Rauhalan on katsottava olevan esteellinen edustamaan em. rikosasiassa vastaajana olevan hakijan alaikäistä lasta Anton Salosta, joka on asianomistaja-asemassa. Viitaten hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden 6.4-kohtaan, Rauhalalla on katsottava olevan asiassa ilmeinen intressikonflikti, joka saattaa haitata hänen kykyään täysipainoisesti valvoa Anton Salosen etua, seuraavista syistä: a) Kuten yleisesti tiedetään, konsuli Simo Pietiläinen on tuonut Anton Salosen ja tämän isän Paavo Salosen Suomeen diplomaattiautonsa tavaratilassa valtiorajan yli Venäjältä Suomeen 8.5.2009. Tämä vuoksi Simo Pietiläinen ja Paavo Salonen ovat rikoksesta epäiltyjä keskusrikospoliisin hoitamassa esitutkinnassa, jossa epäillyt rikokset ovat virkavelvollisuuden rikkominen (RL 40:9) ja valtionrajarikos (RL 17:7). Venäjän viranomaiset puolestaan tutkivat Pietiläisen ja Paavo Salosen ao. toimia ihmisryöstönä tai vastaavana rikoksena. Nämä rikostutkinnassa olevat asiat liittyvät olennaisesti tähän nyt hovioikeuskäsittelyssä olevaan rikosasiaan. b) Rauhala on tai on ollut Pietiläisen puoliso. Heillä on kolme yhteistä lasta. c) Rauhala ja Pietiläinen ovat liikekumppaneita ainakin Asianajotoimisto Pietiläinen Oy:ssä, jonka hallituksen varsinainen jäsen ja toimitusjohtaja on Pietiläinen sekä hallituksen varajäsen Rauhala. Lisäksi yhteistä työuraa on heillä ollut ainakin Asianajotoimisto Pietiläinen & Ylikraka Oy:n palveluksessa (ks. lakimiesmatrikkeliotteet). d) Rauhala edustaa ja avustaa tässä rikosasiassa Anton Salosen lisäksi myös Paavo Salosta. Pietiläisen ja Paavo Salosen liityntä ao. rikosasiakokonaisuuteen, Rauhalan ja Pietiläisen yksityiselämän ja liiketoiminnan olennaiset kytkökset sekä Paavo Salosen samanaikainen edustaminen/avustaminen voivat luoda erityisen vaaran, että nykyinen asiamies/avustaja ei täysipainoisesti valvo nimenomaan Anton Salosen etua. Esteettömyyden tärkeyttä korostaa se, että Anton Salonen on pieni lapsi, joka ei varmastikaan edes tiedä ja käsitä käyvänsä oikeutta äitiään Rimma Salosta vastaan ja joka ei itse ole oikeutettu ja kykenevä valitsemaan asiamiestään/avustajaansa eikä arvioimaan tämän esteettömyyttä ja antamaan suostumusta (sikäli kuin suostumus esteellisyyden laadusta riippuen edes olisi mahdollinenkaan)."

Hovioikeus ei kuitenkaan vapauttanut Rauhalaa, joka saa jatkaa hyvin kyseenalaisessa tehtävässä kenenkään siihen puuttumatta. Myös asianajajaliitto vaikenee, vaikka se onkin käynnistänyt Rauhalaa vastaan erilisen tutkinnan.

Simo Pietiläinen on julkisessa virassa syyllistynyt hyvin poikkeukselliseen tekoon, alaikäisen ulkomaan kansalaisen salakuljetukseen suomalaisen diplomaattiauton takakontissa kotimaastaan Suomeen. Oman versionsa mukaan Pietiläinen on vain tuonut suomalaisen pojan kotiinsa. Rauhala tekee kaikkensa tukeakseen tätä versiota toimiessaan nyt Anton Salosen asianajajana.

On selvää, ettei Rimma Salonen voi saada Suomessa riippumatonta oikeudenkäyntiä.

Rimma Salosen todistaja Evgenia Hildén-Järvenperä on nyt joutunut Simo Pietiläisen uhkailujen kohteeksi arvioituaan blogissaan Pietiläisen ja Rauhalan kytköksiä. Ohessa Evgenia Hildén-Järvenperän Pietiläiseltä saama uhkaava sähköpostiviesti. Se todistaa, että Anton-pojan salakuljettanut konsuli uhkailee Rimma Salosen todistajaa.

Lähettäjä: Simo Pietilainen
Vastaanottaja: Evgenia Hilden-Jarvenpera
Otsikko:
Päiväys: 13:17

Arvoisa vastaanottaja,
En aio vastaisuudessakaan kommentoida blogejasi.
Ainoa asia johon kiinnitan huomiota on, etta toistuvasti kirjoitat blogissasi,
etta asianajaja Riitta Rauhala on aviopuolisoni ja liikekumppanini.
Tiedat varmasti, etta olemme eronneet vuonna 2005 eika han ole koskaan
ollutkaan liikekumppanini. Ja ellet aiemmin tiennyt niin nyt tiedat.
Pyydan, etta korjaat virheesi. Ellei niin tapahdu, harkitsen viranomaisten
kannan kysymista kirjoitteluusi, joka saattaa sisaltaa yksityiselamaani
loukkaavia vaitteita.
Parhain terveisin Simo Pietilainen


P.S.
Saatuaan tiedon siitä, että em. viesti oli julkistettu Internetissä, Pietiläinen kirjoitti Evgenialle vielä toisenkin viestin:


Laitoit sitten Sinulle tarkoittamamani viestin heti valikaden kautta maailmalle.
Vilpittomyytesi ihastuttaa minua. Vastauksesi todistaa sen mita epailinkin, olet venalaisen propagandan tahdoton valikappale, totuudesta viis.
terveisin Simo Pietilainen