Thursday, November 19, 2009

Taistelu maahantulokieltoa vastaan jatkuu

Tallinnan hallinto-oikeudessa alkoi 17.11.2009 oikeudenkäynti Bäckman vs. Viron sisäministeriö. Aiheena on Viron suojelupoliisin esityksestä minulle langetettu maahantulokielto, jonka seurauksena minut käännytettiin Tallinnan satamasta 26.4.2009. Pidän maahantulokieltoa laittomana, koska pelkät Viro-kriittiset mielipiteeni eivät riitä sen pohjaksi. Viron suojelupoliisin esityksessä perusteeksi esitettiin "Viron parjaaminen" erityisesti juuri apartheid-kritiikillä. Oikeudessa sainkin vastata tuomarin kysymyksiin siitä, missä määrin pystyn todistamaan apartheidin tilastollisesti tai vertailevalla tutkimuksella. Minulta kysyttiin myös, millä oikeudella kommentoin Viron historiaa. Myös suhteeni Risto Teinoseen oli suurennuslasin alla. Totesin, että keskustelen erilaisten poliittisten suuntausten kanssa luodakseni hyvän kuvan kokonaisuudesta. Prosessuaalisia ongelmia aiheutti se, että Viro oli langettanut minulle toisenkin maahantulokiellon identtisin perustein elokuussa 2009. Minun mielestäni kysymyksessä on sapluuna, jolla minulle voidaan määrätä maahantulokielto koska tahansa. Kysymyksessä on siis käytännössä pysyvä maahantulokielto. Nyt tuomarin ehdotuksesta molemmat maahantulokiellot käsitellään 8.12.2009. Vastapuolen eli sisäministeriön "todisteet" minua vastaan ovat heikot ja koostuvat lähinnä Viron lehdistöstä kootuista provosoivista lehtiartikkeleista. Kuriositeettina on Viro-yhdistysten liiton puheenjohtajan Harri Raitiksen kanssa käymäni nettikeskustelu, jota Viron suojelupoliisi käyttää todisteena minua vastaan. Raitis esitti minulle kysymyksiä, joihin vastasin blogissani hänen pyynnöstään. Nämä vastaukset ovat kuulemma raskauttavia minun kannaltani (mukana oli myös pitkä sitaatti Matti Klingeltä). Oikeudessa keskusteltiinkin melko pitkään siitä, riisuttiinko Kaitseliit aseista Laidonerin määräyksestä. Salissa olevien henkilöiden valokuvaaminen kiellettiin, mikä johtunee siitä, että joukossa oli Viron suojelupoliisin edustajia. Viron sisäministeriö oli lähettänyt vastaani kaksi sympaattista naisjuristia, lisäksi salissa istui kaksi ylimääräistä naishenkilöä, jotka esiintyivät oikeustieteen opiskelijoina. Kun mukaan lasketaan vielä asianajajani Irja Tähismaa sekä tuomari, voi havaita, että asian ratkaisu tapahtuu rauhanomaisessa vuorovaikutukessa suomalaisen "kylähullun" ja sympaattisten eestittärien välillä. Kaiken kaikkiaan oikeudenkäynti sujui hyvässä hengessä. Huomautin myös, että asian sovinnollinen käsittely edistää Suomen ja Viron välisiä hyviä suhteita. Irja Tähismaa on etevä myös suomen- ja venäjäntaitoinen Tartossa opiskellut juristi, joka aikaisemmin toimi Tallinnassa syyttäjänä. Oikeudenkäynti jatkuu 8.12.2009 kello 11 Tallinnan hallinto-oikeudessa.