Friday, October 23, 2009

Kommentti valtakunnansyyttäjän päätökseen koskien "The Soviet Story"-elokuvaa

Julkisuudessa on kerrottu valtakunnansyyttäjänviraston päätöksestä lopettaa The Soviet Story-elokuvaa koskeva esitutkinta. Valtakunnansyyttäjänvirasto on toistaiseksi tullut siihen tulokseen, että elokuva levittäjiä ei olisi syytä epäillä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Kyseinen päätös ei missään tapauksessa ole lopullinen esimerkiksi siinä mielessä, että päätös saavuttaisi lainvoiman kuten tuomioistuimen tuomio viimeisen instanssin jälkeen. Valtakunnansyyttäjänvirasto on velvollinen käsittelemään asian uudelleen esimerkiksi silloin, kun asiassa esitetään uusia merkityksellisiä tietoja, jotka osoittaisivat, että ratkaisu on tehty riittämättömän selvityksen pohjalta.

Nyt valtakunnansyyttäjänvirasto on käyttänyt päätöksensä perusteena vain Valtion elokuvatarkastamon suppeaa ja pinnallista lausuntoa, joka selvästikään ei osoita perehtyneisyyttä elokuvan sisällön keskeisiin osiin. Elokuvan räikeät tai valheelliset historiantulkinnat eivät tietenkään sinänsä voi olla rikoslain tarkoittamaa rasistista propagandaa, mutta sitä vastoin elokuvan muutamissa kohdissa esitetyt viittaukset nykypäivän Venäjään ja venäläisiin ovat sitä selvästi. Elokuvassa halvennetaan tämän päivän venäläisiä ihmisiä esimerkiksi väittämällä, että nämä ihannoisivat joukkomurhaajia. Tämä on jäänyt Valtion elokuvatarkastamolta kokonaan huomaamatta.

Valtakunnansyyttäjä kuten muutkin syyttäjät ovat ylimpien laillisuusvalvojien valvonnan alaisia ja mahdollista on siten, että Eduskunnan oikeusasiamiestä tai Oikeuskansleria pyydetään tutkimaan, onko syyttäjä noudattanut virkavelvollisuuttaan ratkaistaessaan asian tietyllä tavalla. Jos laillisuusvalvoja toteaa virkavelvollisuuden rikotuksi, seuraa siitä varsin usein, että syyttäjäviranomainen arvioi uudelleen tekemäänsä ratkaisua.

Mitään muodollista estettä ei ole sillekään, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ottaa käsiteltäväksi syyttäjän tekemän toimenpiteistä luopumista koskevan päätöksen.

The Soviet Story elokuvan sisällöstä on tarkempi arvio täällä: